ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล่อง

   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่อง-, *กล่อง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุนกล่อง (n ) Würfelqualle

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุนกล่อง (n ) box jellyfish

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่อง[N] box, See also: case, casket, Syn. ลัง, Example: เด็กๆ เก็บของเล่นใส่กล่องหลังจากเลิกเล่นแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, กล่อง, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ มีฝาปิด อาจมีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม
กล่องดำ[N] black box, Example: ในการสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน กล่องดำถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุด, Thai definition: เครื่องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ และการสนทนาโต้ตอบกันของลูกเรือในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเครื่องบินตก
กล่องดำ[N] black box, Thai definition: เครื่องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ และการสนทนาโต้ตอบกันของลูกเรือในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเครื่องบินตก
กล่องโฟม[N] foam box, See also: synthetic container, Example: กล่องโฟมสร้างปัญหาขยะทำให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Count unit: กล่อง, Thai definition: ภาชนะใส่ของที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์อย่างหนึ่ง มีความหยุ่นตัวสูงน้ำหนักเบา
กล่องดนตรี[N] music box, Example: ของขวัญที่มอบให้แก่กันเนื่องในวันวาเลนไทน์ อาทิ กล่องดนตรี ภาพถ่าย เสื้อผ้า ต้นไม้ ดอกไม้ ตุ๊กตา เป็นต้น
กล่องดินสอ[N] pencil box
กล่องเสียง[N] larynx, Example: ต่อมไธรอยด์อยู่ที่ส่วนล่างด้านหน้าของคอติดแน่นกับหลอดลมและกล่องเสียง, Count unit: กล่อง, Thai definition: กระดูกที่มีลักษณะคล้ายกล่องอยู่ส่วนหน้าของคอ มีที่ปิดเปิดด้านบนเป็นลิ้น 2 ชิ้น เรียกว่าเส้นเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่อง(กฺล่อง) น. ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด, สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่า กล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก.
กล้อง ๑(กฺล้อง) น. วัตถุลักษณะยาวกลวงตลอด, เรียกของใช้บางอย่างที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กล้องเป่าแล่น กล้องส่อง
กล้อง ๑เครื่องที่มีรูปร่างต่าง ๆ ประกอบด้วยเลนส์สำหรับถ่ายภาพหรือขยายภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์
กล้อง ๑หลอด เช่น กล้องเกียง ว่า หลอดตะเกียง.
กล้อง ๒(กฺล้อง) ก. ตำหรือสีข้าวเปลือกให้เปลือกหลุด
กล้อง ๒เกลา, โกลน
กล้อง ๒ทุบ, บุ, ตีแผ่เป็นแผ่น.
กล้องจุลทรรศน์น. กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.
กล้องตาเรือน. กล้องปริทรรศน์.
กล้องตุดน. กล้องไม้ซาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartridgeกล่อง [ถอดได้] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cartridgeกล่อง [ถอดได้] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
control boxกล่องควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
control boxกล่องควบคุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge plenumกล่องจ่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
canisterกล่องดักไอน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon canister; charcoal canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon canister; charcoal canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charcoal canister; carbon canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
charcoal canister; carbon canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
toolboxกล่องเครื่องมือ
ที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Boxesกล่อง [TU Subject Heading]
Cartonsกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Auditory Capsuleกล่องหู [การแพทย์]
Boxes, Tiltingกล่องเหลี่ยม [การแพทย์]
Cartonsกล่อง [การแพทย์]
Cylinders, Revolvingกล่องหมุน [การแพทย์]
Barometer case - barometer boxกล่องใส่บารอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
gabiongabion, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stone meshstone mesh, กล่องลวดถักบรรจุหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move a box!มาย้ายกล่องสิย่ะ! The Mirror Has Three Faces (2013)
- The hatbox!- กล่องใส่หมวก The Great Dictator (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)
Boxes.กล่องเก็บของ Night and Fog (1956)
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา? 12 Angry Men (1957)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่ The Godfather (1972)
A box of these.เท่ากับพวกนี้ 1 กล่อง Blazing Saddles (1974)
It's only his box.นี่กล่องใส่มันน่ะ The Little Prince (1974)
The sheep you asked for is inside.แกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องนี่ The Little Prince (1974)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
- The thing that's so good about this box is, at night, he can use it as his house.กล่องนี่มันดีก็ตรงที่ ตอนกลางคืนแกะใช้มันเป็นบ้านได้ The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล่องกระดาษ[X] (klǿng kradāt) EN: box (cardbox)   FR: boîte en carton [f]
กล้องขยาย[n.] (klǿng khayāi) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล่องจดหมาย [n.] (klǿng jotmai) EN: letterbox (form.) ; mailbox (Am.- form.)   FR: boîte aux lettres (form.) [f]
กล้องจุลทรรศน์[n.] (klǿngjunlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn) EN: electron microscope   FR: microscope électronique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandbox[N] กล่องใส่ของกระจุกกระจิก
bin[N] กล่อง, See also: ถัง, ลัง
box[N] กล่อง, See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก, Syn. container
boxful[N] กล่องที่มีของอยู่เต็ม
caddy[N] กล่องชา, See also: กล่องใส่ใบชา
caisson[N] กล่องที่บรรจุอากาศเพื่อให้คนสามารถลงไปทำงานใต้น้ำได้ เช่น ในการสร้างสะพาน, Syn. coffer, cofferdam
canister[N] กล่องบรรจุอาหาร
card catalog[N] กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร, Syn. card index
card index[N] กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร, Syn. card catalog
carton[N] กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
caddy(แคด'ดี) n. หีบหรือกล่องเล็ก ๆ สำหรับเก็บของเล็ก ๆ = caddie
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle

English-Thai: Nontri Dictionary
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
crate(vt) ใส่หีบ,บรรจุ,ใส่ลงกล่อง
fob(n) กล่องใส่นาฬิกาพก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Baby carrier (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กล่องใส่ของเล่น
slipcase (n ) กล่องใส่หนังสือซึ่งมีที่เปิดออกด้านเดียว คือ ทางด้านสันหนังสือ
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
喉頭[こうとう, koutou] (n) กล่องเสียง
喉頭炎[こうとうえん, koutouen] (n) กล่องเสียงอักเสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
空箱[からばこ, karabako] (n) กล่องเปล่า
[はこ, hako] (n) กล่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordner(n) |der, pl. Ordner| กล่องเก็บไฟล์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
Karton(n) |der, pl. Kartons/Kartone| กล่องกระดาษแข็ง (หรือกล่องพลาสติก), See also: Related: Kiste
Kiste(n) |die, pl. Kisten| หีบ, ลัง, อาจหมายถึงกล่องได้, See also: Related: Karton
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
Leergut(n) |das, nur Sg.| กล่องหรือลังที่ว่างเปล่า, ขวดเปล่าที่สามารถนำไปคืนขวดแล้วได้ค่าขวดเปล่ากลับมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top