ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

非洲人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非洲人-, *非洲人*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, ] African (person), #34,353 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The daughter steps off the plane with an eight-foot-tall Zulu warrior... with a bone through his nose.[CN] 女儿和一个高八尺鼻子穿骨头的 非洲人走下飞机 Prince of Darkness (1987)
The one some Africans use... to last longer?[CN] 那个有些非洲人用的... 为了能坚持更久时间的? Red Desert (1964)
Yes, we'll sponsor the Africans north![CN] 呼唤3K党 我们要击退北部的非洲人 Shock Corridor (1963)
I don't happen to be an African native.[CN] 我又不是非洲人 Blithe Spirit (1945)
They don't know if we're American, African, or missionary.[CN] 他们不知我们是美国人 非洲人还是传教士 The Color Purple (1985)
African natives can. They can stand on one leg for hours.[CN] 非洲人就可以 他们可以单腿站好几个小时 Blithe Spirit (1945)
What's that got to do with it?[CN] 非洲人有什么关系 Blithe Spirit (1945)
I don't know, Africans are somehow... warmer.[CN] 不知道.非洲人有.点... 更暖和 The Decline of the American Empire (1986)
- An African native.[CN] 非洲人 Blithe Spirit (1945)
- Does everyone in Africa talk like you?[CN] - 非洲人说话都像你这样吗? Coming to America (1988)
Africa for the Africans![CN] 非洲人民要独立! One, Two, Three (1961)
I am to you now. I passed and I was wondering if the copy of the angelic wisdom you had gone.[CN] 我来看看是否有《非洲人的起源》 The Girl on a Motorcycle (1968)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top