ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paste

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paste-, *paste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paste(n) สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste(n) สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pastel(n) ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel(adj) เกี่ยวกับดินสอสี
pastel(adj) สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
pastern(n) อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur(n) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
paste up(phrv) แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up(phrv) แปะปิดด้วย
pasteboard(n) แผ่นกระดาษแข็ง, Syn. cardboard, tagboard, carton material

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก, ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย, การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก, ชก, ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์, ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี, ชอล์คสี, สีจาง, พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ, ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา

English-Thai: Nontri Dictionary
paste(n) แป้งเปียก, ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก, ปิดแป้งเปียก, ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง, นามบัตร, ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี, ดินสอเทียน, ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
toothpaste(n) ยาสีฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, meet a blast from your past Whose lies were too good to lastใช่แล้ว พบกับสิ่งที่น่าตกใจ จากอดีตของเจ้า พวกที่โกหกไว้ซะคำโต Aladdin (1992)
Anything that happened in the past, I wouldn't discuss outside this room.เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในอดีต ผมจะไม่เอาไปพูดข้างนอก Basic Instinct (1992)
Come on. I've been very good to you these past few years.เถอะน่า ผมดีกับคุณมาตลอด ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Basic Instinct (1992)
Well, given his past record.ก็ จุดชนวนบันทึกในอดีตของเขา Basic Instinct (1992)
Paranoid Phil. Now there's a blast from the past.ฟิลช่างหวาดวิตก ตอนนี้ กลับมาแล้วสินะ Basic Instinct (1992)
Takes his bets in a small pool hall just past Sandy Bay.อยู่ที่โต๊ะพูล เลยอ่าวซันเดย์ไป Cool Runnings (1993)
That may have been true in past Olympic years, but this year the Alliance decided to change its policy.นั่นก็ถูก แต่สำหรับเมื่อก่อน Cool Runnings (1993)
He's had a spot of bother with lawyers in the past.เขามีจุดของความรำคาญ กับนักกฎหมายในอดีต In the Name of the Father (1993)
For 30 years, these women feasted, forgot past wrongs, laughed and played, lost and won and told the best stories.30 กว่าปีมาแล้วที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เลี้ยงฉลอง ลืมสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต หัวเราะและเล่น แพ้และชนะ และเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
I'll let you know when we get past the easy part.ดีกว่าที่คุณคาด หรือด้อยกว่าที่คุณหวังหละ ? Deep Throat (1993)
Can you explain your whereabouts over the past four months?คุณบอกได้ไหมว่า ไปอยู่ไหน ระหว่าง สี่เดือนที่แล้ว ? Squeeze (1993)
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasteAdd water and stir to a paste.
pasteHe pasted the notice on the door.
pasteI stuck two sheets of paper together with paste.
pastePasteur experimented with bacteria.
pasteThe pictures are pasted on all sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาสเจอไรซ์(n) pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
แปะ(v) stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai Definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
ก๋วยจั๊บ(n) paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: pastor  FR: pasteur [ m ]
ดินสอสี[dinsø sī] (x) EN: coloured pencil ; pastel  FR: crayon de couleur [ m ]
แกงส้ม[kaēng som] (n, exp) EN: sour soup made of tamarind paste
การฆ่าเชื้อโรค[kān khā cheūarōk] (n, exp) FR: pasteurisation [ f ]
กาว[kāo] (n) EN: glue ; paste ; gum  FR: colle [ f ] ; glu [ m ] ; gomme [ f ]
กะปิ[kapi] (n) EN: shrim paste  FR: pâte de crevette [ f ] ; crème de crevette [ f ]
ฆ่าเชื้อโรค[khā cheūarōk] (v) EN: disinfect ; kill germs  FR: désinfecter ; pasteuriser
ข้าวเปียก[khāopīek] (n) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice  FR: riz mouillé [ m ]
เคย[khoēi] (n) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste  FR: petite crevette [ f ] ; pâte de crevettes [ f ]
เครื่องแกง[khreūangkaēng] (n) EN: spices ; curry paste ; curry powder  FR: curry [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
paste
pasted
pastel
paster
pastes
pastels
pasteur
pasternak
pasternack
pasteurize

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paste
pasted
pastel
pastes
pastels
pastern
paste-up
pasterns
paste-ups
pasteboard

WordNet (3.0)
paste(n) any mixture of a soft and malleable consistency
paste(n) a hard, brilliant lead glass that is used in making artificial jewelry
paste(n) an adhesive made from water and flour or starch; used on paper and paperboard, Syn. library paste
paste(v) hit with the fists
paste(v) cover the surface of
pasteboard(n) stiff cardboard made by pasting together layers of paper
pastel(n) any of various pale or light colors
pastel(adj) lacking in body or vigor
pastel(adj) delicate and pale in color
pastel-colored(adj) having pale delicate colors

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Paste

n. [ OF. paste, F. pâte, L. pasta, fr. Gr. &unr_; barley broth; cf. &unr_; barley porridge, &unr_; sprinkled with salt, &unr_; to sprinkle. Cf. Pasty, n., Patty. ] 1. A soft composition, as of flour moistened with water or milk, or of earth moistened to the consistence of dough, as in making potter's ware. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, in cookery, a dough prepared for the crust of pies and the like; pastry dough. [ 1913 Webster ]

3. A kind of cement made of flour and water, starch and water, or the like, -- used for uniting paper or other substances, as in bookbinding, etc., -- also used in calico printing as a vehicle for mordant or color. [ 1913 Webster ]

4. A highly refractive vitreous composition, variously colored, used in making imitations of precious stones or gems. See Strass. [ 1913 Webster ]

5. A soft confection made of the inspissated juice of fruit, licorice, or the like, with sugar, etc. [ 1913 Webster ]

6. (Min.) The mineral substance in which other minerals are imbedded. [ 1913 Webster ]


Paste eel (Zool.), the vinegar eel. See under Vinegar.
[ 1913 Webster ]

Paste

v. t. [ imp. & p. p. Pasted; p. pr. & vb. n. Pasting. ] To unite with paste; to fasten or join by means of paste. [ 1913 Webster ]

Pasteboard

n. 1. A stiff thick kind of paper board, formed of several single sheets pasted one upon another, or of paper macerated and pressed into molds, etc. [ 1913 Webster ]

2. (Cookery) A board on which pastry dough is rolled; a molding board. [ 1913 Webster ]

pasted

adj. Affixed with glue or paste.
Syn. -- glued, stuck to(predicate). [ WordNet 1.5 ]

Pastel

n. [ F.; cf. It. pastello. Cf. Pastil. ] 1. A crayon made of a paste composed of a color ground with gum water. [ Sometimes incorrectly written pastil. ] “Charming heads in pastel.” W. Black. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) A plant affording a blue dye; the woad (Isatis tinctoria); also, the dye itself. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Paster

n. 1. One who pastes; as, a paster in a government department. [ 1913 Webster ]

2. A slip of paper, usually bearing a name, intended to be pasted by the voter, as a substitute, over another name on a printed ballot. [ Cant, U.S. ] [ 1913 Webster ]

Pastern

n. [ Of. pasturon, F. pâturon, fr. OF. pasture a tether, for beasts while pasturing; prop., a pasturing. See Pasture. ] 1. The part of the foot of the horse, and allied animals, between the fetlock and the coffin joint. See Illust. of Horse. [ 1913 Webster ]

☞ The upper bone, or phalanx, of the foot is called the great pastern bone; the second, the small pastern bone; and the third, in the hoof, the coffin bone. [ 1913 Webster ]


Pastern joint, the joint in the hoof of the horse, and allied animals, between the great and small pastern bones.
[ 1913 Webster ]

2. A shackle for horses while pasturing. Knight. [ 1913 Webster ]

3. A patten. [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

paste-up

n. A composition of a flat object on a board or other backing; as, they showed him a paste-up of the book jacket. [ WordNet 1.5 ]

pasteurellosis

n. An acute infectious disease characterized by pneumonia and blood infection.
Syn. -- hemorrhagic septicemia. [ WordNet 1.5 ]

Pasteurian

prop. a. Of or pertaining to Louis Pasteur. [ Webster 1913 Suppl. ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream #8,753 [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ,  ] Pasteur #35,746 [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ,      /     ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
糊剂[hú jì, ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ,   /  ] paste; glue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastell { n }pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe { f }pastel colour; pastel color [ Am. ] [Add to Longdo]
Pastellmaler { m }pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei { f }pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton { n }; Pastell { n }pastel shade [Add to Longdo]
Paste { f } | Pasten { pl }paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen { n } | Pastetchen { pl }patty | patties [Add to Longdo]
Pastete { f } | Pasteten { pl }pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete { f }pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung { f }pasteurization [Add to Longdo]
pasteurisiert; keimfrei gemacht { adj }pasteurized; pasteurised [ Br. ] [Add to Longdo]
pastellfarben { adj }; Pastell...pastel [Add to Longdo]
pasteurisieren; keimfrei machen | pasteurisierend; keimfrei machendto pasteurize; to pasteurise [ Br. ] | pasteurizing; pasteurising [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
ボール[bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) #2,250 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
貼付[ちょうふ;てんぷ, choufu ; tenpu] (n, vs) pasting; paste; appending #6,063 [Add to Longdo]
ペースト[pe-suto] (n) (1) paste; (2) pest #7,808 [Add to Longdo]
鳴門(P);鳴門巻[なると(鳴門)(P);なるとまき(鳴門巻), naruto ( naruto )(P); narutomaki ( naruto kan )] (n) steamed fish-paste cake, sliced to decorate soup (type of kamaboko); (P) #8,630 [Add to Longdo]
味噌[みそ, miso] (n) (1) miso; bean paste; (2) key (main) point; (P) #13,138 [Add to Longdo]
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P) #14,923 [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top