ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roar

R AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roar-, *roar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roar(vi) คำราม, See also: แผดเสียง, Syn. bawl, bellow
roar(vi) หัวเราะลั่น, Syn. laugh heartily
roar(vi) ส่งเสียงครึกโครม, See also: ทำเสียงอึกทึก
roar(n) การแผดเสียง, See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน, Syn. ontery, yell
roar(n) การหัวเราะลั่น, Syn. guffaw
roar(n) เสียงคำราม, Syn. bawl
roar(n) เสียงครึกโครม, See also: เสียงโครมครืน
roarer(n) ผู้แผดเสียงหัวเราะ, See also: ผู้ส่งเสียงดังลั่น
roar at(phrv) ตะโกนใส่, Syn. shout at
roaring(n) ซึ่งส่งเสียงดังลั่น, Syn. sounding, plangent, stormy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roar(รอร์) vi., vt., n. (การ, เสียง) คำราม, แผดเสียงดัง, ร้องเสียงดังก้อง, หัวเราะลั่น, ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl, yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม, การแผดเสียงคำราม, เสียงสนั่น, เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง, ดังสนั่น, อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ, เดือดพล่าน adv. มาก, ยิ่ง, เต็มที่, Syn. bellowing, booming
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ, สับสน, วุ่นวาย, โกลาหล, อึกทึกครึกโครม, เสียงดังมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
roar(n) เสียงคำราม, เสียงกึกก้อง, เสียงอึกทึกครึกโครม
roar(vi) คำราม, ร้อง, แผดเสียง, หัวเราะลั่น
uproar(n) เสียงอึกทึก, การเอะอะ, ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
Who knew the Lion's Roar really exists?ใครจะไปรู้ว่าวิชาสิงโตคำรามมันจะมีอยู่จริง Kung Fu Hustle (2004)
I didn't know the Lion's Roar could be done with a speaker!ไม่นึกเลยว่าราชสีห์คำราม บวกกับระฆังยักษ์จะได้ระบบเสียงดอลบี้ Kung Fu Hustle (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้) Pilot (2004)
( chaotic roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา) Pilot (2004)
It's seniours day, you know. I have to roar extra loud.เป็นวันที่หนักเลยล่ะ /ฉันต้องคำรามเสียงดังเป็นพิเศษ Madagascar (2005)
The roar man, the roar!หัวเราะเข้าไป หัวเราปาย! Madagascar (2005)
Imagine, the last thing you know on God's green earth is the roar of the kraken and the reeking odour of a thousand rotting corpses.สิ่งโสมมที่สุด ที่ไม่เคยได้พบเจอเลย.. บนพิภพเส็งเคร็งนี้ หากมันคำรามเมื่อใด.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
His roar is long and loud.เป็นเกียรติเช่นกันที่เคยอยู่ เคียงข้างท่าน 300 (2006)
- [ Roars ]- (เสียงกระโชก) Prey (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roarDid you hear the roar of the lions?
roarFather roared at me in anger.
roarLeo started to roar when he was two years old.
roarThe audience roared with laughter.
roarThe cheers swelled to a roar.
roarThe cold north wind was roaring outside.
roarThe commander was roaring at his soldiers.
roarThe jet roared during takeoff.
roarThe lion began to roar as we approached.
roarThe lion opened its huge mouth and roared.
roarThe thunder roared.
roarThe train roared through the tunnel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงคำราม(n) roar, See also: long loud deep sounds, Example: เสียงคำรามของเสือนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นอย่างไร, Thai Definition: เสียงที่ทำเพื่อขู่หรือทำให้น่ากลัว
คำราม(v) growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai Definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
แผด(v) roar, See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เขาแผดเสียงตวาดลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดลั่นออฟฟิศ, Thai Definition: เปล่งเสียงดังด้วยความโกรธ, เปล่งเสียงดังสนั่น
แผด(v) roar, See also: cry, yell, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เธอแผดเสียงใส่สามีทันทีที่จับได้ว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่น, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
แผดเสียง(v) roar, See also: cry, yell, Syn. ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: หนูน้อยแผดเสียงร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดเมื่อหมอกำลังฉีดยา, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
การแผดเสียง(n) roar, See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling, Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง, Example: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบ
เสียงก้อง(n) roar, See also: loud sound, loud voice, clamor, bellow, Syn. เสียงกังวาน, Example: เสือโคร่งอ้าปากคำรามเสียงก้อง, Thai Definition: เสียงดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
สนั่น(adv) loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai Definition: มีเสียงดังมาก
สนั่น(adv) loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai Definition: มีเสียงดังมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
โกลาหล[kōlāhon] (n) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar  FR: tumulte [ m ] ; confusion [ f ]
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adv) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
เซ็งแซ่[sengsaē] (adv) EN: uproariously
เสียงก้อง[sīeng køng] (n, exp) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow  FR: écho [ m ]
ส่งเสียง[songsīeng] (v) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตลกโปกฮา[talokpōkhā] (adj) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROAR R AO1 R
ROARK R AO1 R K
ROARS R AO1 R Z
ROARED R AO1 R D
ROARKE R AO1 R K
ROARTY R AO1 R T IY0
ROARING R AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roar (v) rˈɔːr (r oo1 r)
roars (v) rˈɔːz (r oo1 z)
roared (v) rˈɔːd (r oo1 d)
roaring (v) rˈɔːrɪŋ (r oo1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry #260 [Add to Longdo]
[hǒu, ㄏㄡˇ, ] roar (of a lion) #3,571 [Add to Longdo]
吼声[hǒu shēng, ㄏㄡˇ ㄕㄥ, / ] roar #33,417 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] roar of a tiger #259,037 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] roar of dashing waves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
爆笑[ばくしょう, bakushou] (n, vs) roar of laughter; (P) #6,707 [Add to Longdo]
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n, n-suf) uproar; disturbance; (P) #12,086 [Add to Longdo]
鳴る[なる, naru] (v5r, vi) to sound; to ring; to resound; to echo; to roar; to rumble; (P) #17,716 [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
どうどうと[doudouto] (adv) (on-mim) with roaring sound [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv, vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アングロアラブ[anguroarabu] (n) Anglo-Arab [Add to Longdo]
ガオー[gao-] (n) roar; sound made by monsters [Add to Longdo]
ゴーっ[go-tsu] (adv-to) (on-mim) (See 轟々) roaringly; rumblingly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top