ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ง่อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่อย-, *ง่อย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่อย(adj) lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai Definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
ง่อยเปลี้ยเสียขา(v) be lame, See also: be crippled, be disabled, Syn. พิการ, ง่อย, Ant. ปกติ, Example: เธอเป็นคนโชคดีมากนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา, Thai Definition: มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่อยว. อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปรกติ.
ง่อยเปลี้ยเสียขาว. มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปรกติ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It takes an imbecile like me.ก็มีเพียง ไอ้โง่อย่างฉันเท่านั้น. Cinema Paradiso (1988)
Puppet ruler want a cracker? Here's your cracker. Shove 'em all right down your throat.ผู้ปกครองหน้าโง่อยากได้ ขนมปังกรอบรึ เอานี่ กลืนมันลงไป เอานี่ เยอะๆเลย Aladdin (1992)
Maybe I'm acting out your unconscious impulses.บางที ฉันกำลังแกล้งทำเป็นโง่อยู่ก็ได้ Basic Instinct (1992)
I've tried to teach that stupid mind responsibility... since you were five years old.ฉันพยายามสอนไอ้โง่อย่างแก.. ..มาตั้งแต่ห้าขวบ The Lawnmower Man (1992)
Should've learned your place on the fucking baskeball court... but you fucking monkeys never get the message!ไม่ได้เรียนรู้เลยรึไงว่าที่ของแกมันอยู่ตรงไหน / ตั้งแต่บนสนามบาสเกตบอลแล้ว... . แต่ไอโง่อย่างแก / คงไม่มีวันเข้าใจ! American History X (1998)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy, Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
Why am I so stupid?ทำไมฉันถึงโง่อย่างนี้? Show Me Love (1998)
Why'm I so stupid?ทำไมฉันถึงโง่อย่างนี้นะ? Show Me Love (1998)
I haven't crippled anyone yet.ผมไม่เคยทำใครเป็นง่อยมาก่อน eXistenZ (1999)
And never to let you, Mr. Idiot, come near hereแล้วเขาห้ามไอ้หน้าโง่อย่างแก เข้ามาในนี้ด้วย Failan (2001)
Sure. Look at that cripple there.ใช่ ลองดูไอ้ง่อยนั้นสิ The Pianist (2002)
- Cripple the guards.- ทําให้ผู้คุมเป็นง่อย The Scorpion King (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่อย[ngøi] (adj) EN: lame ; crippled ; disabled  FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[ngøiplīasīakhā] (v) EN: be lame ; be crippled ; be disabled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) { crippled, crippling, cripples } n. คนขาเป๋, คนง่อย, คนพิการ, คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ, พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย, ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
gammyadj. เป๋, เพลง, ง่อย
halt(ฮอลทฺ) vi., n.adj. (การ) หยุด, ชะงัก, เป็นง่อย, ขาเป๋, ลังเล, สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand, check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง operator กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ, เป็นง่อย, ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ, คนปัญญาอ่อน
hirple(เฮอ'เพิล) vi. ทำให้เป็นง่อย. n. ท่าทางงุ่มง่าม, ท่าทางเป็นง่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย, คนพิการ, คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้ทุพพลภาพ
palsy(n) โรคอัมพาต, ความพิการ, ความเป็นง่อย
paralytic(adj) เป็นง่อย, เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย, ทำให้เป็นอัมพาต, ทำให้อ่อนเปลี้ย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top