ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนวความคิด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวความคิด-, *แนวความคิด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวความคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai Definition: แนวทางความคิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basic conceptแนวความคิดเบื้องต้น [การบัญชี]
Conceptแนวความคิด [การบัญชี]
Behavioral Objective Approachแนวความคิดที่ยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแกน [การแพทย์]
Case-Study Approachแนวความคิดกรณีศึกษา [การแพทย์]
Conceptual Skillแนวความคิดรวบยอด [การแพทย์]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
My concepts for harnessing micro-energy waves, rejected.แนวความคิด เรื่องของการใช้คลื่นแม่เหล็ก ปฏิเสธ The Time Machine (2002)
We need to adopt that thinking too, right?พวกเราอาจต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดซะบ้าง จริงมั๊ย Crazy First Love (2003)
The dissemination of the idea of themselves is their act of production.การเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง นั่นคือการผลิต The Corporation (2003)
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร? The Corporation (2003)
- I'm trying to keep my options open.- ผมแค่ลองดู เพื่อจะมีแนวความคิดที่กว้างขึ้น A Cinderella Story (2004)
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว An Inconvenient Truth (2006)
New conceptualization. Inductive thinking.แนวความคิดใหม่ คิดอุปนัย Sex Trek: Charly XXX (2007)
To say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement.การพูดว่าทั้งอาหาร และผู้ทำ ได้ท้าทายแนวความคิดที่ผมเคยมี ต่อการทำอาหารชั้นสูง ก็ยังเป็นการพูดที่น้อยไป Ratatouille (2007)
Ηe came up with this idea. A working sketch of a helicopter.เขาคิดค้นแนวความคิดนี้ ภาพร่างของเฮลิคอปเตอร์ Like Stars on Earth (2007)
Gretchen, you have a real keen sense of perception.คุนมีแนวความคิดที่ ฉลาด หลักแหลม Deal or No Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวความคิด[naēo khwāmkhit] (n, exp) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept  FR: concept [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: แนวความคิด, แนวคิด
national socialism(n) แนวความคิดของพรรคนาซี, See also: ลัทธินาซี, Syn. Nazism
perception(n) แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge
sentiment(n) ทัศนคติ, See also: แนวความคิด, ความคิดเห็น, Syn. attitude, opinion, view
territory(n) แนวความคิด
vista(n) ความคิดเห็น, See also: แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ, Syn. prospect, outlook, vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
course(คอร์ส) { coursed, coursing, courses } n. เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า, ก่
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต, ดินแดน, เขต, ดินแดนในแผนที่, ดินแดนในอาณัติ, แนวการปฎิบัติ, แนวความคิด, ขอบข่าย, อาณาจักร
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
territory(n) ดินแดน, ขอบข่าย, อาณาเขต, แนวความคิด, แนวทางปฎิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mindsetแนวความคิด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top