ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปาทาน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปาทาน-, *อุปาทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปาทาน[N] attachment, Example: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน, Thai definition: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, Notes: (บาลี)
อุปาทาน[N] imagination, See also: fancy, hallucination, Syn. อุปทาน, Thai definition: ความนึกคิดและเห็นไปเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปาทาน(อุปาทาน, อุบปาทาน) น. การยึดมั่นถือมั่น, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's nothing but prejudice.มันไม่มีอะไรเลยนอกจากอุปาทานเอาเอง My Boyfriend Is Type-B (2005)
You arrived here because of a preconceived notion.คุณมาที่นี่เพราะคุณอุปาทานไปเอง Episode #1.6 (2009)
Preconceived notion?อุปาทานไปเอง? Episode #1.6 (2009)
So it appears the reports of Bigfoot were nothing more than mass hysteria, as witnesses say Brinkerhoff wore a costume mask during his rampage.ปรากฎว่ารายงานการพบเห็นบิ็๊กฟุต ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าอุปาทานหมู่ ขณะที่พยานหลายคนบอกว่าบรินเคอร์ฮอผผ์ Big Feet (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: attachment ; clinging ; grasping   
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: imagination ; fancy ; hallucination   

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top