ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปะ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปะ-, *แปะ*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
แปะก๊วย (n ) แปะก๊วย
See also: S. ginkgo,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปะ[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
แปะ[ADV] clap gently, See also: pat, Syn. แปะๆ, เปาะแปะ, Example: ข้างนอกฝนตกแล้ว ได้ยินเสียงดังแปะๆ, Thai definition: ดังอย่างเสียงตบมือ
แปะโป้ง[V] pawn, See also: pledge, put in pawn, Syn. จำนำ, Example: แม่เอาสร้อยไปแปะโป้งไว้ที่โรงจำนำเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
แปะโป้ง[V] purchase on credit, Syn. ค้าง, ติดค้าง, ค้างชำระ, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ ลูกค้าแต่ละรายมีแต่มาแปะโป้ง, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปะก. เอาของแบน ๆ บาง ๆ ทาบเข้าไป.
แปะว. เสียงดังอย่างเสียงตบมือ.
แปะโป้งก. พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อนำของไปจำนำ, (ปาก) โดยปริยายหมายถึง ซื้อเชื่อ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ginkgoแปะก๊วย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up top!แปะบน! Trolls (2016)
But they were in my box, your stamp is on them.แต่มันอยู่ในตู้ของฉันนี่ ตราของคุณก็แปะอยู่นี่ A Short Film About Love (1988)
-You got a piece of cheese.- ชีสแปะหน้าคุณน่ะ Junior (1994)
- Shh. - No, go ahead.แปะต่อไปเลย Nothing to Lose (1997)
My parents pulled this exact same act for years.ถูกแปะไว้ด้วยเทป Fight Club (1999)
Did you see who posted it?คุณเห็นว่าใครเป็นคนแปะหรือเปล่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You know they have they put dead man skin on me.นายรู้ว่าเรามี เขาเอาผิวคนตายมาแปะไว้บนหน้าฉัน Ladder 49 (2004)
Somebody lived here before me. They papered over their kid's room.บางคนอยู่ที่นี่ก่อนฉัน พวกเขาแปะกระดาษทับในห้องเด็กของพวกเขา The Forgotten (2004)
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"? Crash (2004)
There's plenty lying around at work, but they're all bar coded.ของพวกนี้ที่ทำงานเรามีเยอะแยะ แต่มันแปะบาร์โค้ดไว้หมดแล้ว Primer (2004)
Freeze Melt gameเล่นแปะแข็งมั้ง Love So Divine (2004)
I thought I'd put a human face on the returnees for you.ฉันคิดว่าจะ จะเอาหน้ามนุษย์มาแปะ พวกผู้กลับมา ให้คุณดู Pilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly   FR: appliquer ; apposer ; coller
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label   FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp   FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
แปะเจี๊ยะ[n. exp.] (paejia) EN: key money   FR: garantie locative [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix to[PHRV] ติด, See also: แปะ, Syn. attach to
paste up[PHRV] แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up[PHRV] แปะปิดด้วย
pin up[PHRV] แปะ, See also: ติด
stick in[PHRV] แปะใน, See also: ติดใน
stick on[PHRV] ติดบน, See also: แปะบน, Syn. glue down, gum down
stick to[PHRV] ติดกับ, See also: แปะกับ, Syn. adhere to, cleave to, cling to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
plop(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด) เสียงดังป๋อมหรือแปะ,การตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter

English-Thai: Nontri Dictionary
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบนๆ
patter(n) เสียงวิ่งตั๊กๆ,เสียงดังแปะๆ,เสียงกุกกัก,การพูดเร็ว
patter(vi) วิ่งตั๊กๆ,พูดรัว,มีเสียงดังแปะ
sputter(vi) พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ginkgo (n) แปะก๊วย
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด
貼り付ける[はりつける, haritsukeru] แปะ ติด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top