ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

残疾人

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -残疾人-, *残疾人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
中国残疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knows that I'm handicapped.[CN] 他明知我是残疾人 Scent of a Woman (1974)
I'd be a gimp the rest of my life.[CN] 我这辈子只能做残疾人 Once Upon a Time in America (1984)
Two have dark hair. Third's a woman. Fourth is a handicapped permit.[CN] 第3个是女人,第4个是残疾人 Manhunter (1986)
Excuse me Sir. You're not by any chance a handicapped person, are you?[CN] 打扰 先生 你不会碰巧是残疾人吧? Love at the Top (1974)
Except the aged and unfit.[CN] 除了年龄范围以外的和残疾人 Pursued (1947)
There were invalids.[CN] 有(一些)残疾人 Genocide: 1941-1945 (1974)
Wasn't built by a bunch of foreigners or niggers, nor one-armed men.[CN] 这车又不是由外国人 黑人或者残疾人制造出来的 Wise Blood (1979)
Just in case you don't happen to know it, I'm a hopeless invalid.[CN] 也许你还不知道,我是个绝望的残疾人 Sorry, Wrong Number (1948)
Handicapped people shouldn't sit around... feeling sorry for themselves.[CN] 残疾人不该成天坐在那里 Handicapped people shouldn't sit around... 自怨自艾的 他们该培养点兴趣爱好 feeling sorry for themselves. Proof (1991)
There were invalids I helped to undress as they couldn't do it by themselves.[CN] 有一些残疾人 我帮忙他们脱衣服 因为他们不能自己脱 Genocide: 1941-1945 (1974)
They had to hire the handicapped to get this Defense contract.[CN] 公司为了拿到大合约... 要请些残疾人改善形象 你干得不错 Manhunter (1986)
Operator, I don't have the use of my arms.[CN] 话务员,我是残疾人,无法使用双手... Manhunter (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top