ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荣誉军人

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荣誉军人-, *荣誉军人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can put a list together of all the cases Bud and I worked on, see if there's anyone who raises a red flag.[CN] Government Issued Fauxs的缩写 被政府记录过假冒荣誉军人的人】 我可以做一个列表 包括所有Bud和我一起参与的案件 看看是否有我们所寻找的人 Stolen Valor (2014)
Guts and Glory here applied for a transfer.[CN] 这位荣誉军人申请转调 Points (2001)
You're no longer a family of a merited soldier but a soldier who defected to the North[CN] 你们已经不再是一个荣誉军人的家庭了 而是一个叛逃朝鲜的军人的家庭 Address Unknown (2001)
The first thing we need to do is separate the G.I. Joes from the G.I. Fauxs.[CN] 我们首先要做的是区分 真正的荣誉军人和那些假冒的荣誉军人 【注: Government Issued Joe Colton的缩写 真正的荣誉军人】 【注: Stolen Valor (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top