ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paste

P EY1 S T   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paste-, *paste*
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paste[N] สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste[N] สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
pastern[N] อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur[N] นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
paste up[PHRV] แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up[PHRV] แปะปิดด้วย
pasteboard[N] แผ่นกระดาษแข็ง, Syn. cardboard, tagboard, carton material

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา

English-Thai: Nontri Dictionary
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก,ปิดแป้งเปียก,ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
toothpaste(n) ยาสีฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This fruit paste is delicious!ผลไม้บดนี่อร่อยจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I made some bean paste stew.ฉันทำสตูถั่วไว้ให้ Sweet 18 (2004)
I'm doing this because I've been eating paste out of a tube for 15 years.ฉันทำอย่างนี้เพราะฉันเนี่ยกินจากหลอดมาเป้นเวลา 15 ปีแล้ว Zathura: A Space Adventure (2005)
Copy this and go paste them all over town.ลอกนี่ซะ แล้วเอาไปติด ให้ทั่วเมืองเลย The King and the Clown (2005)
It is important to paste the labels on the cosmetics, but training on the field is more effective for us.การติดฉลากเครื่องสำอางก็สำคัญ แต่การฝึกให้ประโยชน์กับเรามากกว่านะคะ Smile Again (2006)
Ever roll a tube of tooth paste up from the bottom?มันเหมือนไม่เคยแปรงฟันจากบนลงล่าง Zombieland (2009)
The things he ordered, were either noodles with soybean paste or spicy soup with sheatfish.สิ่งที่เขาสั่งมีทั้ง บะหมี่ใส่ถั่วเหลือง หรือไม่ก็ซุปเผ็ดกับหนังปลา Episode #1.13 (2009)
I just need to paste this into a new file.คุณแค่เอาสิ่งนี้แปะเข้าไปในไฟล์ใหม่ Episode #3.3 (2009)
All right, I'm pretty sure that there's some kind of, like, paste or jelly you're supposed to put on their butt.เอาล่ะ ฉันค่อนข้างมั่นใจ มันจะมีพวกเจลหรือครีม เอาไว้ทาก้นเด็ก Two and a Half Men (2010)
It's red bean paste bun!นี่มันไส้ถั่วแดงต่างหาก From Me to You (2010)
At least the paste smell has...อย่างน้อยกลิ่นแป้งเปียกมันฟ้อง Cooperative Calligraphy (2010)
In this weather, it's not like you're a bean paste pot or anything.อากาศแบบนี้ มันไม่เหมือนที่คุณเป็นหม้อต้มแป้งเปียกถั่วหรืออย่างอื่น Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasteAdd water and stir to a paste.
pasteHe pasted the notice on the door.
pasteI stuck two sheets of paper together with paste.
pastePasteur experimented with bacteria.
pasteThe pictures are pasted on all sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
แปะ[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
ก๋วยจั๊บ[N] paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
แกงส้ม[n. exp.] (kaēng som) EN: sour soup made of tamarind paste   
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTE P EY1 S T
PASTED P EY1 S T IH0 D
PASTEL P AE0 S T EH1 L
PASTER P AE1 S T ER0
PASTES P EY1 S T S
PASTELS P AE0 S T EH1 L Z
PASTEUR P AH0 S T UW1 R
PASTERNAK P AE1 S T ER0 N AE0 K
PASTERNACK P AE1 S T ER0 N AE0 K
PASTEURIZE P AE1 S CH ER0 AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paste (v) pˈɛɪst (p ei1 s t)
pasted (v) pˈɛɪstɪd (p ei1 s t i d)
pastel (n) pˈæstl (p a1 s t l)
pastes (v) pˈɛɪsts (p ei1 s t s)
pastels (n) pˈæstlz (p a1 s t l z)
pastern (n) pˈæstən (p a1 s t @ n)
paste-up (n) pˈɛɪst-ʌp (p ei1 s t - uh p)
pasterns (n) pˈæstənz (p a1 s t @ n z)
paste-ups (n) pˈɛɪst-ʌps (p ei1 s t - uh p s)
pasteboard (n) pˈɛɪstbɔːd (p ei1 s t b oo d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄨˋ, ] paste; cream, #8,753 [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur, #35,746 [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
糊剂[hú jì, ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] paste; glue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
Paste {f} | Pasten {pl}paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.] [Add to Longdo]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel [Add to Longdo]
pasteurisieren; keimfrei machen | pasteurisierend; keimfrei machendto pasteurize; to pasteurise [Br.] | pasteurizing; pasteurising [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor [Add to Longdo]
コピーアンドペースト;コピーペースト[, kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste [Add to Longdo]
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste [Add to Longdo]
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paste \Paste\, v. t. [imp. & p. p. {Pasted}; p. pr. & vb. n.
   {Pasting}.]
   To unite with paste; to fasten or join by means of paste.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paste \Paste\ (p[=a]st), n. [OF. paste, F. p[^a]te, L. pasta,
   fr. Gr. ? barley broth; cf. ? barley porridge, ? sprinkled
   with salt, ? to sprinkle. Cf. {Pasty}, n., {Patty}.]
   1. A soft composition, as of flour moistened with water or
    milk, or of earth moistened to the consistence of dough,
    as in making potter's ware.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, in cookery, a dough prepared for the crust
    of pies and the like; pastry dough.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of cement made of flour and water, starch and
    water, or the like, -- used for uniting paper or other
    substances, as in bookbinding, etc., -- also used in
    calico printing as a vehicle for mordant or color.
    [1913 Webster]
 
   4. A highly refractive vitreous composition, variously
    colored, used in making imitations of precious stones or
    gems. See {Strass}.
    [1913 Webster]
 
   5. A soft confection made of the inspissated juice of fruit,
    licorice, or the like, with sugar, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Min.) The mineral substance in which other minerals are
    imbedded.
    [1913 Webster]
 
   {Paste eel} (Zool.), the vinegar eel. See under {Vinegar}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paste
   n 1: any mixture of a soft and malleable consistency
   2: a hard, brilliant lead glass that is used in making
     artificial jewelry
   3: an adhesive made from water and flour or starch; used on
     paper and paperboard [syn: {paste}, {library paste}]
   4: a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in
     preparing other dishes [syn: {spread}, {paste}]
   v 1: join or attach with or as if with glue; "paste the sign on
      the wall"; "cut and paste the sentence in the text" [syn:
      {glue}, {paste}]
   2: hit with the fists; "He pasted his opponent"
   3: cover the surface of; "paste the wall with burlap"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top