Search result for

*notion*

(124 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notion, -notion-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notion[N] ความคิด, See also: ความเชื่อ, แนวคิด, Syn. belief, concept, idea
notion[N] ความคิดเห็นโง่ๆ, See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ, Syn. incorrect idea, odd idea, vague idea
notion[N] ความเข้าใจ, Syn. understanding
notional[ADJ] ซึ่งประมาณไว้, See also: ซึ่งคาดตามหลักการ
notionally[ADJ] อย่างประมาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notion(โน'เชิน) n. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์) ,ความคิดเห็น,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์, See also: notions n. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ ขาย. ., Syn. idea

English-Thai: Nontri Dictionary
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notional accountingบัญชีที่คลุมเคลือไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก The Reader (2008)
But he promoted the notion that Ryan Burnett was our best chance of identifying these people, and Bauer asked to be allowed to question him.แต่บาวเออร์ เน้นว่า ไรอัน เบอร์เนต เป็นตัวหลักที่ให้เราชี้ตัวบุคคลเหล่านั้น และบาวเออร์ ขออนุญาตให้ไปสอบสวน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I had this notion, God knows why, that poaching eggs would be simple.ฉันมีความคิดนี่ พระเจ้ารู้ว่าทำไม ไข่ต้มนี่น่าจะทำได้ง่ายๆ Julie & Julia (2009)
You're facing the prospect of an empty nest, so you're clinging to this notion that michael still needs you.ฉันไม่ได้ทำงานให้แพตตี้จริงๆ หรอก อะไรนะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
It really has to do with the... the remnants of a traditional notion of empire.มันยากที่จะยอมรับการแสดงข้อมูล ทางพาวเวอร์พอยท์อย่างจริงจัง แดน กู๊ดแมน ที่ปรึกษากฏหมายของญี่ปุ่น ผมต้องแจ้งคุณว่ามีหลักฐานแน่ชัด The Cove (2009)
What's really got me intrigued is the notion that he's returned to Miami.-จริงๆผมรู้สึกแปลกใจมาก ความเห็นคือ ทำไมเขาถึงกลับมาที่ไมอามี้ Blinded by the Light (2009)
You arrived here because of a preconceived notion.คุณมาที่นี่เพราะคุณอุปาทานไปเอง Episode #1.6 (2009)
Preconceived notion?อุปาทานไปเอง? Episode #1.6 (2009)
That's how I set the "preconceived notion."นั่นเป็นเพราะ"ความคิดอคติ"ที่ผมสร้างขึ้น Episode #1.6 (2009)
But, you acted according to a preconceived notion only Shunsuke-san should've had.แต่คุณ... ..แสดงท่าทางตามความคิดอคติที่ควร จะเกิดกับคุณชุนสุเกะเท่านั้น Episode #1.6 (2009)
Yeah, that was the romantic notion I was going for. Thank you.ใช่ นั่นคือคำกล่าว ที่แสนโรแมนติก ที่ฉันได้รับ ขอบคุณ A Night at the Bones Museum (2009)
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง The Case of Itaewon Homicide (2009)
I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notion.I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notionWatchmen (2009)
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่ Star Trek (2009)
I suppose you already have some notion as to the practices of our order.ผมเดาว่าคุณคงจะรู้เกี่ยวกับ... ธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายเรามาบ้างแล้ว? Sherlock Holmes (2009)
Because of the foolish notionเพราะความคิดที่โง่เขลา... You Don't Know Jack (2010)
Does that notion strike Ezylryb as amusing?ความเห็นข้าทำให้ อีซูริบ ขำจนสำลักเลยหรือ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I know that's not a modern notion.นี่มันไม่ใช่ค่านิยมสมัยใหม่หรอก. The Twilight Saga: Eclipse (2010)
A man possessed of some radical notions.คนที่มีบางความคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง Inception (2010)
Yeah, it refers to some ridiculous notionใช่ มันอ้างอิงถึงความคิดที่น่าหัวเราะ Human (2010)
A notion to warm the heart.แนวคิดที่อบอุ่นหัวใจ The Thing in the Pit (2010)
[batiatus] a splendid notion![บาเทียทัส]เป็นความคิดที่เยี่ยม ! Delicate Things (2010)
The notion offends me.ความคิดข้าผิด Whore (2010)
Now, the American Vampire League wishes to perpetrate the notion that we are just like you and I suppose in a few small ways we are.ขณะนี้ กลุ่มคนอเมริกันแวมไพร์ มีความปรารถนาที่จะกระทำความชั่วร้าย คิดว่าพวกเราเหมือนคุณ และฉันคิดว่าน่าจะมีทางเลือกเล็ก ๆ สัก สองสามทางเลือกให้พวกเรา Everything Is Broken (2010)
A notion which I'm sure is quite alien to you, mother.คำพูดนี้ของผม ผมแน่ใจว่ามี ความแปลกแยกไปจากความรู้สึกของแม่ This Is Why We Stay (2010)
Are you familiar with the chinese notion of ch'I,คุณเคยได้ยินความเชื่อของชาวจีน เกี่ยวกับพลังชี่มั้ย Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
would you have any notion of who that might be?คุณพอจะคิดออกไหม ว่าเรื่องนั้นเป็นฝีมือของใคร Episode #1.4 (2010)
I hope you find something that just changes the entirnotion of what it mns to be human.ฉันหวังว่าคุณจะค้นพบอะไร ที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ The Beginning in the End (2010)
I don't object to the concept of a deity, but I'm baffled by the notion of one that takes attendance.ฉันไม่คัดค้านแนวคิดของศาสนา แต่ใจหายที่มีคนเคร่งมันถึงขนาดนั้น The Lunar Excitation (2010)
It's the crazy notion that the longest, coldest, darkest nights can be the warmest and brightest.มันเป็นความคิดบ้าๆ ที่เปลี่ยนค่ำคืนอันมืดมืด หนาวเหน็บ และยาวนานที่สุด ให้เป็นค่ำคืนที่สว่างไสวและอบอุ่นที่สุด Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
And we all have these little notionsเราทุกคนมีความคิดย่อยๆนี้อยู่ว่า The Psychology of Letting Go (2010)
I think that the questions that arise from science they give us some sort of notion that Jesus is a God.ตอนนี้ถ้าคุณนึกภาพการจัดเรียงของ ผู้สร้างบางอย่างที่สันนิษฐานว่ามี ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสิ่งที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ฉันที่ก้าวถอยหลัง Is There a Creator? (2010)
It was a marvelous moment, and the world was introduced at that time, in mid October '95, to the notion that our solar system was not alone.เป็นวันที่สี่ คู่ที่สมบูรณ์แบบ เราไปที่กล้องโทรทรรศน์ ทั้งหมดสี่คืนได้ชัดเจน Are We Alone? (2010)
The notion of a black hole is a natural extension of the laws of gravity.นั่นคือรบกวนและ น่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ความคิดของหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
It's a, it's a notion or a suggestion or guideline.มันก็แค่ความคิด หรือไม่ก็แค่คำแนะำนพ หรือแนวทางที่เค้าทำกัน Chuck Versus the Suitcase (2010)
I'm toying with the notion of either going to the Edgar Allan Poe Shadow Puppet T or the reenactment of the 19th century Phantasmagoria.ผมกำลังชั่งความคิดอยู่ ว่าจะไปดู Edgar Allan Poe Shadow Puppet T หรือไปงานแสดง Phantasmagoria ในศตวรรษที่ 19 ดี Devil's Night (2010)
And, I don't like women who have no notion of their place and desire what's beyond them.เพราะคนพวกนั้น ไม่รู้จักที่ๆตัวเองควรอยู่ มีแต่พวกโลภมาก Episode #1.1 (2010)
Who'd have known that honeymooning in Brighton was such a dangerous notion?ใครจะรู้ว่าการมาฮันนีมูนที่ไบรตันจะอันตรายขนาดนี้? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Well, anyhow, there's one notion that comes up over and over again in his stories -- namely, opening doors to other dimensions and letting scary crap through.ยังไงก็เถอะ มีแนวคิดอันหนึ่งผุดขึ้นมา ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนิยายของเขา-- ที่ว่า เปิดประตูสู่มิติอื่น Let It Bleed (2011)
These are human notions.มันเป็นแค่ความคิดของมนุษย์ Spellbound (2011)
You have odd notions about protecting the realm.ท่านมีความคิดประหลาดมาก เรื่องการปกป้องอาณาจักร You Win or You Die (2011)
Now, I don't know if he, uh, shared any of these notions with you, but, uh... but I would never want you to be swayed by hearsay.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาได้... บอกเรื่องแนวคิดนั้นกับคุณรึเปล่า แต่... Us or Them (2011)
But Einstein's solution to the mystery of time opens up an even more challenging notion.แต่การแก้ปัญหาของ ไอสไตน์ ความ ลึกลับของเวลา เปิดความคิดที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น Does Time Really Exist? (2011)
There are checks and balances -- a notion that goes beyond Neal's comprehension.มันต้องมีการตรวจสอบ และงบดุล ซึ่งเป็นวิธีการที่ลึกซึ้ง เกินนีลจะเข้าใจ Taking Account (2011)
Or we could hold on to the comforting notion t-that any one of us m-might be sane.หรือเราอาจเก็บมันไว้ละฐานที่เข้าใจ ว่าพวกเราคนนึงเป็นคนปกติ Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Still, Célestine, wanting to live with a bear is an odd notion. Why?รู้ไหมเซเลสทิน มันน่าขันนะที่เธออยากอยู่กับหมีน่ะ Ernest & Celestine (2012)
Exactly. An odd notion.ใช่แล้ว มันน่าขัน Ernest & Celestine (2012)
♪ Haunted by the notion#ความนึกคิดยังตามหลอน# Prom-asaurus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notionAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
notionAll these notions I have long since abandoned.
notionHe had a notion that she was very angry with him.
notionHe had no notion of leaving his hometown.
notionHe has a notion that life is a voyage.
notionHer notions were what is called advanced.
notionHis notion is that planes are safer than cars.
notionHis notion of welfare is pretty abstract.
notionHis notions were what is called advanced.
notionHis notion was neither concrete nor abstract.
notionI had a notion to tell what I had seen.
notionI had no notion that you were coming.
notionIn the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.
notionIn this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.
notionWe had no notion of leaving our hometown.
notionWe have no notion of attacking him.
notionWhere did he ever come up with the notion of opening a branch?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด
มุมกลับ[N] another point of view, See also: reflection, aspect, idea, thought, notion, Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น, Example: ปัญหาเรื่องของการว่างงานยังเป็นเรื่องที่ถูกสะท้อนมุมกลับว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหา, Thai definition: แง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
ความคิด[N] though, See also: idea, notion, Syn. ความนึกคิด, Example: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด
ความคิดรวบยอด[N] concept, See also: idea, abstract notion, Thai definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; notion   FR: idée [f] ; pensée [f]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit rūap yøt) EN: concept ; idea ; abstract notion   
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthithi) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception   FR: hérésie [f]
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought   FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.)
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTION    N OW1 SH AH0 N
NOTIONS    N OW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notion    (n) (n ou1 sh @ n)
notions    (n) (n ou1 sh @ n z)
notional    (j) (n ou1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
Begriff {m}; Gedanke {m}; Idee {f} | Begriffe {pl}notion | notions [Add to Longdo]
Kurzwaren {pl}notions [Am.] [Add to Longdo]
begrifflich {adj}; Begriffs...notional [Add to Longdo]
fiktiv; angenommen; imaginär {adj}notional [Add to Longdo]
spekulativ; rein gedanklich; theoretisch {adj}notional [Add to Longdo]
Ich denke mir, dass ...I've a notion that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
概念[がいねん, gainen] (n) general idea; concept; notion; (P) [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
観念的[かんねんてき, kannenteki] (adj-na) (1) conceptual; ideational; notional; (2) theoretical; academic [Add to Longdo]
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions [Add to Longdo]
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed [Add to Longdo]
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion [Add to Longdo]
吸血鬼[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
怪念头[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] eccentric notion; strange whim [Add to Longdo]
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪) [Add to Longdo]
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, / ] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story) [Add to Longdo]
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, ] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin [Add to Longdo]
旧的不去,新的不来[jiù de bù qù, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ, xin1 de5 bu4 lai2, / ] lit. If the old doesn't go, the new will not come.; By clinging to old notions you can't move forwards. [Add to Longdo]
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought [Add to Longdo]
魔棒[mó bàng, ㄇㄛˊ ㄅㄤˋ, ] a wizard's wand (notion borrowed from Western fantasy fiction) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notion \No"tion\, [L. notio, fr. noscere to know: cf. F. notion.
   See {Know}.]
   1. Mental apprehension of whatever may be known or imagined;
    an idea; a conception; more properly, a general or
    universal conception, as distinguishable or definable by
    marks or notae.
    [1913 Webster]
 
       What hath been generally agreed on, I content myself
       to assume under the notion of principles. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       Few agree in their notions about these words.
                          --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
       That notion of hunger, cold, sound, color, thought,
       wish, or fear which is in the mind, is called the
       "idea" of hunger, cold, etc.     --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Notion, again, signifies either the act of
       apprehending, signalizing, that is, the remarking or
       taking note of, the various notes, marks, or
       characters of an object which its qualities afford,
       or the result of that act.      --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentiment; an opinion.
    [1913 Webster]
 
       The extravagant notion they entertain of themselves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A perverse will easily collects together a system of
       notions to justify itself in its obliquity. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense; mind. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An invention; an ingenious device; a knickknack; as,
    Yankee notions. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. Inclination; intention; disposition; as, I have a notion
    to do it. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. Miscellaneous small objects; sundries; -- usually
    referring to articles displayed together for sale.
    [PJC]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 notion [nɔtjõ]
   notion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top