ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cripped

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cripped-, *cripped*, cripp, crippe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cripped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cripped*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cripple[N] คนหรือสัตว์ที่พิการ
cripple[VT] ทำลาย, See also: ทำให้ใช้การไม่ได้, Syn. disable
cripple[VT] ทำให้พิการ, Syn. lame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crippling Fluorosisกล้ามเนื้อเปลี้ย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not crippling you, not causing you to trip.ไม่ได้ทำให้หมดอำนาจคุณไม่ ทำให้คุณเดินทาง How I Won the War (1967)
Crippled you.มันเป็นสิ่งสำคัญมาก How I Won the War (1967)
Tits to revive a dying crippleหน้าอกจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้! Mad Max (1979)
His wife is crippled.ภรรยาของเขาถูกทำร้าย The Princess Bride (1987)
Crippling cramps, raging hormones, yeasts!ปวดช่องท้อง ฮอร์โมนเปลี่ยน เชื้อรา Junior (1994)
It doesn't say you're crippled.มันไม่ได้บอกว่าคุณพิการด้วย Gattaca (1997)
I'm not crippled. I hurt my leg training, you moron.- ผมไม่ได้พิการ ผมได้รับบาจเจ็บจากการฝึก, ไอ้คนปัญญาอ่อน Gattaca (1997)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย eXistenZ (1999)
I haven't crippled anyone yet.ผมไม่เคยทำใครเป็นง่อยมาก่อน eXistenZ (1999)
Sure. Look at that cripple there.ใช่ ลองดูไอ้ง่อยนั้นสิ The Pianist (2002)
- Cripple the guards.- ทําให้ผู้คุมเป็นง่อย The Scorpion King (2002)
She made me feel like a cripple.เธอทำกับฉันเหมือนคนพิการ 21 Grams (2003)
That nigger will steal teeth from a cripple, man.หมอนั่นทำได้แม้แต่ขโมยฟัน จากคนพิการแหละ Crash (2004)
Just remember, a single kick of theirs... is powerful enough to cripple you.จำไว้นะ แค่เตะเดียวของพวกนั้น ก็มีพลังมากพอที่จะทำให้นายพิการได้ Spin Kick (2004)
Whether I die or am crippled, it's my problem.ฉันจะตายหรือพิการ ก็เรื่องของฉัน! Spin Kick (2004)
The US fleet was crippled.กองทัพเรือสหรัฐเสียหายอย่างหนัก The Great Raid (2005)
They're either sick or crippled.ไม่ป่วย ก็ พิการ The Great Raid (2005)
I'm a cripple now!ฉันมันพิการแล้ว! Innocent Steps (2005)
My kids came back almost all crippled, which means I lose face. What are we supposed to do now, huh?ลูกน้องข้ากลับมาแทบดูไม่ได้ หมายความว่าข้าต้องเสียหน้า Shadowless Sword (2005)
What can an old cripple do for you, Robert?มีอะไรให้ตาแก่พิการรับใช้หรือโรเบิร์ต? The Da Vinci Code (2006)
Cripple.เจ้าคนพิทักษ์ The Da Vinci Code (2006)
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน The Page Turner (2006)
Want to end up a cripple?อยากพิการหรือไง? Art of Fighting (2006)
this virus crippling your technology can only be stopped at the original point of infection.ไวรัสทำลายล้างเทคโนโลยีนี่ จะหยุดได้แค่ตอนเริ่มต้นทำงานเท่านั้น Zod (2006)
I need to not die emotionally crippled and alone.ฉันไม่อยากตายอย่างโดดเดียวและหดหู่ Kung Fu Fighting (2007)
Patronize the poor cripple.โอ้ว Alone (2007)
Hey,wilson,I'm gonna cut Some cripple's eye out.เฮ้, วิลสัน , ฉันจะตัดบางส่วนของตาที่เสียออก 97 Seconds (2007)
I was wondering why people... that would never dream of laughing at a blind or crippled man... would laugh at a moron.ผมสงสัยว่าทำไมคน ที่จะไม่เคยฝันของการหัวเราะ ที่คนตาบอดหรือพิการ จะหัวเราะเยาะปัญญาอ่อน Sex Trek: Charly XXX (2007)
- I hope she likes cripples.- แน่นอน - ฉันหวังว่าหล่อนจะชอบคนพิการนะ Halloween (2007)
We're not sure what it's going to do, but it may cripple the system.ไม่รู้หน้าที่มัน แต่เป็นภัยต่อระบบได้ครับ Transformers (2007)
Last night, the FAA was forced to ground all aircraft, leaving thousands stranded when electronic failures and mysterious power outages crippled the western United States.เมื่อคืนนี้ FAA ได้ถูกบังคับให้ลงสู่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสารตกค้างนับพัน เมื่อ ระบบอีเล็คโทรนิคส์ล้มเหลว และพลังงานลึกลับ ได้ตัดกำลังซีกตะวันตกของสหรัฐ แต่ข่าวใหญ่วันนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I ain't got time for a fuckin' cripple, because I'm getting out of here one way or the other.ไม่มีเวลาแกะโว้ย กูจะไปแล้ว ช่วยตัวเองสิวะ Strange Love (2008)
Crippled by all the shit they're afraid of.เป็นง่อยหมดแรงทำอะไรไม่ได้ พวกเขากลัว Seeds (2008)
Donna's not crippled.ดอนน่าไม่ได้เป็นง่อย Seeds (2008)
Three weeks would cripple us.สามอาทิตย์ก็ทำให้เราเป็นง่อยแล้ว Fun Town (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Cripple him.หักแขนหักขาเค้า Episode #1.5 (2008)
Cripple him?หักแขนหักขา? Episode #1.5 (2008)
She's crippled the entire shipนางทำให้ยานทั้งลำพิการ Cloak of Darkness (2008)
You made a Viola player a cripple.คุณทำให้นักวิโอล่ากลายเป็นคนพิการ Beethoven Virus (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're at the place where the killers meet to decide what to do with the crippled girl.เธออ่านถึงตรงที่ฆาตกรมาพบกัน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเด็กสาวพิการนั่น The Happening (2008)
We want to cripple them. We want to hurt them.เราต้องการให้พวกมันพิการ เราต้องการให้มันเจ็บ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
This might leave you feeling secure for an evening, but have a crippling effect on you in later life."ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีไปตลอดคืน แต่อาจจำให้เกิดผลอื่นตามมาในวันหลัง Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm a goddamn cripple!ผมเหมือนคนพิการ I Lied, Too. (2009)
crippled, the sick, the lepers...เซอราพิส! Agora (2009)
You're as blind as you are crippled.นายมันไอ้ง่อยขาดเหตุผล Potlatch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crippThe Tokaido Line was crippled by the typhoon.
crippOld and crippled, he had courage enough to do the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกำลัง[V] reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
เก[V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
ง่อยเปลี้ยเสียขา[V] be lame, See also: be crippled, be disabled, Syn. พิการ, ง่อย, Ant. ปกติ, Example: เธอเป็นคนโชคดีมากนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา, Thai definition: มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ
พิกลพิการ[ADJ] deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
สมประกอบ[V] be physically complete, See also: be uncrippled, Example: หมอจะแทงเรื่องว่าเขาไม่สมประกอบก็สามารถพ้นทหารได้, Thai definition: มีส่วนประกอบเหมาะกันดี, มีส่วนประกอบครบถ้วนดี มักใช้แก่ร่างกายที่มีอวัยวะเป็นปกติ และใช้ในความปฏิเสธเป็นส่วนมากว่า ไม่สมประกอบ
สมประกอบ[ADJ] regular, See also: perfect, uncrippled, Example: เขาเป็นคนมีร่างกายสมประกอบ แต่จิตใจของเขาไม่สมประกอบ
ตาย[V] be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ขจอก[ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหนียง[N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า
กุด[ADJ] maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn tat khā) EN: cripple   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRIPP S K R IH1 P
CRIPPS K R IH1 P S
CRIPPEN K R IH1 P AH0 N
SCRIPPS S K R IH1 P S
CRIPPLE K R IH1 P AH0 L
CRIPPLES K R IH1 P AH0 L Z
CRIPPLED K R IH1 P AH0 L D
SCRIPP'S S K R IH1 P S
CRIPPLING K R IH1 P AH0 L IH0 NG
CRIPPLING K R IH1 P L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cripple (v) krˈɪpl (k r i1 p l)
crippled (v) krˈɪpld (k r i1 p l d)
cripples (v) krˈɪplz (k r i1 p l z)
crippling (v) krˈɪplɪŋ (k r i1 p l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] abolish; crippled; abandoned; waste, #5,371 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˇ, ] lame; crippled, #28,208 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] lame; cripple; unfortunate; slow; difficult; nag (inferior horse); donkey; lame horse; surname Jian, #36,999 [Add to Longdo]
跛子[bǒ zi, ㄅㄛˇ ㄗ˙, ] lame person; cripple, #80,853 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] both feet crippled; lame, #434,704 [Add to Longdo]
克里普斯[Kè lǐ pǔ sī, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Cripps (name); Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician, #625,273 [Add to Longdo]
损税[sǔn shuì, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] crippling taxation [Add to Longdo]
身体障害[shēn tǐ zhàng hài, ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄓㄤˋ ㄏㄞˋ, / ] cripple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krüppel {m}cripple [Add to Longdo]
Krüppel {m}cripples [Add to Longdo]
gelähmt; verkrüppeltcrippled [Add to Longdo]
lähmend; verkrüppelndcrippling [Add to Longdo]
stilllegen; stillegen [alt]to cripple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter [Add to Longdo]
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person [Add to Longdo]
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel [Add to Longdo]
跛;蹇;足萎え[びっこ(跛);ちんば(跛);あしなえ, bikko ( ha ); chinba ( ha ); ashinae] (n) (1) (uk) (sens) (See びっこを引く) lameness; cripple; (2) (跛 only) mismatched pair (of shoes, etc.) [Add to Longdo]
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top