ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีข้อเสีย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีข้อเสีย-, *มีข้อเสีย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย American Beauty (1999)
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่ Cubeº: Cube Zero (2004)
There's always a catch.มันควรจะมีข้อเสียบ้าง The Amityville Horror (2005)
It has its drawbacks.มันมีข้อเสียของมันแหละ Appleseed Ex Machina (2007)
I adored the sedation, but there was one drawback, sexual dysfunction.ผมชอบอาการสงบเนื่องจากฤทธิ์ยานี่ แต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึง การหมดอารมณ์ทางเพศ Numb (2007)
He'll see the pros are heavily outweighed by the cons, and we'll be back to mojitos and barbecues.เขาจะเห็นว่าข้อดีมีข้อเสียหนักหนานัก แล้วเราจะกลับไปกินโมฮิโตกับบาร์บีคิวกัน Sí se puede (2008)
Great. it's great. it's wonderful. I mean, you know, he's-he's flawed,ҡ ҡբҧ Acafellas (2009)
what's upsetting me is the idea of losing you.คุณมีข้อเสียของคุณ ฉันรับได้ The Getaway (2009)
Lenore said this woman has had a stringลีนอร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ มีข้อเสียตั้งหลายข้อ Do It, Monkey (2009)
There's a downside?มันมีข้อเสียด้วยหรอ? The Coffee Cup (2009)
And, yes, he has his faults- granted- but one thing he is is loyal, and he will never betray me or my secret.และก็จริงที่เขามีข้อเสียอยู่ อันนี้เห็นด้วย แต่อย่างหนึ่งที่เขามี คือความซื่อสัตย์ และไม่มีทางหักหลังฉัน หรือความลับของฉันเด็ดขาด Chuck Versus the Beard (2010)
Most methods of removing flesh have disadvantages.ในการแยกเนื้อออกจากกระดูก\ มีข้อเสีย The Parts in the Sum of the Whole (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blooey(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด
blooie(บลู'อี) adj. ติดขัด,มีข้อเสีย,ผิดพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top