ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disable*

D IH0 S EY1 B AH0 L   
160 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disable, -disable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disable[VT] ทำให้ไร้ความสามารถ, Syn. make unable, make ineffective
disabled[N] คนพิการ, See also: คนทุพพลภาพ
disabled[ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
disabled[VT] ทำให้หายเข้าใจผิด, See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด, Syn. undeceive, clarify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial disablementทุพพลภาพบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disableปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disable personคนพิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disablementทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war disablement pensionบำนาญเหตุทุพพลภาพจากสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Day care centers for the developmentally disabledสถานดูแลคนพิการทางสมอง [TU Subject Heading]
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Group homes for the developmentally disabledบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางสมอง [TU Subject Heading]
Learning disabled childrenเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably disabled. Check it anyway.อาจเสีย แต่เช็คดูก็ได้ Heat (1995)
All right, circuit breaker is disabled.เอาล่ะ ระบบไฟฟ้ามันเสีย Resident Evil (2002)
A check of my systems indicates my main drive circuit breaker... has been disabled.ฉันตรวจสอบระบบทำให้ฉันรู้ ระบบไฟฟ้าเสียหาย ไร้ประสิทธิภาพไปบ้าง Resident Evil (2002)
Thus, our primary objective must be to destroy or disable the diggers inside the dock.ฉะนั้น เป้าหมายแรกของเราก็คือ ทำลายหรือพังเครื่องขุดในอยู่ในอู่ต่อเรือ The Matrix Revolutions (2003)
A single wrong entry disables the system.กดผิดเพียงตัวเดียวระบบปิดตัวทันที The Da Vinci Code (2006)
Just because you're disabled, that's no reason to get discouraged.ถ้าแค่เพราะคุณพิการ มันไม่มีเหตุผลที่ต้องท้อใจ Almost Love (2006)
I need to disable the transponder.- จะปิดเครื่องรับส่งเรดาร์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Disable the transponder?- ปิดเครื่องรับส่งเรดาร์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
I've got a pretty good idea. I broke into it earlier,disabled the gps system.ฉันปิดระบบติดตามจีพีเอสไปแล้ว Chuck Versus the Sandworm (2007)
30 years ago, we had to shut down Research on a vaccine which could Disable your powers.30ปี ที่แล้ว เราต้องหยุดการวิจัย วัคซีนที่จะทำลายพลังของคุณได้ลงไป Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
You're gonna disable it...คุณจะทำให้มันใช้กาไม่ได้... Live Free or Die Hard (2007)
We have 30 seconds after the alert starts to disable the alarm.เรามีเวลา 30 วิ เพื่อปิดสัญญาณเตือนภัย National Treasure: Book of Secrets (2007)
Looks good. Vehicle is disabled. Repeat, vehicle disabled.ดูเหมือนว่ารถจะพังแล้ว ย้ำ รถพังแล้ว Shooter (2007)
To make it across no-man's-land, we're going to have to disable two of the tower guards.เพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นได้ เราต้องจัดการหอคอยสองแห่งนั่น Photo Finish (2007)
There's nothing there. Bad guy disabled the security system.ไม่เห็นมีอะไร พวกนั้นปิดกล้องไว้ Chuck Versus the Marlin (2008)
Permanently disabled.- "หายไปตลอดกาล" Transporter 3 (2008)
Disable the system.ต้องปิดระบบให้หมด Resident Evil: Degeneration (2008)
They won't to be enough to disable your opponent.มันไม่น่าจะล้มฝ่ายตรงข้ามได้นะ Episode #2.4 (2008)
Security system disabled."ระบบรักษาความปลอดภัยถูกยกเลิก Episode #2.7 (2008)
Joe was the only one who could put Derrick at the bank robbery, because those surveillance cameras were disabled.โจเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นเดอริคที่ธนาคารที่มีการปล้น เพราะว่ากล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ Veritas (2008)
The lock's been disabled from the inside.มันถูกล็อกตายจากข้างใน Dead Space: Downfall (2008)
The hyperdrive has been disabled.ไฮเปอร์ไดรว์ก็ใช้ไม่ได้ Destroy Malevolence (2008)
They've disabled the beacon.พวกมันตัดสัญญาณ Rookies (2008)
The all-clear signal has been disabled?สัญญาณเหตุปกติ ขาดหายไปแล้ว? Rookies (2008)
- The hyperdrive has been disabled.- ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟใช้การไม่ได้ Shadow of Malevolence (2008)
- The missile's disabled. - Disabled by what?มิสไซล์ใช้การไม่ได้ ใช้การไม่ได้เพราะอะไร The Day the Earth Stood Still (2008)
The fact that they chose to disable our defenses tells us something about their intentions.พวกมันแค่ปิดระบบ ป้องกันของเรา นั่นก็บอกถึงเจตนารมณ์ ของพวกมัน The Day the Earth Stood Still (2008)
We can't quarantine the foreign cells per say, but... we can disable their ability to transmit and receive.เราฆ่ามันไม่ได้หรอก.. แต่เราทำให้มันรับ-ส่งข้อมูลไม่ได้ก็พอแล้ว Gamer (2009)
Now, so the bastards who attacked you can't find you, you need to disable the tracking beacon hidden in the case.ตอนนี้ ไอ้พวกที่โจมตีคุณ ไม่สามารถหาคุณไม่เจอ คุณจะต้องทำลายเครื่องติดตาม ที่ถูกซ่อนในกระเป๋า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
General Hawk, we've lost our engines. We're completely disabled.นายพลฮอร์ค, เครื่องยนต์เราเสียหาย เราทำอะไรไม่ได้แล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Just disable him.เราจะได้เขา แล้วใช้เขาต่อรอง เพื่อ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Somehow, they must have disabled the circuitry from inside.ยังไงก็ตาม, พวกเขายกเลิก แผงวงจรจากข้างใน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Disable the security cameras.ยกเลิกระบบกล้องรักษาความปลอดภัย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Did you disable the security cameras?นายปิดกล้องวงจรปิดยัง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Can you at least disable the tracking signal they're using to follow the girl?คุณสามารถปิดการตามรอยสัญญาณ ที่กำลังติดตามผู้หญิงคนนั้นได้ไหม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The weapon has been disabled.อาวุธนั่นใช้การไม่ได้แล้ว Defenders of Peace (2009)
He could disable the entire security system.แล้วแค่ปิดระบบรักษาความปลอดภัย ทำไมจะทำไม่ได้ The Hidden Enemy (2009)
If the unsub is disabled, it explains why he uses a truck.เพราะผู้ต้องหาพิการ เขาก็เลยต้องใช้รถกระบะ Roadkill (2009)
I'd never get that disabled.ผมไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอก Episode #1.6 (2009)
And I snuck onto his laptop and, uh, might've disabledและฉันก็แอบใช้แล็ปท็อปเขา -และ เอ่อ แอบยกเลิก Reversals of Fortune (2009)
The system's web based, so we had to disable it to blind the hostage taker from seeing what we were doing.ระบบพื้นฐานถูกเชื่อมต่อถึงกัน ดังนั้นเราต้องทำให้มันใช้งานไม่ได้ คนร้ายจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ เราควรจะทำเร็วที่สุด Hostile Takeover (2009)
I'm gonna have to try to disable the server.ผมกำลังพยายาม หยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Dream Logic (2009)
We just need you to find a way to disable tyler.เราแค่ต้องการให้คุณ หาวิธีหยุดความสามารถ ของไทเลอร์ Of Human Action (2009)
I need to disable tyler now.ผมต้องการให้ยับยั้งไทเลอร์เดี๋ยวนี้ Of Human Action (2009)
I'll go to the reactor room and disable the thrusters.ข้าจะไปที่ห้องปฏิกรณ์ แล้วปิดทรัสเตอร์ Brain Invaders (2009)
Suspect vehicle insight. Vehicle disabled blocked in...ผู้ต้องหาอยู่ในพาหนะ พาหนะยังไม่ได้ปิดล้อม... Logorama (2009)
We do not want to disable. We want the child back.เราไม่ต้องการของพวกนี้ เราต้องการเด็กๆของเราคืน Astro Boy (2009)
Captain Pike, your transporter has been disabled.กัปตันไพค์ เครื่องย้ายมวลสารของคุณใช้ไม่ได้ Star Trek (2009)
You will land on that machine they've lowered into the atmosphere... that's scrambling our gear, you'll get inside, you'll disable it... then you'll beam back to the ship.พวกคุณต้องโดดลงบนเครื่องนั่น พวกนั้นปล่อยมันสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้อุปกรณ์เราขัดข้อง หาทางเข้าไปปิดเครื่องนั่นซะ แล้วบีมกลับขึ้นมาบนยาน Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disableA sprained ankle disabled him from walking for a month.
disableI really enjoy helping disabled people.
disableThat poor lady is disabled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก[V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
ง่อยเปลี้ยเสียขา[V] be lame, See also: be crippled, be disabled, Syn. พิการ, ง่อย, Ant. ปกติ, Example: เธอเป็นคนโชคดีมากนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา, Thai definition: มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ
ไร้สมรรถภาพ[V] be disabled, Example: คนในโลกจำนวนมากที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจกลับอ่อนแอ ไร้สมรรถภาพ
ไร้สมรรถภาพ[ADJ] disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
ตาย[V] be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด็กพิการ[N] disabled child, See also: deformed child, disfigured child, Syn. เด็กไม่สมประกอบ, Ant. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
DISABLE    D IH0 S EY1 B AH0 L
DISABLED    D IH0 S EY1 B AH0 L D
DISABLES    D IH0 S EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disable    (v) dˈɪsˈɛɪbl (d i1 s ei1 b l)
disabled    (v) dˈɪsˈɛɪbld (d i1 s ei1 b l d)
disables    (v) dˈɪsˈɛɪblz (d i1 s ei1 b l z)
disablement    (n) dˈɪsˈɛɪblmənt (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements    (n) dˈɪsˈɛɪblmənts (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]
中国残疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中国残联[Zhōng guó cán lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國殘疾人聯合會|中国残疾人联合会, China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] sick; disabled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten {pl} | geistig Behinderterhandicapped person; disabled person | handicapped people; the disabled; the handicapped | mentally handicapped person [Add to Longdo]
Behindertenarbeit {f}work with the disabled [Add to Longdo]
Behindertenausweis {m}disabled person card [Add to Longdo]
Behindertensport {m}disabled sport [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Ausstattung {f} | Einrichtungen {pl}; Ausstattung {f} | Einrichtungen für Behindertefacilities | facilities | facilities for the disabled [Add to Longdo]
Invalide {m,f} | Invaliden {pl}disabled person | disabled people [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidität {f}; Arbeitsunfähigkeit {f}disablement [Add to Longdo]
abschaltento disable [Add to Longdo]
arbeitsunfähig; geschäftsunfähigdisabled [Add to Longdo]
ausschaltento disable [Add to Longdo]
behinderthandicapped; disabled [Add to Longdo]
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled [Add to Longdo]
etw. behindertengerecht gestaltento design sth. to fit the needs of the disabled [Add to Longdo]
erwerbsbehindertpartially disabled [Add to Longdo]
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled [Add to Longdo]
unfähig machento disable [Add to Longdo]
unterdrücktdisabled [Add to Longdo]
verhindertdisabled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
ディスエーブル[, deisue-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
ディセーブル[, deise-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled [Add to Longdo]
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran [Add to Longdo]
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P) [Add to Longdo]
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child [Add to Longdo]
心身障害者[しんしんしょうがいしゃ, shinshinshougaisha] (n) disabled person; physically handicapped person [Add to Longdo]
身障児[しんしょうじ, shinshouji] (n) (abbr) disabled child; physically handicapped child [Add to Longdo]
身障者[しんしょうしゃ, shinshousha] (n) (abbr) disabled person; physically handicapped person; (P) [Add to Longdo]
身体障害者[しんたいしょうがいしゃ, shintaishougaisha] (n) disabled person; physically handicapped person; (P) [Add to Longdo]
体の不自由[からだのふじゆう, karadanofujiyuu] (exp,adj-na) disabled; handicapped [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability [Add to Longdo]
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier [Add to Longdo]
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person [Add to Longdo]
福祉車両[ふくししゃりょう, fukushisharyou] (n) vehicle for disabled persons; assistive vehicle [Add to Longdo]
福祉電話[ふくしでんわ, fukushidenwa] (n) care telephone (e.g. for the aged, disabled, etc.) [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override [Add to Longdo]
療育;寮育(iK)[りょういく, ryouiku] (n,vs) rehabilitation (e.g. of disabled children) [Add to Longdo]
攣;手萎[てなえ, tenae] (n) (arch) arm disability; someone with disabled arms [Add to Longdo]
癈疾[はいしつ, haishitsu] (n) disablement [Add to Longdo]
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\, a.
   Lacking ability; unable. [Obs.] "Our disable and unactive
   force." --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Disabled}; p.
   pr. & vb. n. {Disabling}.]
   1. To render unable or incapable; to destroy the force,
    vigor, or power of action of; to deprive of competent
    physical or intellectual power; to incapacitate; to
    disqualify; to make incompetent or unfit for service; to
    impair.
    [1913 Webster]
 
       A Christian's life is a perpetual exercise, a
       wrestling and warfare, for which sensual pleasure
       disables him.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       And had performed it, if my known offense
       Had not disabled me.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I have disabled mine estate.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal right or qualification; to
    render legally incapable.
    [1913 Webster]
 
       An attainder of the ancestor corrupts the blood, and
       disables his children to inherit.   --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of that which gives value or estimation; to
    declare lacking in competency; to disparage; to
    undervalue. [Obs.] "He disabled my judgment." --Shak.
 
   Syn: To weaken; unfit; disqualify; incapacitate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top