ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนพิการ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนพิการ-, *คนพิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนพิการน. คนที่มีความผิดปรกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disable personคนพิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing impairedคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
People with disabilitiesคนพิการ [TU Subject Heading]
People with disabilities and the artsคนพิการกับศิลปกรรม [TU Subject Heading]
People with mental disabilitiesคนพิการทางจิต [TU Subject Heading]
People with social disabilitiesคนพิการทางสังคม [TU Subject Heading]
People with visual disabilitiesคนพิการทางตา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silly ha'porth!คนพิการคุณ How I Won the War (1967)
Going to wheelchair basketball in Karlstad with you.ไปดูบาสเก็ตบอลคนพิการกับเธอที่ Karlstad เหรอ Show Me Love (1998)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
Okay, disability claim.โอเค จริงๆแล้ว อ้างว่าเป็นคนพิการตะหาก Death Has a Shadow (1999)
Man, I don't care if you are in a wheelchair. If you do that again... I'm calling 5-0.อย่าถือว่าเป็นคนพิการนะ ถ้าแกว่งบาทาอีก ผมจะเรียกตำรวจ Unbreakable (2000)
I'm not special or pathetic.ฉันไม่ใช่คนเอ๋อหรือคนพิการVisitor Q (2001)
She made me feel like a cripple.เธอทำกับฉันเหมือนคนพิการ 21 Grams (2003)
I am paralyzed here, I am a fucking amputee, do you see that?ฉันเป็นเหมือนคนพิการอยู่ที่นี่.. คุณเห็นไหม? 21 Grams (2003)
That nigger will steal teeth from a cripple, man.หมอนั่นทำได้แม้แต่ขโมยฟัน จากคนพิการแหละ Crash (2004)
I think he's mentally handicapped.ฉันคิดว่าเขาเป็นคนพิการทางจิตใจ Cubeº: Cube Zero (2004)
The handicapped without the advantage of a great parking space.คนพิการที่ไร้ที่จอดรถพิเศษ The Holiday (2006)
Stay away from her, or the only thing you'll be driving is a wheelchair.อยู่ห่างจากเธอ หรือสิ่งเดียวที่นายจะได้ขับ มันคือรถของคนพิการ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disabled[N] คนพิการ, See also: คนทุพพลภาพ
handicapped[N] คนพิการ, See also: คนไม่สมประกอบ
mutilator[N] คนพิการ, Syn. cripple
gimp[SL] คนพิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
障害者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n ) คนพิการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top