ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอล์กสี

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอล์กสี-, *ชอล์กสี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ชอล์กสี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ชอล์กสี*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอล์ก ๒น. สิ่งที่ใช้เขียนกระดานดำ มีลักษณะเป็นแท่งสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมนํ้า, เมื่อผสมด้วยดินสีหรือสีสำเร็จรูป มีสีต่าง ๆ เรียกว่า ชอล์กสี.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top