ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*african*

AE1 F R IH0 K AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: african, -african-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African(adj) เกี่ยวกับแอฟริกา
African(n) ชาวแอฟริกา
African violet(n) ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
African American(n) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
pan-africanismn. ลัทธิพันธมิตรระหว่างประเทศแอฟริกาทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pan-Africanismอุดมการณ์รวมกลุ่มแอฟริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
African artศิลปะแอฟริกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African elephantช้างแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African languageภาษาแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African National Congress (ANC)สภาแห่งชาติแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลต [TU Subject Heading]
Africansชาวแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Art, Africanศิลปะแอฟริกา [TU Subject Heading]
Art, East Africanศิลปะแอฟริกาตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, South Africanศิลปะแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Arts, Africanศิลปกรรมแอฟริกา [TU Subject Heading]
Arts, South Africanศิลปกรรมแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Short stories, African (English)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ) [TU Subject Heading]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]
African Unionสหภาพแอฟริกา สหภาพแอฟริกาซึ่งเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ ของทวีป แอฟริกา ได้ก่อกำเนิดมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity ? OAU) เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพแอฟริกา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพและสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศ สมาชิกโดยผ่านกองกำลังรักษาสันติภาพ กลไกที่สำคัญของสหภาพ แอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ธนาคารกลาง นอกจากนี้ นโยบายสำคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้น คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และได้ใช้โครงการ The New Partnership for Africa?s Development หรือ NEPAD เป็นหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมุ่งเน้นการขจัดความยากจน [การทูต]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การทูต]
Economic Community of West African Statesประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 มีประเทศสมาชิกรวม 16 ประเทศคือ เบนิน บูร์กินาฟาโซ เคปเวิร์ด โกตดิวัวร์ แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไลบีเรีย มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอนและโตโก [การทูต]
New Asian-African Strategic Partnershipความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างเอเชียกับ แอฟริกา เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) [การทูต]
Organization of African Unityองค์การเอกภาพแอฟริกา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ปัจจุบัน OAU มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 52 ประเทศ [การทูต]
Southern African Customs Unionสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ บอตสวานา เลโซโธ นามิเบีย แอฟริกาใต้ และสวาซิแลนด์ [การทูต]
Southern African Development Communityประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ประกอบด้วย 14 ประเทศ คือ อังโกลา บอตสวานา เลโซโธ มาลาวี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย แซมเบีย ซิมบับเว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเซเชลส์ " [การทูต]
Tokyo International Conference on African Developmentการประชุมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ณ กรุงโตเกียว " เป็นการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับองค์การสหประชาชาติและ องค์การ Global Coalition for Africa เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใน ภูมิภาคแอฟริกา ในรูปของความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ แอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ โดยเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี และมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก (TICAD I) มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2536 โดยมีการรับรองเอกสารปฏิญญา กรุงโตเกียว (Tokyo Declaration) ซึ่งเป็นสัญญาประชาคมที่ประเทศต่าง ๆ จะให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่แอฟริกา และครั้งที่ 2 (TICAD II) มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2541 โดยมีการรับรองแผนปฏิบัติการกรุงโตเกียว (Tokyo Agenda for Action) ซึ่งเป็น แนวทางในการพัฒนาแอฟริกาในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ " [การทูต]
Kidney Cells, African Green Monkeyเซลล์เพาะเนื้อไตลิง, เซลล์เพาะเลี้ยงต่อเนื่องที่ได้มาจากเซลล์ไตลิง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
African tulip Tree(n) ต้นแคแสด
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most South Africans see him simply as an Indian.แต่คนแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่ ก็เห็นเขาเป็นแค่คนอินเดีย Gandhi (1982)
You're a small minority to take on the South African government...และคุณก็เป็นคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
And you got African.แล้วก็ไปอัฟริกัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You know, all them Haitian and Cuban and African riffs, that's part of jazz.รู้ไหม พวกนั้นเป็นชาวเฮติ และคิวบา และชาวอัฟริกายากจน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแจ๊ส. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's on the wall by the two African fellows.มันอยู่บนผนังโดยทั้งสองเพื่อนแอฟริกัน Pulp Fiction (1994)
Your new watch, a quality forgery, was most likely purchased through the North African black market!นาฬิกาข้อมือปลอม... ...ดูเหมือนจะซื้อมาจาก ตลาดมืดในอาฟริกาเหนือ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- That's an African bat.-นั่นมันค้างคาวอาฟริกา Jumanji (1995)
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร The Education of Little Tree (1997)
You told me I was your beautiful African queen, and I Ioveded you for that, Peter.ไหนบอกว่าฉันเป็น ราชินีอัฟริกันคนงามคุณไง ฉันรักคุณก็เพราะคำนี้ Bringing Down the House (2003)
charlene is an African-American female, 31 years of age, 5'6", 175Ib, with a tattoo on her left breast.ชาลีน อาฟริกันอเมริกัน เพศหญิง อายุ 31 สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว หนัก 175 ปอนด์ มีสักที่หน้าอกข้างซ้าย Bringing Down the House (2003)
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ? Latter Days (2003)
288 of these brought by corporations 19 by African Americans.288 คดี เป็นการฟ้องร้องของบรรษัท มีแค่ 19 คดี ที่เป็นของชาวอเมริกันแอฟริกัน The Corporation (2003)
And after two years of chasing Rommel through the North African desert, they were deployed to Patton's Third Army in Europe.และหลังจากสองปี ของการขับไล่รอมเมล ให้พ้นจากทะเลทรายแอฟริกันเหนือ พวกเขาถูกเคลื่อนพลไปยังแพลทตั้น กองทัพที่สามของยุโรป The Notebook (2004)
The African guy's a sign, right?คนแอฟริกันนั่นคือสัญญาณ I Heart Huckabees (2004)
What's wrong? Nothing. It's just I have an appointment to check out this African guy.เปล่า แค่ฉันมีนัด ไปเช็คเรื่องคนแอฟริกัน I Heart Huckabees (2004)
- What African guy?- นั่นสิ คนแอฟริกันไหน I Heart Huckabees (2004)
I was there getting stills of early Bob Dylan. In comes this tall African guy.ผมเจอชายแอฟริกันตัวสูงมาก อายุประมาณ 18 I Heart Huckabees (2004)
Two weeks later, I see the same African guy.ทำงานเป็นดอร์แมน ที่อาคารของเพื่อนผม I Heart Huckabees (2004)
My coincidence has to do with an African man.วิเวียน วิเวียน วิเวียน I Heart Huckabees (2004)
The African guy. That's the African guy from my coincidence.คนแอฟริกันจากความบังเอิญของผม นั่นแหละที่อยากพูดถึง I Heart Huckabees (2004)
Bring me the African guy.- เฮ้ กำลังพูดถึงอะไร I Heart Huckabees (2004)
Where's that African guy?- ทำไมเขาได้เขียนกลอน I Heart Huckabees (2004)
Because you lied to us. You told us that the African guy...คุณบอกว่าคนแอฟริกัน เป็นดอร์แมนที่อาคารของเพื่อนคุณ I Heart Huckabees (2004)
And OK, look, I'm not saying she's a stalker, but she saved this Kleenex you used and she said she's gonna do some kind of African voodoo with it to make you like her.โอเค ! ชั้นไม่ได้บอกว่าหล่อนตามดูเธอหรอกนะ หล่อนแค่เก็บทิชชู่ที่เธอใช้ Mean Girls (2004)
You're an African.เธอเป้นแอฟิกัน Hotel Rwanda (2004)
If I want to see animals, I go to an African Savannah.พวกนั้นมาช้าจัง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
In African soil, not in bloody concrete.ไว้ในผืนดินของแอฟริกา ไม่ใช่คอนกรีตแข็งๆ นี่ The Constant Gardener (2005)
That and her African women's charity.ทั้งบ้านนั่น และก็มูลนิธิสตรีแอฟริกันด้วย The Constant Gardener (2005)
I mean, is the African market worth that much?คือว่า ตลาดแอฟริกามันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือ? The Constant Gardener (2005)
African guinea pigs. Cheap trials for unsound drugs.หมูแอฟริกันถูกๆ สำหรับลองยาห่วยๆ The Constant Gardener (2005)
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ Allen (2005)
Except for the- the red hair... which I'm sure is attractive to your women... but which we Africans- We find this quite disgusting.เว้นพวกหัวแดงนะ มันอาจจะดูดีในสายตาสาวๆประเทศคุณ แต่กับพวกเรา มันดูน่าเกลียดว่ะ The Last King of Scotland (2006)
He's ex-British army- King's African Rifles.เขาเคยอยู่ในกองทัพอังกฤษมาก่อน The Last King of Scotland (2006)
Only thing the African really understands.นี่คือสิ่งเดียวที่พวกแอฟริกันเข้าใจอย่างถ่องแท้ The Last King of Scotland (2006)
We are an independent African nation... living in peace and economic power.เป็นประเทศอิสระในแอฟริกา มีความสงบและมีอำนาจทางเศรษฐกิจ The Last King of Scotland (2006)
- Here is where we will have the next Pan-African Congress. - Nice.อาจจะเป็นที่ประชุมสภาแห่งแอฟริกาในอนาคต The Last King of Scotland (2006)
You know, the first sign of an independent African leader actually achieving something... and what do you do?รู้อะไรไหม? การที่จะเป็นผู้นำประเทศมันก็ต้องโดนกล่าวถึงบ้าง แล้วคุณล่ะทำอะไรบ้าง? The Last King of Scotland (2006)
I set up the meeting with his South African counterpart... at, um, the Holiday Inn.ซึ่งผมเป็นคนเรียกเขามาประชุมนี้เอง ที่ฮอลิเดย์ อินน์ The Last King of Scotland (2006)
And this, of course, is the Hall of African Mammals.และนี่ก็คือ ห้องโถงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา Night at the Museum (2006)
The Hall of African Mammals.The Hall of African Mammals. Night at the Museum (2006)
Hey, I'm a Scottish-African.เฮ้ ผมเป็นสก๊อตติช-อาฟริกัน Faith Like Potatoes (2006)
I'm an African.ฉันเป็นคนแอฟริกัน Faith Like Potatoes (2006)
I know that I have a white skin but I belong to a white tribe of Africans.ฉันรู้ว่าฉันมีผิวขาว แต่ฉันเป็น คนเผ่าผิวขาวของแอฟริกา Faith Like Potatoes (2006)
But I really hope with all my heart that when you see me you see an African brother.แต่ฉันหวังว่าเมื่อนายมองฉัน นายจะเห็นพี่น้องชาวแอฟริกา Faith Like Potatoes (2006)
Africans believe it grants them their wishes.ชนเผ่านึงในแอฟริกาเชื่อว่า สัญลักษณ์นี้จะทำให้พรของเขาเป็นจริง 200 Pounds Beauty (2006)
Hakuna Matata. The African symbol has granted me my wish.ฮาคูนา มาทาทา สัญลักษณ์แอฟริกัน ทำให้ฉันสมหวังแล้ว 200 Pounds Beauty (2006)
African-American. About the right length of torso.อัฟฟาริกัน-อเมริกัน สัดส่วนความสูงของชิ้นส่วน The British Invasion (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
africanHe was a hero of the African campaign in World War II.
africanIf I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?
africanIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
africanIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
africanIt isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.
africanIt's an African country, so you may think the climate is very hot.
africanWhen you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา(n) Department of South Asian, Middle East and African Affairs

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟริกัน[Apfarikan = Apfárikan] (n, prop) EN: African  FR: Africain [m]
อัฟริกัน[Apfarikan = Apfárikan] (adj) EN: African  FR: africain
ดาวเรือง[dāoreūang] (n) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold  FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
แขก[Khaēk] (n, prop) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab  FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
นกแสกทุ่งหญ้า[nok saēk thung yā] (n, exp) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl  FR: Effraie du Cap [f]
ปาล์มน้ำมัน[pām nāmman] (n, exp) EN: Oil palm ; African oil palm ; Macaw fat
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง[Sāthāranarat Aepfarikā Klāng] (n, prop) EN: Central African Republic (CAR )  FR: République centrafricaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICAN AE1 F R IH0 K AA0 N
AFRICANS AE1 F R IH0 K AH0 N Z
AFRICANIST AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T
AFRICANIZE AE1 F R AH0 K AA0 N AY2 Z
AFRICANISTS AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T S
AFRICANIZED AE1 F R AH0 K AA0 N AY2 Z D
AFRICANIST'S AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T S
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
African (n) ˈæfrɪkən (a1 f r i k @ n)
Africans (n) ˈæfrɪkənz (a1 f r i k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中非[Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ, ] Central Africa; Central African Republic, #13,490 [Add to Longdo]
非洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, ] African (person), #34,353 [Add to Longdo]
曼德拉[Màn dé lā, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Nelson Mandela (1918-), leader of South African ANC, prime minister of South Africa 1994-1999, #41,836 [Add to Longdo]
尼日尔[Ní rì ěr, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄦˇ, / ] Niger (African state); Niger, West African River, #54,830 [Add to Longdo]
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of African Unity, #75,637 [Add to Longdo]
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] African Development Bank, #91,866 [Add to Longdo]
班吉[Bān jí, ㄅㄢ ㄐㄧˊ, ] Bangui (capital of Central African Republic), #115,423 [Add to Longdo]
东非共同体[Dōng Fēi Gòng tóng tǐ, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] East African Community, #207,130 [Add to Longdo]
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan), #633,721 [Add to Longdo]
中非共和国[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] bushman (African minority) [Add to Longdo]
木骨都束[Mù gǔ dū shù, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄉㄨ ㄕㄨˋ, ] Chinese name for African kingdom in Somalia, cf. Mogadishu 摩加迪沙 [Add to Longdo]
东非大地堑[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
东非大裂谷[Dōng Fēi dà liè gǔ, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
非洲大裂谷[Fēi zhōu dà liè gǔ, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] Great East African rift valley [Add to Longdo]
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] African Union [Add to Longdo]
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, ] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟 [Add to Longdo]
黑鬼[hēi guǐ, ㄏㄟ ㄍㄨㄟˇ, ] black devil (derogatory term for black or African person) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅうじゅう;ジュージュー[juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
アガパンサス[agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アノア[anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
アフリカンアメリカン[afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
アフリカンコリス[afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アフリカ象[アフリカぞう, afurika zou] (n) African elephant [Add to Longdo]
アフリカ人[アフリカじん, afurika jin] (n) African [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African [Add to Longdo]
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC [Add to Longdo]
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
エスニック料理[エスニックりょうり, esunikku ryouri] (n) ethnic food (esp. Asian, African, etc.) [Add to Longdo]
カラカル[karakaru] (n) caracal (Caracal caracal); African lynx [Add to Longdo]
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish [Add to Longdo]
クアッガ;クワッガ;クアッハ[kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga) [Add to Longdo]
クロテングギンザメ[kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic) [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
ケープペンギン[ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus) [Add to Longdo]
スキャッティ[sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat [Add to Longdo]
ツユベラ[tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse [Add to Longdo]
ナイルアロワナ;ナイル・アロワナ[nairuarowana ; nairu . arowana] (n) African arowana (Heterotis niloticus) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
バタフライフィッシュ[batafuraifisshu] (n) freshwater butterflyfish (Pantodon buchholzi); African butterflyfish [Add to Longdo]
ブブゼラ[bubuzera] (n) vuvuzela (South African plastic blowing horn) [Add to Longdo]
ブラックミュージック[burakkumyu-jikku] (n) African-American music (wasei [Add to Longdo]
ホワイトフィン・ハンマーヘッド;ホワイトフィンハンマーヘッド[howaitofin . hanma-heddo ; howaitofinhanma-heddo] (n) whitefin hammerhead (Sphyrna couardi, species of hammerhead shark found in the West African tropics of the eastern Atlantic from Senegal to Congo) [Add to Longdo]
ムブナ[mubuna] (n) mbuna (group of African cichlids from Lake Malawi) [Add to Longdo]
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae) [Add to Longdo]
リビア山猫[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
リビア猫[リビアねこ;リビアネコ, ribia neko ; ribianeko] (n) (uk) (obsc) (See リビア山猫) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
苦蘇[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera [Add to Longdo]
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English [Add to Longdo]
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier [Add to Longdo]
糸引鰺[いとひきあじ;イトヒキアジ, itohikiaji ; itohikiaji] (n) (uk) African pompano (Alectis ciliaris) [Add to Longdo]
紫君子蘭[むらさきくんしらん;ムラサキクンシラン, murasakikunshiran ; murasakikunshiran] (n) (uk) African lily (Agapanthus africanus) [Add to Longdo]
出歯鼠[でばねずみ;デバネズミ, debanezumi ; debanezumi] (n) (uk) African mole rat (any rodent of family Bathyergidae) [Add to Longdo]
爪蛙[つめがえる;ツメガエル, tsumegaeru ; tsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
油椰子[あぶらやし;アブラヤシ, aburayashi ; aburayashi] (n) (uk) oil palm (esp. the African oil palm, Elaeis guineensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, n.
   A native of Africa; also one ethnologically belonging to an
   African race.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African
   adj 1: of or relating to the nations of Africa or their peoples;
       "African languages"
   n 1: a native or inhabitant of Africa

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top