Search result for

แนวความคิด

(30 entries)
(0.0464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวความคิด-, *แนวความคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basic conceptแนวความคิดเบื้องต้น [การบัญชี]
Conceptแนวความคิด [การบัญชี]
Behavioral Objective Approachแนวความคิดที่ยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแกน [การแพทย์]
Case-Study Approachแนวความคิดกรณีศึกษา [การแพทย์]
Conceptual Skillแนวความคิดรวบยอด [การแพทย์]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a loser.เฮ้อ เขาช่างไม่มีแบบแผนหรือแนวความคิดเอาซะเลย Scandal Makers (2008)
You can't change your style overnight.แต่นายคงไม่เปลี่ยนแนวความคิดของนายได้แค่ชั่วข้ามคืนหรอกนะ Beethoven Virus (2008)
I'd like to talk to you about some ideas.ฉันมีเรื่องจะคุยกับนาย เรื่องแนวความคิด Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Do you have any idea how something like this could happen?มีแนวความคิดบ้างมั้ย ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? Fracture (2009)
You know, Vanessa's like a daughter to me, and... not to slip into after-school special territory, but I just wanted to, uh, make sure...เธอรู้ไหมว่าวาเนสซ่า เหมือนลูกสาวของฉันแล้ว .. ก็ไม่ได้อยากก้าวก่าย แนวความคิดหลังวัยมัธยมที่สุดพิเศษอะไรหรอกนะ แต่ฉันแค่ อยากทำให้แน่ใจว่า ... The Lost Boy (2009)
Or else, they're not limited by our human perception of time.หรือไม่ก็ พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด ด้วยแนวความคิดเรื่องกาลเวลาอย่างพวกเรา August (2009)
Thoughts.แนวความคิด Repo Men (2010)
And it turns out she bore her punishment in humble silence which are two concepts I am not comfortable with.และมันแต่กลับเป็นว่า เธอยอมรับการลงโทษอย่างเจียมตัว... ...ซึ่งก็มีสองแนวความคิด ฉันไม่ค่อยสะดวกใจด้วย Easy A (2010)
- and overseas. - Beautiful.เพื่อต่อต้านแนวความคิด The King's Speech (2010)
My liberal agenda down your throat,แนวความคิดเสรีภาพลงคอหอยคุณ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Extremists in his own country hate him and yet he perseveres his course, despite multiple attempts on his life.เขารู้ว่ามันจะทำให้ประเทศยากจนเกลียดพระองค์ และเขายังรักษาแนวความคิดของเขา Unknown (2011)
♪ to have an attitude. ♪เพื่อเอาแนวความคิด Sexy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmkhit) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept   FR: concept [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course[N] แนวทางปฏิบัติ, See also: แนวความคิด, แนวคิด
national socialism[N] แนวความคิดของพรรคนาซี, See also: ลัทธินาซี, Syn. Nazism
perception[N] แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge
sentiment[N] ทัศนคติ, See also: แนวความคิด, ความคิดเห็น, Syn. attitude, opinion, view
territory[N] แนวความคิด
vista[N] ความคิดเห็น, See also: แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ, Syn. prospect, outlook, vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม,แนวโน้มเอียง,แนวความคิด,ทิศทาง,แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง,มีแนวโน้มเอียง,โน้มเอียง,โน้มน้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top