ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medium-, *medium*
Possible hiragana form: めぢうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medium(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง, Syn. intermediate, median, mid, average, so-so
medium(n) สายกลาง, See also: ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, จุดกึ่งกลาง, Syn. average, mean, centre
medium(n) สื่อมวลชน
medium(n) สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, Syn. channel, mode
medium(n) วิธีการ, See also: วิธี, Syn. way
medium(n) ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์, Syn. spiritualist
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
medium wave(n) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
medium-term(n) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
medium-sized(adj) ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง, ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, สื่อ, มัชฌิม, สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป, ที่อยู่สิ่งมีชีวิต, สิ่งแวดล้อม, วิธีการ, อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean, means
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง, เป็นสายกลาง, ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, เป็นตัวกลาง
medium(n) ตัวกลาง, สื่อ, คนทรง, เครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [ มีความหมายเหมือนกับ substance ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediumสื่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediumตัวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium frequency (MF)ความถี่ปานกลาง (เอ็มเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium scale integration (MSI)วงจรรวมความจุปานกลาง (เอ็มเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
medium voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันปานกลาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium-grained-เนื้อปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medium-volatile bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสสารระเหยปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mediumตัวกลาง, ตัวกลาง, มัชฌิม, วัตถุที่ใช้ผลิต [การแพทย์]
Medium - level cloud - Middle cloudเมฆชั้นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Medium Acid (pH 5.6-6.0)ปฎิกิริยาเป็นกรดปานกลาง [สิ่งแวดล้อม]
medium woodไม้เนื้อปานกลาง, Example: ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพ อันสมควร หรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่นไม้สน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Medium, Absorbingตัวกลางดูดกลืน [การแพทย์]
Medium, Acidicตัวกลางที่เป็นกรด [การแพทย์]
Medium, Adsorptiveตัวดูดสี, ตัวกลางดูดซับ [การแพทย์]
Medium, Anisotropicตัวกลางอสมลักษณ์ [การแพทย์]
Medium, Dispersionตัวกลางการกระจายตัว, วัฏภาคภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Medium rare! Two over easy, English, no toast, and hold the spuds.ไข่ดาว 2 ไม่เอาขนมปัง ไม่เอามันฝรั่ง *batteries not included (1987)
It's, uh, very rare. Medium rare, well done. What the fuck?มันเอ่อหายากมาก ที่หายากกลางทำได้ดี อะไรวะ? The Russia House (1990)
- How do you like yours? - Medium rare.เอาแบบไหน สุกนอกนุ่มใน Goodfellas (1990)
Medium rare. An aristocrat.สุกนอกนุ่มใน ท่านผู้ดี Goodfellas (1990)
Back to medium... and wide.กลับไประยะกลาง แล้วก็ กว้าง The Truman Show (1998)
We got two sizes--medium and large, all right?มันมีอยู่สองไซส์ มีไซส์กลาง/กับไซส์ใหญ่ โอเคป่ะ? American History X (1998)
All you gotta do is put the mediums with the mediums... and the larges with the larges, all right?ที่นายต้องทำก็คือเลือกขนาดกลาง/ไว้กับขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็ไว้กับขนาดใหญ่ / เข้าใจนะ? American History X (1998)
Long ago people believed the Ether filled the universe as a medium for the propagation of light.นานมาแล้ว ผู้คนเชื่อกันว่า Ether เติมเต็มจักรวาน ดั่งศูนย์กลาง สำหรับ All About Lily Chou-Chou (2001)
- I'll settle for medium star. - Point well taken.แหมขอเป็นแค่ดาราธรรมดาก็พอ เราไม่มีเวลาแล้วนะ Latter Days (2003)
My shirt size is medium husky.เสื้อชั้นขอไซส์กลางยี่ห้อฮัสกี้นะ 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediumAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
mediumCommercial television is an effective medium for advertising.
mediumHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
mediumI'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.
mediumI like my steak cooked medium rare.
mediumI like my steak cooked medium well.
mediumI like my steak medium.
mediumIt is difficult to find a happy medium between city and countryside.
mediumKiddo! Two medium-size drafts here.
mediumLanguage in particular is the most fluid of mediums.
mediumMedium-rare and a potato, please.
mediumMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างทรง(n) medium, Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า, Example: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
มัธยม(adj) medium, See also: middle, moderate, Syn. ปานกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง, Notes: (สันสกฤต)
สื่อกลาง(n) medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
กึ่ง(adj) medium, Example: ปรางค์วัดมหาธาตุอยุธยาเป็นลวดลายยังเป็นแบบกึ่งประดิษฐ์กึ่งธรรมชาติ, Thai Definition: อยู่ในสภาพระหว่าง
อักษรกลาง(n) medium tone consonant, See also: middle-class letters, Example: ข้อความ “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” แม้ว่าจะพิลึก แต่ก็ช่วยให้หลายคนรู้ว่า อักษรกลางในภาษาไทยมีตัวอะไรบ้าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงสามัญ ผันได้ครบ 4 รูป 5 เสียง มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน คำตายมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้ 4 เสียงมี 3 รูปคือพื้นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์ ๊ เป็นเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกต์ ๋ เป็นเสียงจัตวา
สันทัด(adj) medium-sized, See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned, Ant. อ้วน, ใหญ่, Example: บุรุษร่างสันทัด เค้าหน้าคมเช่นชาวชมพูทวีปทั่วไป กำลังคร่ำเคร่งในการโยกย้ายลังใบใหญ่, Thai Definition: พอดีๆ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก, ไม่สูงไม่ต่ำ (ใช้แก่รูปร่าง)
สุกๆ ดิบๆ(adj) half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai Definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
ตัวกลาง(n) medium, See also: mean, average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ตัวกลาง(n) medium, Syn. สื่อกลาง, Example: เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวกลางมากระทบหูเรา, Thai Definition: สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (n, exp) EN: medium size  FR: taille moyenne [ f ]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (adj) EN: medium-size ; medium-sized  FR: de taille moyenne
ขั้นกลาง[khan klāng] (n, exp) EN: intermediate stage ; medium stage  FR: étape intermédiaire [ f ] ; étape de transition [ f ]
คลื่นขนาดกลาง[khleūn khanāt klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [ f ]
คลื่นกลาง[khleūn klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [ f ]
คนทรง[khonsong] (n) EN: medium
คนทรงเจ้า[khonsongjao = khonsongjāo] (n) EN: necromancer ; medium  FR: nécromancien [ m ] ; nécromancienne [ f ] ; nécromant [ m ]
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
medium
mediums

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medium
mediums

WordNet (3.0)
medium(n) a means or instrumentality for storing or communicating information
medium(n) the surrounding environment
medium(n) an intervening substance through which signals can travel as a means for communication
medium(n) a liquid with which pigment is mixed by a painter
medium(n) (biology) a substance in which specimens are preserved or displayed
medium(n) an intervening substance through which something is achieved
medium(n) a state that is intermediate between extremes; a middle position
medium(n) someone who serves as an intermediary between the living and the dead, Syn. sensitive, spiritualist
medium(n) (usually plural) transmissions that are disseminated widely to the public, Syn. mass medium
medium(adj) (meat) cooked until there is just a little pink meat inside

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Medium

n.; pl. L. Media E. Mediums [ L. medium the middle, fr. medius middle. See Mid, and cf. Medius. ] 1. That which lies in the middle, or between other things; intervening body or quantity. Hence, specifically: (a) Middle place or degree; mean. [ 1913 Webster ]

The just medium . . . lies between pride and abjection. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

(b) (Math.) See Mean. (c) (Logic) The mean or middle term of a syllogism; that by which the extremes are brought into connection. [ 1913 Webster ]

2. A substance through which an effect is transmitted from one thing to another; as, air is the common medium of sound. Hence: The condition upon which any event or action occurs; necessary means of motion or action; that through or by which anything is accomplished, conveyed, or carried on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc., a person through whom the action of another being is said to be manifested and transmitted. [ 1913 Webster ]

Whether any other liquors, being made mediums, cause a diversity of sound from water, it may be tried. Bacon. [ 1913 Webster ]

I must bring together
All these extremes; and must remove all mediums. Denham. [ 1913 Webster ]

3. An average. [ R. ] [ 1913 Webster ]

A medium of six years of war, and six years of peace. Burke. [ 1913 Webster ]

4. A trade name for printing and writing paper of certain sizes. See Paper. [ 1913 Webster ]

5. (Paint.) The liquid vehicle with which dry colors are ground and prepared for application. [ 1913 Webster ]

6. (Microbiology) A source of nutrients in which a microorganism is placed to permit its growth, cause it to produce substances, or observe its activity under defined conditions; also called culture medium or growth medium. The medium is usually a solution of nutrients in water, or a similar solution solidified with gelatin or agar. [ PJC ]

7. A means of transmission of news, advertising, or other messages from an information source to the public, also called a news medium, such as a newspaper or radio; used mostly in the plural form, i. e. news media or media. See 1st media{ 2 }. [ PJC ]


Circulating medium, a current medium of exchange, whether coin, bank notes, or government notes. --
Ethereal medium (Physics), the ether. --
Medium of exchange, that which is used for effecting an exchange of commodities -- money or current representatives of money.
[ 1913 Webster ]

Medium

a. Having a middle position or degree; mean; intermediate; medial; as, a horse of medium size; a decoction of medium strength. [ 1913 Webster ]

Medium-sized

a. Having a medium size; as, a medium-sized man. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ,  ] medium #5,714 [Add to Longdo]
载体[zài tǐ, ㄗㄞˋ ㄊㄧˇ,   /  ] medium #7,056 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between #9,531 [Add to Longdo]
介质[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ,   /  ] medium; media #11,144 [Add to Longdo]
中型[zhōng xíng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ,  ] medium sized #14,008 [Add to Longdo]
中程[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ,  ] medium-range #50,581 [Add to Longdo]
媒质[méi zhì, ㄇㄟˊ ㄓˋ,   /  ] medium #92,874 [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ,   访    /      ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
媒界[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ,  ] medium; vehicle [Add to Longdo]
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ,        /       ] medium interface connector [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinsitz { m }medium fit [Add to Longdo]
Kassenobligation { f }medium term bond [Add to Longdo]
Mittelwelle { f }medium wave [Add to Longdo]
Tauschmittel { n }medium of exchange [Add to Longdo]
mittelgroßmedium scale [Add to Longdo]
mittelgroßmedium size; middle size [Add to Longdo]
Mittelgrundfink { m } [ ornith. ]Medium Ground Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
中等[ちゅうとう, chuutou] (n, adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P) #4,549 [Add to Longdo]
中期[ちゅうき, chuuki] (n-adv, n-t) (1) middle period; (2) medium-term; (P) #4,655 [Add to Longdo]
媒体[ばいたい, baitai] (n) media; medium; (P) #5,881 [Add to Longdo]
中高[なかだか, nakadaka] (n) (1) (abbr) middle and high school; (2) medium and high (level); (P) #7,929 [Add to Longdo]
並(P);並み(P)[なみ, nami] (n, n-suf) (1) (See 中・ちゅう・1, 普通・1) average; medium; common; ordinary; (2) line; row of (e.g. houses); (3) mid-grade; (4) same level; equal; each (e.g. month); set of (e.g. teeth); (P) #7,934 [Add to Longdo]
中小[ちゅうしょう, chuushou] (n) small to medium; (P) #8,093 [Add to Longdo]
中型[ちゅうがた, chuugata] (n) medium sized; (P) #9,039 [Add to Longdo]
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress #9,858 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] data medium [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
記憶媒体[きおくばいたい, kiokubaitai] storage medium [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium [Add to Longdo]
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium [Add to Longdo]
媒体[ばいたい, baitai] media, medium [Add to Longdo]
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface [Add to Longdo]
媒体終端[ばいたいしゅうたん, baitaishuutan] end of medium (EM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
媒介物[ばいかいぶつ, baikaibutsu] Medium, Vermittler [Add to Longdo]
霊媒[れいばい, reibai] Medium (Mensch) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top