ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชื่นใจ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่นใจ-, *ชื่นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่นใจ[V] rejoice, See also: be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad, Syn. ยินดี, ดีใจ, Example: พ่อแม่ชื่นใจในความสำเร็จของลูก
ชื่นใจ[ADJ] refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่นใจก. มีความสุข, มีความพอใจ, เช่น ลูกมีความประพฤติดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ กลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจ.
เอมชื่นใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Refreshing.- ฟังแล้วชื่นใจจัง Field of Dreams (1989)
Are your legs sore?ชื่นใจจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Thanks. Ah! God, that's good.อะไร ขอบใจ เฮ้อ ค่อยชื่นใจ Good Will Hunting (1997)
Always so good to have you back home, son.ลูกกลับมาบ้านทีไรก็ชื่นใจทุกที Four Brothers (2005)
You worked so hard, you deserve it instead of a bonus lt's New Year's, make your Mom happyเราเห็นว่าเธอทำงานเหนื่อยมาทั้งปี ก็เลยให้นี่แทนโบนัสน่ะ ปีใหม่นี้กลับบ้านไปให้แม่ชื่นใจหน่อยนะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Too sweet for words.นี่ก็ชื่นใจมากกว่าคำพูดแล้ว Arrival (2005)
And it was really good to hear your voice.และชื่นใจทีได้ยินเสียงคุณอีก The Lake House (2006)
Very refreshing.เรื่องที่ชื่นใจมาก คุณอาจไม่ได้ข่าวจากผม... The Holiday (2006)
Mm. delightful.น่าชื่นใจจัง There's Something About Harry (2007)
What a greeting.ต้อนรับกันน่าชื่นใจจัง That Night, a Forest Grew (2007)
A rose by any other name would never smell so sweet.ลำพังกุหลาบจะไม่มีกลิ่นหอมชื่นใจ Namastey London (2007)
I'm not taking no for an answer, Walker, so prepare to be heart-warmed.ผมไม่ได้มาเอาคำตอบว่า ไม่นะ ดังนั้น เตรียมตัว ชื่นใจกับสิ่งที่ผมทำได้เลย Chuck Versus Santa Claus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elated[ADJ] ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant

English-Thai: Nontri Dictionary
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top