ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอด

   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอด-, *หลอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอด[N] straw (for drinking), See also: tube, Example: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด, Count unit: หลอด, Thai definition: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
หลอดกาแฟ[N] straw, Syn. หลอด, Example: มันคงจะหิวเลยเก็บเอาหลอดกาแฟมาหลอดหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำ, Count unit: หลอด
หลอดลมคอ[N] trachea, See also: windpipe, Syn. หลอดลม, Example: หลอดลมคอที่อยู่ต่ำกว่าสายเสียงตีบแคบจะทำให้เสียงค่อยและหายใจลำบาก
หลอดแก้ว[N] glass tube, Example: เครื่องมือผลิตรังสีเอกซ์เป็นหลอดแก้วสูญญากาศรูปผลชมพู่, Count unit: หลอด
หลอดนีออน[N] neon lamp, See also: fluorescent light, Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์, Example: หลอดนีออนประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไส้, Count unit: หลอด, Thai definition: หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่าง, Notes: (อังกฤษ)
หลอดลมฝอย[N] bronchiole, Syn. หลอดลม, Example: การอักเสบของหลอดลมฝอยทำให้ผนังหลอดลมบวม
หลอดไฟฟ้า[N] bulb, See also: light bulb, electric lamp, incandescent lamp, Syn. หลอดไฟ, Example: ในเมืองหนาวใช้วัสดุก่อสร้างที่เก็บความร้อนได้และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, Count unit: หลอด
หลอดเลือดดำ[N] vein, Syn. เส้นเลือดดำ, หลอดโลหิตดำ, Example: ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของปอดถ้ามีมากจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอด(หฺลอด) น. ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด เช่น หลอดกาแฟ หลอดแก้ว, โดยปริยายเรียกสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หลอดตะเกียง หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ หลอดนีออน หลอดทดลอง, เรียกแกนที่มีช่วงกลางคอดคล้ายลูกล้อสำหรับพันด้ายว่า หลอดด้าย, เรียกด้ายที่พันหลอดเช่นนั้น ว่า ด้ายหลอด, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ยาฉีด ๓ หลอด.
หลอดน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Solenidae เปลือกประกบกันเป็นรูปทรงกระบอก มีช่องเปิดทั้งด้านหน้าและด้านท้าย มีสีเขียว เขียวอมเหลือง น้ำตาลอมเหลือง ฝังตัวอยู่ใต้พื้นที่เป็นโคลน เช่น ชนิด Solen strictus Gould ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อเพราะมีหอยชนิดนี้ชุกชุม.
หลอดลมน. ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่าง อยู่ระหว่างท่อลมส่วนอกกับถุงลมปอด.
หลอดลมฝอยน. ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างในปอด ขนาดไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร.
หลอดอาหารน. ทางเดินอาหารอยู่ระหว่างคอหอยส่วนล่างกับกระเพาะอาหาร.
หลอดเลือดน. ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะเป็นหลอดสำหรับนำเลือดไปสู่หรือออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, เส้นเลือด ก็เรียก.
กล้อง ๑หลอด เช่น กล้องเกียง ว่า หลอดตะเกียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vas; vesselหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel; vasหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corolla tubeหลอดกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calyx tubeหลอดกลีบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
semicircular canalหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, semicircularหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannulaหลอดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheostomy tubeหลอดคาคอเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, tracheostomyหลอดคาคอเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacumm-tubeหลอดสุญญากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง [TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง [TU Subject Heading]
Arteriesหลอดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Blood-vesselsหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Carotid arteriesหลอดเลือดแดงคาโรติด [TU Subject Heading]
Cathetersหลอดสวน [TU Subject Heading]
Cathode ray tubesหลอดภาพ [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- For an old man who had a stroke, it is.- สำหรับชายชราที่มีโรคหลอดเลือดสมองเป็น 12 Angry Men (1957)
Filthy!รับหลอดดูดน้ำมันจาก How I Won the War (1967)
He went through us like we weren't even there!เขาไปหลอดเราเหมือนที่เราไม่อยู่ First Blood (1982)
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)
I can't help but notice the lethargy, the nausea... the little vials you keep leaving in the wastepaper basket.ช่วยไม่ได้ที่ฉันสังเกตุเห็นอาการซึม คลื่นไส้ แล้วก็หลอดแก้วที่คุณทิ้งในถังขยะ Junior (1994)
I suggest blood from the vein. I hope I'm not out of line.ผมแนะนำว่าควรจะตรวจเลือดที่มาจากหลอดเลือดโดยตรง ผมหวังว่าคงจะไม่ทำให้เราหลงประเด็นไป Gattaca (1997)
What's with the plungers, Lamar? You open up a blood bank?ต้องใช้หลอดดูดเลยหรอ เลอมาร์ คุณจะเปิดธนาคารเลือดหรือยังไง Gattaca (1997)
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ Nothing to Lose (1997)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง GTO (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอด[n.] (løt) EN: tube   FR: tube [m] ; tuyau [m]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดฉีดยา[n.] (løtchītyā) FR: seringue [f]
หลอดด้าย[n. exp.] (løt dāi) FR: bobine de fil [f]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดทดลอง[n.] (løtthotløng) FR: tube à essai [m] ; éprouvette [f]
หลอดนีออน[n. exp.] (løt nī-øn) EN: neon tube   FR: tube au néon [m]
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
razor clam(n) หอยหลอด
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ampoule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampule
ampul[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampule, ampoule
ampule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampoule
blood vessel[N] หลอดเลือด
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
bronchus[N] หลอดลม, Syn. bronchia
bulb[N] หลอดไฟฟ้า, Syn. light bulb
buret[N] หลอดแก้วที่มีสเกลวัด
burette[N] หลอดแก้ว, Syn. buret
cartridge[N] หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง
angioma(แอนจิโอ' มะ) n., (pl. -mas, -mata) n. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลอดโลหิต หรือหลอดน้ำเหลือง. -angiospermous adj. (a flowering plant)
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
atheroma(แอธธีโร'มะ) n., (pl. -mas, -mata) ถุงไขมัน, ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ผนังหลอดโลหิตแดง (a sebaceous cyst)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
capsule(n) หลอด(ยา),หลอดแคปซูล
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
esophagus(n) หลอดอาหาร
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
lamp(n) ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
Neovascularizationหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ผิดปกติ (เช่นในสภาวะของจอประสาทตา) หรือในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ (เป็นเนื้องอก)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電灯[でんとう, dentou] (n) หลอดไฟ (ไฟฟ้า)
電球[でんきゅう, denkyuu] (n) หลอดไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
食道[しょくどう, shokudou] (n ) หลอดอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top