ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african marigold

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african marigold-, *african marigold*, african marigol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[dāoreūang] (n) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold  FR: souci [ m ] ; oeillet d'inde [ m ]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marigold \Mar"i*gold\, n. [Mary + gold.] (Bot.)
   A name for several plants with golden yellow blossoms,
   especially the {Calendula officinalis} (see {Calendula}), and
   the cultivated species of {Tagetes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several yellow-flowered plants of different
      genera bearing this name; as, the {African marigold} or
      {French marigold} of the genus {Tagetes}, of which
      several species and many varieties are found in
      gardens. They are mostly strong-smelling herbs from
      South America and Mexico: {bur marigold}, of the genus
      {Bidens}; {corn marigold}, of the genus {Chrysanthemum}
      ({Chrysanthemum segetum}, a pest in the cornfields of
      Italy); {fig marigold}, of the genus
      {Mesembryanthemum}; {marsh marigold}, of the genus
      {Caltha} ({Caltha palustris}), commonly known in
      America as the {cowslip}. See {Marsh Marigold}.
      [1913 Webster]
 
   {Marigold window}. (Arch.) See {Rose window}, under {Rose}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African marigold
   n 1: a stout branching annual with large yellow to orange flower
      heads; Mexico and Central America [syn: {African marigold},
      {big marigold}, {Aztec marigold}, {Tagetes erecta}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

african marigold ( AE1 F R IH0 K AA0 N M EH1 R AH0 G OW2 L D)

 


  

 
african marigold
 • n. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top