ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

africans

AE1 F R IH0 K AH0 N Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -africans-, *africans*, african
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Africansชาวแอฟริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most South Africans see him simply as an Indian.แต่คนแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่ ก็เห็นเขาเป็นแค่คนอินเดีย Gandhi (1982)
Except for the- the red hair... which I'm sure is attractive to your women... but which we Africans- We find this quite disgusting.เว้นพวกหัวแดงนะ มันอาจจะดูดีในสายตาสาวๆประเทศคุณ แต่กับพวกเรา มันดูน่าเกลียดว่ะ The Last King of Scotland (2006)
I know that I have a white skin but I belong to a white tribe of Africans.ฉันรู้ว่าฉันมีผิวขาว แต่ฉันเป็น คนเผ่าผิวขาวของแอฟริกา Faith Like Potatoes (2006)
Africans believe it grants them their wishes.ชนเผ่านึงในแอฟริกาเชื่อว่า สัญลักษณ์นี้จะทำให้พรของเขาเป็นจริง 200 Pounds Beauty (2006)
- The South Africans made a mistake.- ที่อาฟริกาใต้เขาพลาดแล้ว_BAR_ Rendition (2007)
After four years of talks, the day black South Africans have been fighting for has finally arrived.หลังจากไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย กว่า 4 ปีที่ผ่านมา.. ในวันนี้ สิ่งที่ชาวพื้นเมืองผิวสีได้อดทนต่อสู้มา.. ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว.. Invictus (2009)
They are our fellow South Africans our partners in democracy.แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติชาวแอฟริกาใต้.. ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยของเรา.. Invictus (2009)
But you couldn't have done it without the amazing support of 63,000 South Africans here today.แต่คุณคงทำไม่ได้.. หากไม่ได้รับแรงหนุนเชียร์จาก... ชาวแอฟริกาใต้ 63,000 คนในวันนี้ Invictus (2009)
We didn't have the support of 60,000 South Africans.แต่เราไม่ได้รับแรงเชียร์จาก.. ชาวแอฟริกาใต้ 6หมื่นคนหรอกครับ.. Invictus (2009)
We had the support of 43 million South Africans.เราได้รับแรงใจจากชาวแอฟริกาใต้.. ทั้ง 43 ล้านคนต่างหากครับ! Invictus (2009)
- So Ken, another whitey photographer making money off the spilled blood of Africans, eh?ภาพหนึ่งใบทำเงินได้มหาศาลเลยนะ เช่น ภาพคนอัฟริกันเลือดนอง The Bang Bang Club (2010)
Don't like Africans.ไม่ชอบแอฟริกัน Starred Up (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
africansIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
africansIt isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICANS    AE1 F R IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Africans    (n) ˈæfrɪkənz (a1 f r i k @ n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top