ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปียก

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปียก-, *เปียก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียก[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปียก[V] be wet, See also: be soaked, be soggy, become sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียกชื้น
เปียก[V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียก[ADJ] wet, See also: soak, moist, Syn. ชุ่ม, ชื้น, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง, Thai definition: ที่มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียก[ADJ] limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
เปียก[V] make a paste, Example: แม่จะเปียกข้าวเหนียวหม้อใหญ่ทุกครั้งเมื่อลูกๆ กลับบ้าน, Thai definition: เอาข้าวหรือแป้งกวนให้สุกเจือด้วยน้ำเหลวๆ
เปียกปอน[V] be soaked, See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
เปียกปอน[V] soak, See also: drench, moisten, damp, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
เปียกแฉะ[ADJ] wet, See also: soak, drip, muddy, damp, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: เนื้อตัวของป้อมเลอะเทอะเพราะหกล้มลงไปบนดินที่เปียกแฉะ
เปียกแฉะ[V] be wet, See also: get soaked, be soggy, become sodden, Syn. เปียก, แฉะ, Ant. แห้ง, Example: การร้องไห้ของทารกแสดงถึงความต้องการของร่างการเช่น หิวไม่สบาย เปียกแฉะ ร้อนหนาวเกินไป เจ็บปวดเมื่อได้รับการตอบสนองเด็กจะหยุดร้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปียกก. มีนํ้าชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่ เช่น เปียกเหงื่อ เปียกฝน เปียกน้ำ.
เปียกว. ที่ชุ่มน้ำ เช่น ผมเปียก ผ้าเปียก เหงื่อเปียก, อ่อนเกือบเละอย่างข้าวเปียก.
เปียกก. กวนสิ่งเช่นข้าวหรือแป้งเป็นต้นบนไฟให้สุก เช่น เปียกข้าวเหนียว เปียกสาคู.
เปียกว. เรียกข้าวที่ต้มและกวนให้เละ หรือข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิเจือเกลือเล็กน้อย กวนให้สุกจนข้นหรือเละ มีรสเค็ม ๆ มัน ๆ ว่า ข้าวเปียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แป้งเปียก สาคูเปียก, เรียกขนมชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวเจ้าตั้งไฟกวนกับน้ำตาลหม้อและกะทิ หยอดให้มีขนาดพอคำแล้วโรยถั่วทองคั่ว ว่า ขนมเปียก.
เปียกชื้นก. เปียกพอหมาด ๆ เช่น ผ้าเปียกชื้น.
เปียกปอนก. เปียกมาก เช่น ถูกสาดน้ำจนเปียกปอน.
เปียกปูนน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกาบมะพร้าวเผาให้เป็นถ่านบดละเอียด ตั้งไฟกวนกับน้ำตาล กะทิ และน้ำปูนใส เมื่อสุกเทลงใส่ถาด ตัดเป็นชิ้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก โรยด้วยมะพร้าวขูด.
เปียกแฉะก. มีน้ำชุ่มอยู่มาก เช่น ถนนเปียกแฉะ.
เปียกโชกก. เปียกชุ่มทั่วตัว เช่น น้ำเปียกโชก เหงื่อเปียกโชก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gosh, it's wet!เอ้ยมันเปียกSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Oh, you, you are soaking wet. - Yes, Father.โอ้คุณคุณจะเปียกโชก ใช่ พ่อ Pinocchio (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
"If the boy were here, he could wet the coils of the line, " he thought.ถ้าเด็กอยู่ที่นี่เขาอาจจะ เปียกขดลวดของเส้นที่เขาคิด The Old Man and the Sea (1958)
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา The Old Man and the Sea (1958)
- It is rather wet inside, sir.มันค่อนข้างเปียกภายในเซอร์ ฉันรู้ว่ามันคือ How I Won the War (1967)
- Shufty. My feet's wet, sir. Sir, my feet's wet.เซอร์ฟุตฉันเปียกครับ เซอร์ฉัน เท้าเปียก How I Won the War (1967)
- Is your feet, Gripweed, wet?เป็นเท้าของคุณ กริปวีด เปียก? ไม่ How I Won the War (1967)
- They dried.แล้วคุณจะได้รับมันที่ดีที่สุด เปียกอีกครั้ง How I Won the War (1967)
Raining bullets."และเราจะได้รับเปียก, ชาย, How I Won the War (1967)
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปียก[v.] (pīek) EN: stir-boil ; make a paste   
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp   FR: mouillé ; humide
เปียก[adj.] (pīek) EN: limp   
เปียกชื้น [adj.] (pīekcheūn) EN: humid   FR: humide
เปียกชุ่ม[adj.] (pīek chum) FR: imbibé ; détrempé
เปียกหมดเลย[adj.] (pīek mot loēi) FR: tout trempé ; trempé comme une soupe
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dank[ADJ] เปียกชื้นและหนาวเย็น
embrue[VT] เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
soaked to the skin[IDM] เปียกโชกไปทั้งตัว
moist[ADJ] เปียกชื้น, See also: หมาด, ชื้น, Syn. damp, humid, Ant. dry, arid
shower[VI] สาด, See also: เปียก
soaking[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปียก, Syn. wet
sodden[ADJ] เปียกชุ่ม
sog[VI] เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry
soggy[ADJ] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชก, Syn. mushy, saturated, soaked, wet, Ant. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปียก
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
drench(n) ความเปียกชุ่ม,การจุ่มน้ำ,การแช่น้ำ
drench(vt) ทำให้เปียกชุ่ม,แช่,จุ่มน้ำ,อาบน้ำ
dry(vi) แห้ง,ไม่มีน้ำ,ไม่เปียก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
濡れる[ぬれる, nureru] Thai: เปียก English: to get wet

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top