ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

africander

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -africander-, *africander*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Africander \Af`ri*can"der\, n.
   One born in Africa, the offspring of a white father and a
   "colored" mother. Also, and now commonly in Southern Africa,
   a native born of European settlers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Africander
   n 1: tall large-horned humped cattle of South Africa; used for
      meat or draft

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

africander

 


  

 
africander
 • (แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top