ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浆-, *浆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浆, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: Decomposition: 丬 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  夕 (xī ㄒㄧ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,626

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / 漿] broth; serum; to starch, #6,487 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste, #6,487 [Add to Longdo]
[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]
[táng jiāng, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] syrup, #31,327 [Add to Longdo]
蜂王[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly, #47,723 [Add to Longdo]
[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, / 漿] berry, #52,050 [Add to Longdo]
[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock, #92,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sour molasses?[CN] 酸掉的糖? Dead Reckoning (1947)
Yours. If you can't spare any, use chocolate syrup or something.[CN] 你的,如果你舍不得, 就用点巧克力什么的 Scandal Sheet (1952)
- To pick berries![CN] 去摘果! Quai des Orfèvres (1947)
All the muck and filth.[CN] 又是泥,又是污秽 Cavalcade (1933)
Gumbo, cheri-[CN] 秋葵,- Saratoga Trunk (1945)
First you butter them, hmm?[CN] 首先涂黄油 然后涂点糖 First you butter them, hmm? I Married a Witch (1942)
Have we any paste?[CN] 咱们有糊吗? Dial M for Murder (1954)
Plasma.[CN] 血 No Man of Her Own (1950)
I'll show them, these pasty-faced aristocrats.[CN] 我会让他们看看, 这些糊脸贵族 Saratoga Trunk (1945)
Beat his brains out.[CN] 把他脑打出来 Shane (1953)
Mud.[CN] 全是泥! The Bridge on the River Kwai (1957)
Lavagirl.[CN] 岩女孩 The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top