Search result for

เคย

(80 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคย-, *เคย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคย[N] small sized shrimp, See also: marine shrimp, Syn. กุ้งเคย, เคยกุ้ง, Example: พ่อออกทะเลไปจับเคยเพื่อนำมาทำกะปิส่งขาย, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำเค็ม ในวงศ์ Mysidae รูปร่างคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กมาก สำหรับทำกะปิ
เคย[ADV] once, See also: ever, Example: เขาเคยไปมาแล้วทุกแห่งหนในประเทศไทย, Thai definition: ได้เป็นมาแล้ว, ปฏิบัติมาแล้ว
เคย[V] be accustomed to, See also: be familiar with, be used to, be acclimatized to, be conversant with, Syn. คุ้น, ชิน
เคยชิน[V] become familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, habituate, Example: เขาเคยชินกับการเป็นพี่ที่ต้องปกป้องดูแลน้องๆ, Thai definition: เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร
เคยตัว[V] be habituated, See also: behave by habit, get used to, be habitual, be in the habit, Example: ดาราสาวใช้เงินซื้อความสุขจนเคยตัว, Thai definition: ติดเป็นนิสัยประจำตัว
เคยปาก[V] speak habitually of, See also: be accustomed to say, Example: เขาพูดคำว่า ไม่เป็นไร จนเคยปาก, Thai definition: พูดอย่างนั้นเสมอๆ, พูดจนเป็นนิสัย
เคยมือ[V] be accustomed to, See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate, Example: เด็กคนนี้ถูกอุ้มจนเคยมือ, Thai definition: ทำอย่างนั้นเสมอๆ, ทำจนเป็นนิสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคย ๑, เคอย(เคย) น. ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ใน ๒ วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Mysidae เช่น เคยตาดำ [ Mesopodopsis orientalis (Tattersall)] อันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestidae เช่น เคยตาแดง (Acetes erythraeus Nobill ) อันดับ Decapoda ขนาดยาวไม่เกิน ๓.๔ เซนติเมตร มีหนวด ๒ แฉก ลำตัวแบนข้าง เปลือกบาง ใส เนื้อยุ่ย เหมาะสำหรับใช้หมักเกลือทำกะปิและน้ำเคย.
เคยใช้เป็นคำประกอบหน้ากริยาแสดงว่ากริยานั้น ๆ ได้เป็นมาแล้ว เช่น เคยทำ = ได้ทำมาแล้ว เคยเห็น = ได้เห็นมาแล้ว, บางทีใช้พูดละกริยาที่ประกอบเสีย เหลือแต่ว่า เคย ก็มี เช่น เคยไปหรือไม่เคย ไม่เคยเลย.
เคยก. ชิน, คุ้น, เช่น เคยสนาม เคยเวที.
เคยตัวก. ติดเป็นนิสัยประจำตัว.
เคยปากก. พูดอย่างนั้นเสมอ ๆ, พูดจนเป็นนิสัย.
เคยมือก. ทำอย่างนั้นเสมอ ๆ, ทำจนเป็นนิสัย.
เคยยะน. ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุศาสน์. (ป.). (ดู นวังคสัตถุศาสน์ ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autrefois acquit (Fr.)เคยถูกปล่อยพ้นข้อหามาแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autrefois convict (Fr.)เคยถูกพิพากษาลงโทษมาแล้ว (ในการกระทำผิดครั้งเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mean the professor you slept with while at school.คุณหมายถึงอาจารย์ที่คุณเคยนอนกับเขานะหรอ? The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
My father doesn't care enough to get angry.พ่อฉันไม่เคยแคร์ฉันมากพอที่จะรู้สึกโกรธฉันเลยด้วยซ้ำ The Serena Also Rises (2008)
- Never thought I'd say this, but thanks. - Oh, that--that changes everything.ไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดอย่างนี้ แต่ขอบคุณ โอ้ ทุก ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป The Serena Also Rises (2008)
But I never mentioned it to him.แต่ฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้เขารู้ The Serena Also Rises (2008)
I-I went out with a guy I can't stand.ผะ ผมออกไปเที่ยวกับผู้ชายที่ผมไม่เคยชอบเลยสักนิด The Serena Also Rises (2008)
- You never learn, do you? - Excuse me?เธอไม่เคยเรียนเลยสินะ // อะไรนะคะ? The Serena Also Rises (2008)
- You don't understand.เธอไม่เข้าใจหรอก // ฉันเคยเป็นเพื่อนสนิท The Serena Also Rises (2008)
- I don't think of you. - Oh, right.นายไม่เคยอยู่ในความคิดของฉัน // โอ้ ใช่ แน่นอนอยู่แล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
This used to be your favorite.นี่เคยเป็นของโปรดของคุณ The Ex-Files (2008)
She never read "Tuesdays with Morrie" either.เธอไม่เคยอ่าน "Tuesdays With Morrie" เหมือนกัน The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคย[X] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with   FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
เคยชิน[v.] (khoēichin) EN: be used to ; become familiar ; be accustomed   FR: être accoutumé ; être familiarisé
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit   

English-Thai: Longdo Dictionary
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
wait for ages(vt slang ) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accustomed[ADJ] คุ้นเคย, See also: เคยชิน, เป็นประจำ, Syn. habitual, usual, customary
accustom to[PHRV] เคยชินกับ, See also: ชินกับ, ทำให้ชินกับ, Syn. habituate to, use to
acquaint with[PHRV] ทำให้คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ
adjust to[PHRV] เคยชินกับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
be accustomed to[VI] เคย, See also: เคยชิน, คุ้นเคย, Syn. be used to, Ant. be unaccustomed to
be acquainted with[PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ
ever[ADV] เคย, See also: เท่าที่เคยมา
familiar[ADJ] คุ้นเคย, See also: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก, Syn. customary, well-known, Ant. strange, unfamiliar
get into the hang of[IDM] เคยชินกับ, Syn. get of, get out of
get into the way of[IDM] เคยชินกับ, See also: คุ้นเคยกับ, Syn. get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza

English-Thai: Nontri Dictionary
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sergestid shrimp (n) เคย กุ้งฝอยทะเล ตัวเล็กๆ สีแดงๆ ใช้ทำกะปิ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: เคยทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
nieไม่เคยเลย
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
bei(prep) ในงานของ เช่น Das Gedicht habe ich bei Geothe gelesen. บทกวีนี้ฉันเคยอ่านจากงานของเกอเธ่
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เคยอ่าน (vi) เคยอ่าน

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
aucune(adv) ไม่เคยเลย เช่น Tu as déjà visité des villes du Maroc? -Non, aucune./Non, je n'en ai visité aucune.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top