ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอยตำหนิ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยตำหนิ-, *รอยตำหนิ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm spotless!ฉันไร้รอยตำหนิSnow Buddies (2008)
It was like a-A mark on her hand - - Almost like a brand.มันเหมือนเป็นรอยตำหนิบนมือของเธอนะ คล้ายๆ กับตราสัญลักษณ์ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
- I saw a mark,too,on henriksen.ฉันก็เห็นรอยตำหนิที่เฮนริคสันเหมือนกัน Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
One sixty-five. That's what I weigh.แล้วรอยตำหนิอืนๆล่ะครับ Grilled (2009)
We need markers.เราต้องมีรอยตำหนิ Fallen (2010)
The birthmark on her cheek.รอยตำหนิบนแก้มของหล่อน Zone of Exclusion (2012)
I mean, that might leave a scar.หมายถึง ผมอาจมีรอยตำหนิ Bunny Therapy (2012)
It's harmless. Kind of like a birthmark.มันไม่มีอันตราย คล้ายกับรอยตำหนิ Magnificent Light (2012)
Because it's more than a birthmark.เพราะว่ามันมากกว่า แค่รอยตำหนิ Magnificent Light (2012)
_ปราศจากร่องรอยตำหนิ Sisters of Dinah (2015)
Do you have any identifying marks?มีรอยตำหนิเฉพาะบนตัวรึเปล่า T2 Trainspotting (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot[N] จุดด่างพร้อย(ชื่อเสียง), See also: รอยตำหนิ(ชื่อเสียง), Syn. stain, blemish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top