Search result for

บอบ

(57 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอบ-, *บอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอบ[ADJ] weak, See also: faint, feeble, Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ, Ant. แข็งแรง, Example: เขาพาร่างกายที่บอบแสนสาหัสกลับบ้านแทบไม่รอด, Thai definition: อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไป
บอบช้ำ[V] wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บอบบาง[ADJ] fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai definition: ไม่คงทนแข็งแรง
บอบบาง[V] be weak, See also: be feeble, be fragile, be frail, be infirm, be sickly, be puny, Syn. บาง, อ้อนแอ้น, Example: แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก, Thai definition: ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ
บอบบาง[V] be fragile, See also: be delicate, be breakable, be brittle, be flimsy, be frail, Syn. เปราะ, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะบอบบางไม่คงทนถาวร, Thai definition: มีลักษณะไม่ทนทาน
บอบแบบ[ADV] flimsily, See also: limply, feebly, Syn. อ่อนป้อแป้, Ant. แข็งแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอบว. อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไปเป็นต้น.
บอบช้ำว. ฟกชํ้าและระบม.
บอบบางว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.
บอบแบบว. อ่อนป้อแป้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know it's traumatic.ฉันรู้มันเป็นความบอบช้ำทางใจ The Itch (2008)
From those protesting for abolition of class systemคำร้องเพื่อล้มล้าง ระบอบกษัตริย์เหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Welcome to our humble abode.-พ่อก็ไม่รู้ ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันแสบอบอุ่นของเรา Inkheart (2008)
- Did you talk to Abara? - Yeah, we talked.คุณคุยกับอบาร่าหรือยัง เราคุยกันแล้ว New York, I Love You (2008)
How'd it go with Abara?คุยกับอบาร่าเป็นยังไงบ้าง New York, I Love You (2008)
We've known for some time that trauma can affect the growth of children;บางครั้งความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ส่งผลกระทบกับการเติบโตของเด็กๆ Changeling (2008)
Must have been quite traumatic at the time;มันคงส่งผลให้เขาเกิดความบอบช้ำทางจิตใจมากทีเดียว Changeling (2008)
Everybody knows women are fragile;ใครๆ ก็รู้ว่า ผู้หญิงน่ะบอบบางจะตาย Changeling (2008)
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่ Frost/Nixon (2008)
How are the kids handling the old divorce anyways?สองคนก็จ๋อยๆ อยู่นะ บอบบี้เงียบไปเลย Bedtime Stories (2008)
I'm Patrick. She's Bobbi. Oh, my bad.ฉันผิดเอง ฉันมีอะไรจะให้คุณ \ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ บอบบี้ Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle

English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggshell[ADJ] บอบบาง, See also: แตกง่าย, Syn. brittle, fragile, frail
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
fragile[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
gossamer[ADJ] บอบบาง, See also: บางเบา, Syn. cobwebby, silky, gauzy
lily[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
pained[ADJ] บอบช้ำ, See also: เจ็บปวด, Syn. hurt, tortured, distressed
black and blue[SL] บอบช้ำ (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)
slimline[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimy[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top