Search result for

*paste*

(337 entries)
(0.1438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paste, -paste-
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paste[N] สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste[N] สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
impaste[VT] ทากาวหรือสีหนาๆ ทับลงไป
pastern[N] อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur[N] นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
paste up[PHRV] แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up[PHRV] แปะปิดด้วย
pasteboard[N] แผ่นกระดาษแข็ง, Syn. cardboard, tagboard, carton material
pasteurise[VT] ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize[VT] ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify
toothpaste[N] ยาสีฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impaste(อิมเพสทฺ') vt. ทากาว,ทาแป้งเปียก,ทำให้เป็นกาวหรือแป้งเปียก,ทาอย่างหนา., See also: impastation n.
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.
puff pasten. แป้งต้มฟู,ขนมปังนิ่มฟู, Syn. dough

English-Thai: Nontri Dictionary
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก,ปิดแป้งเปียก,ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
toothpaste(n) ยาสีฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure indicating pasteวัสดุชี้บอกแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and pasteตัดแปะ
กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ตัดข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจากเอกสารแล้วย้ายไปจัดรูปแบบใหม่ หรือกระบวนการอ่านเอกสารต่างๆ จากที่หลายแหล่งมารวมกัน [คอมพิวเตอร์]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
Anchovy Pasteลักษณะเป็นหนองข้นสีกะปิ [การแพทย์]
Celio Pasteยาเบื่อหนู [การแพทย์]
Electrode Pasteสื่อนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrolyte Pasteวัสดุเหนียวใส่อีเล็คโตรลัยท์ [การแพทย์]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Milk, Pasteurizedนมพาสเจอไรส์, นมสด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toothpaste?ยาสีฟันล่ะ? My Sassy Girl (2008)
Bean paste...ถั่วหมัก... Episode #1.7 (2008)
Bean paste, bean paste.ถั่วหมัก, ถั่วหมัก Episode #1.7 (2008)
"Dwen jang*." (*soybean paste)"ดเวนจัง*." (*ถั่วหมัก) Episode #1.8 (2008)
I got my, uh, toothbrush and, uh, and the toothpaste.และจัดการกับชั้นใน Bedtime Stories (2008)
And the toothpaste. And the car wax dinner. Cancel it all.ยาสีฟันด้วย กินเลี้ยงกับพวกครีมเคลือบเงารถด้วย ยกเลิกให้หมด Duplicity (2009)
Ever roll a tube of tooth paste up from the bottom?มันเหมือนไม่เคยแปรงฟันจากบนลงล่าง Zombieland (2009)
Man, you pasted this guy together, like, 20 times.ไม่ ฉันไม่คิดว่าอย่างนั้น Some Kinda Love (2009)
Something that your three-year-old nephew pasted together?ผมต้องการให้คุณดูสิ่งนี้ Some Kinda Love (2009)
Cut, paste...ตัดแล้ววาง Double Blind (2009)
You know what Vince was doing when you sent him home for toothpaste?คุณรู้ไหมว่าวินซ์ทำอะไรตอนที่คุณ ให้เขากลับบ้านแปรงฟัน Double Blind (2009)
About the toothpaste?เรื่องยาสีฟันเหรอ? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Do you guys always have to get hit in order to know whether something is poop or bean paste?เธอคิดว่า ฉันจำเป็นต้อง ติดต่อเธออีกงั้นเหรอ? Episode #1.9 (2009)
The things he ordered, were either noodles with soybean paste or spicy soup with sheatfish.สิ่งที่เขาสั่งมีทั้ง บะหมี่ใส่ถั่วเหลือง หรือไม่ก็ซุปเผ็ดกับหนังปลา Episode #1.13 (2009)
I just need to paste this into a new file.คุณแค่เอาสิ่งนี้แปะเข้าไปในไฟล์ใหม่ Episode #3.3 (2009)
Oh, it's not that hard. it's just sd flour and paste.โอ้ มันไม่ยากขนาดนั้น ก็แค่ติดกาวแล้วแปะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
It sounds like we take naps together and eat paste,มันฟังดูสนิทสนมกลมเกลียวเกินไปหน่อยน่ะ Introduction to Statistics (2009)
It's unpasteurized. Don't you want some?ไม่ได้ฆ่าเชื้อ เอาบ้างไหม The Treasure of Serena Madre (2009)
Got a bit of toothpaste.เอ่อ ยาสีฟันติดแน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Did you just hit me in my neck with a toothpaste cap? !นี่ลุงปาฝายาสีฟันใส่ผมใช่มั้ยนี่? The Karate Kid (2010)
Eating paste.กินแป้งเปียก How About a Friendly Shrink? (2010)
All right, I'm pretty sure that there's some kind of, like, paste or jelly you're supposed to put on their butt.เอาล่ะ ฉันค่อนข้างมั่นใจ มันจะมีพวกเจลหรือครีม เอาไว้ทาก้นเด็ก Two and a Half Men (2010)
It's red bean paste bun!นี่มันไส้ถั่วแดงต่างหาก From Me to You (2010)
It's a pastel. Look at the blood.มันเป็นภาพสเก็ทช์น่ะ ดูที่เลือดสิ The Box (2010)
At least the paste smell has...อย่างน้อยกลิ่นแป้งเปียกมันฟ้อง Cooperative Calligraphy (2010)
In this weather, it's not like you're a bean paste pot or anything.อากาศแบบนี้ มันไม่เหมือนที่คุณเป็นหม้อต้มแป้งเปียกถั่วหรืออย่างอื่น Personal Taste (2010)
Bean paste...แป้งเปียกถั่ว... Personal Taste (2010)
You know, shower, shave, toothpaste, hair gel- anything, okay, just...เธอก็รู้ อาบน้ำ โกนหนวด ยาสีฟัน เจลใส่ผม ทุกอย่างเรียบร้อยดี แค่... . Chuck Versus the Cubic Z (2010)
A cut-and-paste sketch you think resembles Dexter Morgan?รูปภาพตัดแปะ เธอคิดว่ามันคล้าย\ เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน Beauty and the Beast (2010)
You can't avoid making bean paste because you're afraid of maggots.ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คะ ฉันก็อยากสนุกเหมือนกัน Prosecutor Princess (2010)
Or to paste posters on the street. Do as you will.หรือปิดประกาศตามถนน อยากทำอะไรก็ทำไป Dae Mul (2010)
I don't have a perfume taste but I have a lewd shampoo taste. And even worse taste of toothpaste.ฉันไม่มีกลิ่นน้ำหอม แต่ฉันมีกลิ่นของแชมพูและกลิ่นปากที่แย่ ๆ จากยาสีฟัน Episode #1.12 (2010)
"Mother's Panties could be Worn as Shorts" and... my last piece was titled, "Please Paste a Kimchi Pancake over my Torn Heart""กางเกงในที่แม่ใส่ แล้วก็ยืด ไม่โชว์ขอบกางเกงในเลยแม้แต่ใต้กระโปรง" ผลงานล่าสุดก็"โปรดลูบไล้ไปบนรอยซอสกิมจิ" (เปรียบเทียบเป็นเลือด) Episode #1.10 (2010)
*Korean dish consisting of wheat noodle topped with black soybean paste, vegetables, and meat.*จาจังมยอน -อาหารเกาหลีประเภทบะหมี่ข้าวสาลีโรยด้วยถั่วเหลืองดำ ผัก และเนื้อ เขาก็เหมือนผู้ชายที่เหมือนกับจาจังมยอน(บะหมี่ดำ) จะมาเทียบผู้หญิงอย่างอึนยอง Episode #1.11 (2010)
Shrinking paste.ยาสีฟันหดกาย Tooth Fairy (2010)
- Shrinking paste.- ยาสีฟันหดตัว Tooth Fairy (2010)
I still have a lot of tooth paste in my mouth right now.ยังมียาสีฟันในปากฉันอยู่เลย 50/50 (2011)
Jacob, I want you to squeeze this toothpaste into your hand.เจคอบ ชั้นอยากให้นายบีบยาสีฟันอันนี้ใส่มือนาย Rumours (2011)
Right now, on three different continents, the most brilliant scientific minds in our community, including Louis Pasteur, by the way, are working on synthesizing...ตอนนี้สามภาคพื้นทวีป ที่ก้าวล้ำทางวิทยาการที่สุด ในชุมชนของเรา รวมทั้งหลุยส์ ปาสเตอร์ กำลังสังเคราะห์เรื่องนี้อยู่ You Smell Like Dinner (2011)
Pasteur's a vampire?ปาสเตอร์ก็เป็นแวมไพร์เหรอ You Smell Like Dinner (2011)
Toothpaste?ยาสีฟันเหรอ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Unpasteurized dairy is illegal.นมที่ปราศจากการฆ่าเชื้อมันผิดกฏหมาย Deadline (2011)
I mixed red bean paste into it.ฉันใส่แป้งถั่วแดงไปเยอะเลยล่ะ Ikemen desune (2011)
Copy, paste, done.แค่ก๊อปปี้ วาง จบ I Am Number Nine (2011)
Remind me again why we're wearing this disgusting paste.บอกข้าอีกที ทำไมเราต้องทาไอน่าขยะแขยงนี่ด้วย The Darkest Hour: Part Two (2011)
Bought you some shampoo and toothpaste.ซื้อยาสระผมกับยาสีฟันมาให้ Proof (2011)
Strawberry thick paste of fermented soya bean. Myself do it.เอากลับบ้านไปสิ Spellbound (2011)
I put in some bean paste and peppers.ที่จริง ฉันใส่นมถั่วเหลืองเจือจางลงไปและเติมต้มหอมกับพริกหั่นฝอย Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Bean paste, pepper paste, and kimchi grow into adults too.ถั่วหมัก พริกแกง และกิมจิ ก็โตเหมือนกัน Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasteAdd water and stir to a paste.
pasteHe pasted the notice on the door.
pasteHe squeezed the toothpaste out of a tube.
pasteI stuck two sheets of paper together with paste.
pastePasteur experimented with bacteria.
pasteThe pictures are pasted on all sides.
pasteWhere can I find toothpaste?
pasteWhere's the toothpaste?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่อหมก[N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
ทอดมันปลากราย[N] fried fish-paste balls, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อาหารคาวที่ทำจากปลาผสมกับน้ำพริก โขลกจนเหนียว ทอดในน้ำมัน
เปียก[V] make a paste, Example: แม่จะเปียกข้าวเหนียวหม้อใหญ่ทุกครั้งเมื่อลูกๆ กลับบ้าน, Thai definition: เอาข้าวหรือแป้งกวนให้สุกเจือด้วยน้ำเหลวๆ
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ข้าวเปียก[N] rice paste, See also: rice pudding, Example: มีข้าวเปียกอยู่ในหม้อเยอะเลย ไปตักมาแบ่งกันกินสิ, Thai definition: ข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิให้เหลวจนน้ำแห้ง มีรสเค็มๆ มันๆ
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น
แปะ[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
เต้าเจี้ยว[N] salted soya beans, See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans, Example: อาหารหลายอย่างที่เรารับประทานได้มาจากหมัก เช่นเต้าเจี้ยว น้ำปลาและขนมจีน เป็นต้น, Thai definition: ถั่วเหลืองที่หมักเกลือสำหรับปรุงอาหาร, Notes: (จีน)
น้ำพริก[N] chili sauce, See also: chili paste, pepper sauce, Example: ไปอยู่ที่อีสานผมกินน้ำพริกกับผักต้มแทบทุกมื้อเลย, Count unit: ถ้วย, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งปรุงด้วย กะปิ กระเทียม พริกขี้หนู มะนาวเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน ใช้น้ำปลาหรือน้ำปลาร้าแทนกะปิก็มี ใช้ของเปรี้ยวอื่นๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วง แทนมะนาวก็มี เรียกชื่อต่างกันไปตามเครื่องปรุง
ก๋วยจั๊บ[N] paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
กะปิ[N] shrimp paste, Syn. เยื่อเคย, Example: ร้านอาหารร้านนี้มีน้ำพริกกะปิเป็นอาหารจานเด่น, Thai definition: ของเค็มทำด้วยเคยกับเกลือโขลกและหมักไว้ ใช้ปรุงอาหาร
แกงส้ม[N] sour soup made of tamarind paste, Example: คุณยายเก็บยอดมะขามอ่อนเพื่อมาทำแกงส้ม, Thai definition: แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ หรือ น้ำมัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้นๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้มดอกแค
ข้าวเปียก[N] rice paste, Example: มีข้าวเปียกอยู่ในหม้อเยอะเลย ไปตักมาแบ่งกันกินสิ, Thai definition: ข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิให้เหลวจนน้ำแห้ง มีรสเค็มๆ มันๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
แกงส้ม[n. exp.] (kaēng som) EN: sour soup made of tamarind paste   
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik kapi) EN: shrimp paste chilli sauce   
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng mō) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon   FR: chair de pastèque [f]
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage   FR: pâte [f] ; mucilage [m]
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik khing plā duk thøt krøp) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish   
พริกแกง[n. exp.] (phrik kaēng) EN: roasted chilli curry ; curry paste   
เปียก[v.] (pīek) EN: stir-boil ; make a paste   
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
สถานเสาวภา[org.] (sathān Saowaphā) EN: Sowabha Institute ( Pasteur Institute)   
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon   FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
เต้าหู้ทอดผัดเต้าเจี้ยว[n. exp.] (taohū thøt phat taojīo) EN: fried bean curd with soybean paste   
เต้าเจี้ยว[n.] (taojīo) EN: fermented soya beans = fermented soybeans (Am.) ; miso ; soybean paste ; salted soya beans   FR: sauce de pois de soja [f]
เต้าเจี้ยวน้ำ[n. exp.] (taojīonām) EN: soybean paste   
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēng mō) EN: watermelon soldiers   FR: soldats pastèques [mpl]
ทอดมันปลากราย[n. exp.] (thøtman plā krāi) EN: fried fish-paste balls   
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ติดกาว[I] (tit kāo) EN: paste ; glue ; stick   FR: coller ; gommer (techn.)
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
ยาสีฟัน[n.] (yāsīfan) EN: toothpaste ; dentrifice   FR: dentifrice [m] ; pâte dentifrice [f]
เยื่อเคย[n.] (yeūakhoēi) EN: shrimp paste   FR: pâte de crevette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTE    P EY1 S T
PASTES    P EY1 S T S
PASTED    P EY1 S T AH0 D
PASTEL    P AE0 S T EH1 L
PASTER    P AE1 S T ER0
PASTEUR    P AH0 S T UW1 R
PASTELS    P AE0 S T EH1 L Z
PASTERNAK    P AE1 S T ER0 N AE0 K
PASTEURIZE    P AE1 S CH ER0 AY2 Z
TOOTHPASTE    T UW1 TH P EY2 S T
GOODPASTER    G UH1 D P AE2 S T ER0
PASTERNACK    P AE1 S T ER0 N AE0 K
KLEINPASTE    K L AY1 N P EY2 S T
PASTERNAK'S    P AE1 S T ER0 N AE0 K S
PASTEURIZED    P AE1 S CH ER0 AY2 Z D
TOOTHPASTES    T UW1 TH P EY2 S T S
PASTEURIZATION    P AE2 S CH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paste    (v) (p ei1 s t)
pasted    (v) (p ei1 s t i d)
pastel    (n) (p a1 s t l)
pastes    (v) (p ei1 s t s)
pastels    (n) (p a1 s t l z)
pastern    (n) (p a1 s t @ n)
paste-up    (n) - (p ei1 s t - uh p)
pasterns    (n) (p a1 s t @ n z)
fishpaste    (n) (f i1 sh p ei s t)
paste-ups    (n) - (p ei1 s t - uh p s)
fishpastes    (n) (f i1 sh p ei s t s)
pasteboard    (n) (p ei1 s t b oo d)
pasteurize    (v) (p aa1 s ch @ r ai z)
toothpaste    (n) (t uu1 th p ei s t)
pasteurized    (v) (p aa1 s ch @ r ai z d)
pasteurizes    (v) (p aa1 s ch @ r ai z i z)
toothpastes    (n) (t uu1 th p ei s t s)
pasteurizing    (v) (p aa1 s ch @ r ai z i ng)
pasteurization    (n) (p aa2 s ch @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Chutney {n}; gewürzte Fruchtpaste [cook.]chutney [Add to Longdo]
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern [Add to Longdo]
Fischpaste {f}fish paste [Add to Longdo]
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Kleister {m}paste [Add to Longdo]
Läpppaste {f}lapping paste [Add to Longdo]
Lederpaste {f}clobber [Add to Longdo]
Lotpaste {f}; Lötpaste {f}soldering paste [Add to Longdo]
Lotpastendruck {m}soldering paste printing [Add to Longdo]
Ölpastellkreide {f}oil pastels [Add to Longdo]
Pappdeckel {m}; Pappe {f}cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
Paste {f} | Pasten {pl}paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
gefüllte Pastete {f}vol-au-vent [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
Polierpaste {f}polishing compound [Add to Longdo]
Sardellenpaste {f}anchovy paste [Add to Longdo]
Schweinefleischpastete {f} [cook.]porkpie [Add to Longdo]
Strass {m}; Similistein {m}paste [Add to Longdo]
Streichwurst {m} [cook.]meat spread; meat paste; sausage for spreading [Add to Longdo]
Tapeziertisch {m}trestle table; decorator's trestle table; pasteboard; paperhanger's bench [Add to Longdo]
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste [Add to Longdo]
Wärmeleitpaste {f} [techn.]heat sink compound; thermolube; heat transfer compound; thermo-lubricant; heat conducting paste [Add to Longdo]
Widerstandspaste {f}resistor paste [Add to Longdo]
Wildpastete {f}game pie [Add to Longdo]
Zahnpasta {f}; Zahnpaste {f} | Zahnpastas {pl}; Zahnpasten {pl}toothpaste | toothpastes [Add to Longdo]
Zahnpaste {f} | Zahnpasten {pl}dentifrice | dentifrices [Add to Longdo]
einfügento paste [Add to Longdo]
eingeklebtpasted into [Add to Longdo]
einkleben | einklebendto paste into | pasting into [Add to Longdo]
kleben | klebend | geklebtto paste | pasting | pasted [Add to Longdo]
klebtepasted [Add to Longdo]
macht keimfreipasteurizes [Add to Longdo]
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.] [Add to Longdo]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel [Add to Longdo]
pasteurisieren; keimfrei machen | pasteurisierend; keimfrei machendto pasteurize; to pasteurise [Br.] | pasteurizing; pasteurising [Br.] [Add to Longdo]
nicht pasteurisiertunpasteurized [Add to Longdo]
pastös {adj}paste-like [Add to Longdo]
überklebento paste over [Add to Longdo]
überklebtpasted over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor [Add to Longdo]
コピーアンドペースト;コピーペースト[, kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste [Add to Longdo]
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste [Add to Longdo]
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
パスタ剤[パスタざい, pasuta zai] (n) paste [Add to Longdo]
パスツレラ[, pasutsurera] (n) pasteurella [Add to Longdo]
パステル[, pasuteru] (n) pastel; (P) [Add to Longdo]
パステルカラー[, pasuterukara-] (n) pastel color; pastel colour [Add to Longdo]
パステルトーン[, pasuteruto-n] (n) pastel tone [Add to Longdo]
パステル画[パステルが, pasuteru ga] (n) pastel (picture) [Add to Longdo]
パフペースト[, pafupe-suto] (n) puff paste; puff pastry [Add to Longdo]
フムス;フンムス[, fumusu ; funmusu] (n) hummus (chickpea-based paste); hommus; humus; humous; houmous [Add to Longdo]
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
ペースト[, pe-suto] (n) (1) paste; (2) pest [Add to Longdo]
ペースト状[ペーストじょう, pe-suto jou] (n) (a) paste [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) [Add to Longdo]
ボール紙[ボールがみ, bo-ru gami] (n) cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
レバーペースト[, reba-pe-suto] (n) liver paste [Add to Longdo]
伊達巻き;伊達巻[だてまき, datemaki] (n) (1) (woman's) undersash; (2) rolled omelette mixed with fish (paste) (omelet) [Add to Longdo]
芋羊羹;芋羊羮[いもようかん, imoyoukan] (n) (bar of) sweet-potato paste [Add to Longdo]
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper [Add to Longdo]
黄身時雨[きみしぐれ, kimishigure] (n) var. of fresh Japanese sweet made of white bean paste, egg yolk, sugar and rice granules [Add to Longdo]
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization [Add to Longdo]
蟹味噌[かにみそ;カニミソ, kanimiso ; kanimiso] (n) (uk) brown meat (crab); miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area [Add to Longdo]
葛饅頭[くずまんじゅう, kuzumanjuu] (n) ball of bean paste covered with a kudzu starch glaze [Add to Longdo]
蒲鉾[かまぼこ, kamaboko] (n) (processed) fish paste [Add to Longdo]
玉味噌[たまみそ, tamamiso] (n) miso ball; bean paste ball [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.) [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
月餅[げっぺい, geppei] (n) mooncake; disc-shaped confection of wheat-flour dough filled with bean paste, usu. eaten during Autumn [Add to Longdo]
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper [Add to Longdo]
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste [Add to Longdo]
[のり, nori] (n) paste; glue; starch; (P) [Add to Longdo]
糊する[のりする, norisuru] (vs-s,vi) (1) to paste; to stick something with paste; (2) to earn a living [Add to Longdo]
糊代[のりしろ, norishiro] (n) overlap width; margin to paste up [Add to Longdo]
御目出糖[おめでとう(uK), omedetou (uK)] (n) Japanese sweets made with glutinous rice and azuki bean paste [Add to Longdo]
糠味噌[ぬかみそ, nukamiso] (n) salted rice-bran paste for pickling [Add to Longdo]
糠味噌漬け[ぬかみそづけ, nukamisoduke] (n) vegetables pickled in salted rice-bran paste [Add to Longdo]
高麗餠[こうらいもち;これもち, kouraimochi ; koremochi] (n) var. of mochi made from a mixture of rice flour and sweet bean paste (famous product of Kagoshima) [Add to Longdo]
漉し餡;こし餡[こしあん, koshian] (n) strained bean paste [Add to Longdo]
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job [Add to Longdo]
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, ] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] mud; paste; pulp [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste [Add to Longdo]
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] to stick; paste [Add to Longdo]
粘贴[nián tiē, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste (as in 'cut, copy, and paste') [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] muddled; paste; scorched [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream [Add to Longdo]
糊剂[hú jì, ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] paste; glue [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] sticky rice paste; mochi (in Japanese) [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] starch; paste; to starch [Add to Longdo]
糨糊[jiàng hù, ㄐㄧㄤˋ ㄏㄨˋ, ] flour paste [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] ointment; paste [Add to Longdo]
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, ] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine) [Add to Longdo]
芝麻酱[zhī ma jiàng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]
虾酱[xiā jiàng, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp paste [Add to Longdo]
蟹酱[xiè jiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤ, / ] crab paste [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] paper or cloth pasted together [Add to Longdo]
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / 調] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance [Add to Longdo]
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, / ] ointment; paste [Add to Longdo]
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, / ] red pepper paste; chili sauce [Add to Longdo]
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera [Add to Longdo]
面糊[miàn hù, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] flour paste [Add to Longdo]
麻酱[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]
麻醬[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, ] sesame paste (sauce) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paste \Paste\, v. t. [imp. & p. p. {Pasted}; p. pr. & vb. n.
   {Pasting}.]
   To unite with paste; to fasten or join by means of paste.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paste \Paste\ (p[=a]st), n. [OF. paste, F. p[^a]te, L. pasta,
   fr. Gr. ? barley broth; cf. ? barley porridge, ? sprinkled
   with salt, ? to sprinkle. Cf. {Pasty}, n., {Patty}.]
   1. A soft composition, as of flour moistened with water or
    milk, or of earth moistened to the consistence of dough,
    as in making potter's ware.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, in cookery, a dough prepared for the crust
    of pies and the like; pastry dough.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of cement made of flour and water, starch and
    water, or the like, -- used for uniting paper or other
    substances, as in bookbinding, etc., -- also used in
    calico printing as a vehicle for mordant or color.
    [1913 Webster]
 
   4. A highly refractive vitreous composition, variously
    colored, used in making imitations of precious stones or
    gems. See {Strass}.
    [1913 Webster]
 
   5. A soft confection made of the inspissated juice of fruit,
    licorice, or the like, with sugar, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Min.) The mineral substance in which other minerals are
    imbedded.
    [1913 Webster]
 
   {Paste eel} (Zool.), the vinegar eel. See under {Vinegar}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top