ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใช้งานไม่ได้

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้งานไม่ได้-, *ใช้งานไม่ได้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unauthorized use by a Main Force Officer.ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดย หลักเจ้าหน้าที่กองทัพ Mad Max (1979)
How unavailable, and what a body.วิธีใช้งานไม่ได้และสิ่งที่ร่างกาย The Birdcage (1996)
Well, maybe he can't get cell reception.อืม บางทีเขาอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ Wendigo (2005)
We have magnetic cards also, but electronics don't seem to work in 1408.เราใช้คีย์การ์ดเหมือนกันครับ แต่ ระบบอิเล็คทรอนิคส์ใช้งานไม่ได้กับห้อง 1408 1408 (2007)
You've got us stuck on this tiny little island with no bloody radio!คุณทำให้เราต้องมาติดอยู่ที่นี่ แถมวิทยุที่คุณมียังใช้งานไม่ได้อีก Rogue (2007)
Phones don't work.โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ The Mist (2007)
Joe was the only one who could put Derrick at the bank robbery, because those surveillance cameras were disabled.โจเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นเดอริคที่ธนาคารที่มีการปล้น เพราะว่ากล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ Veritas (2008)
Jesus, that... that can't work, you understand.ให้ตายสิ นั่น... ไอ้หนูนั่นใช้งานไม่ได้ เธอเข้าใจนะ AK-51 (2008)
Okay, look, that can't work, okay, not after what went down.โอเค ฟังนะ นั่นใช้งานไม่ได้ ไม่ใช่หลังจากที่เกิดเรื่องแย่ AK-51 (2008)
You're gonna be off it for a while.เธอคงใช้งานไม่ได้ไปซักระยะ All by Myself (2008)
The traffic camera is down and we have no B-roll for our traffic segment.กล้องจราจรใช้งานไม่ได้ เราไม่ได้มีการบันทึกสำรองเผื้อไว้ด้วย The Ugly Truth (2009)
Okay.ขาผมใช้งานไม่ได้ข้างนั้น Down (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break down[PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top