ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheery-, *cheery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheery(adj) ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง, เป็นสุข, สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheery(adj) ยินดี, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, ชื่นบาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are so many fun and cheery people in the world.โลกนี้มีคนที่ดูสดใสและน่าคบอีกมากมาย Lonesome Jim (2005)
Me cheery wallpaper was a real bargain too...วอล์เปเปอร์ลายเชอรี่ของฉันนี่ ได้มาอย่างถูกเลย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Cheery thought.คำให้กำลังใจ A Night at the Bones Museum (2009)
Absurdly cheery here, isn't it?เชอร์รี่บ๊องแบ๊ว In This Home on Ice (2010)
Now that we're living in reality, things have been a little less cheery around the house.ตอนนี้พวกเราอยู่กับความเป็นจริง อาจจะมีเรื่องไม่น่าพอใจบ้าง Dream Hoarders (2010)
Imagine the mileage you would get if you could decorate your front porch with divine cheery pumpkins.จินตนาการสิว่าแผนนี้จะประสบความสำเร็จแค่ไหน ถ้าคุณตกแต่งระเบียงหน้าบ้าน ด้วยฝักทองกับเชอรรี่ Halloween: Part 1 (2011)
John's not his usual cheery self without you around.ส่วนใหญ่จอห์นจะหน้าบึ้งตอนคุณหายไป Masquerade (2012)
Love when the boss is in such a cheery mood.ฉันล่ะชอบจริงๆเวลาที่หัวหน้า อยู่ในอารมณ์สดใสเนี่ย Proceed with Caution (2012)
And apparently, that wasn't cheery enough for us, so the bureau tagged him "jangles"แต่ชื่อมันยังไม่เก๋พอสำหรับเรา กรมฯ เลยเรียกเขาว่า "แจงเกิล" Goodbye High (2013)
Which I assume is as cheery as it sounds.ซึ่งฉันคิดว่าชื่อมันฟังดูดีมากเลยนะ One Riot, One Ranger (2013)
Looks cheery to me.หน้าตาชื่นบานให้ฉัน American Sniper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheeryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มแย้มแจ่มใส[yimyaēmjaemsai] (v) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cheery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheery

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
froh { adj } | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv, adv-to, vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheery \Cheer"y\, a.
   Displaying evident cheerfulness; cheerful; lively; gay;
   bright; pleasant; as, a cheery person; a cheery hello.
 
   Syn: pleasant, sunny.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        His cheery little study, where the sunshine
        glimmered so pleasantly.      --Hawthorne.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheery
   adj 1: bright and pleasant; promoting a feeling of cheer; "a
       cheery hello"; "a gay sunny room"; "a sunny smile" [syn:
       {cheery}, {gay}, {sunny}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top