ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*興*

   
220 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -興-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[興, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,661
[舋, xìn, ㄒㄧㄣˋ] split, quarrel, dispute; blood sacrifice
Radical: Decomposition: 興 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] A sacrifice made on an altar 且,  Rank: 9,772
[釁, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to quarrel, to dispute; a blood sacrifice
Radical: Decomposition: 興 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, / ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood, #1,606 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, / ] excited; excitement, #2,512 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular, #4,222 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] interest, #4,222 [Add to Longdo]
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] be interested, #5,038 [Add to Longdo]
新兴[xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ, / ] new; up and coming; newly developing; rising, #7,275 [Add to Longdo]
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] build; construct, #7,782 [Add to Longdo]
振兴[zhèn xīng, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄥ, / ] promote; cause to develop, #8,020 [Add to Longdo]
兴起[xīng qǐ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧˇ, / ] to arise; to come into vogue, #8,428 [Add to Longdo]
复兴[fù xīng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] to revive; to rejuvenate, #10,588 [Add to Longdo]
绍兴[Shào xīng, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄥ, / ] Shaoxing prefecture level city in Zhejiang, #12,995 [Add to Longdo]
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics), #14,048 [Add to Longdo]
兴办[xīng bàn, ㄒㄧㄥ ㄅㄢˋ, / ] to begin; to set in motion, #14,512 [Add to Longdo]
兴致[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] interest, #15,920 [Add to Longdo]
嘉兴[Jiā xīng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #17,646 [Add to Longdo]
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ, / ] prosperous; thriving; to prosper; to flourish, #17,796 [Add to Longdo]
大兴[Dà xīng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ, / ] (N) Daxing (place in Beijing), #18,024 [Add to Longdo]
兴国[xīng guó, ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] to invigorate the country, #18,803 [Add to Longdo]
兴国[Xīng guó, ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] Xingguo county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #18,803 [Add to Longdo]
兴致勃勃[xìng zhì bó bó, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] (set phrase) to become inspired; to be full of zest, #19,344 [Add to Longdo]
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous, #21,775 [Add to Longdo]
兴高采烈[xīng gāo cǎi liè, ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄘㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] happy and excited (成语 saw); in high spirits; in great delight, #22,126 [Add to Longdo]
兴业银行[Xīng yè Yín háng, ㄒㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Société Générale, #23,340 [Add to Longdo]
尽兴[jìn xìng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] to enjoy oneself to the full; to one's heart's content, #23,416 [Add to Longdo]
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] prosperous; thriving; flourishing, #24,475 [Add to Longdo]
兴隆[Xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Xinglong (place in Hebei), #24,475 [Add to Longdo]
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] thriving and prosperous business or trade, #25,476 [Add to Longdo]
兴盛[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, / ] flourish; thrive, #25,532 [Add to Longdo]
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, / ] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall, #26,074 [Add to Longdo]
文艺复兴[Wén yì fù xīng, ㄨㄣˊ ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] the Renaissance, #28,553 [Add to Longdo]
兴冲冲[xìng chōng chōng, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] full of joy and expectations; animatedly, #30,843 [Add to Longdo]
宜兴[Yí xīng, ㄧˊ ㄒㄧㄥ, / ] (N) Yixing (city in Jiangsu), #32,004 [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong, #33,084 [Add to Longdo]
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to have one's spirits dampened; to feel disappointed, #34,257 [Add to Longdo]
绍兴市[Shào xīng shì, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Shaoxing prefecture level city in Zhejiang, #38,361 [Add to Longdo]
嘉兴市[Jiā xīng shì, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #38,772 [Add to Longdo]
大兴区[Dà xīng qū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄩ, / ] Daxing county level district of Beijing municipality, formerly Daxing county, #42,397 [Add to Longdo]
长兴[Cháng xīng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄥ, / ] (N) Changxing (place in Zhejiang), #43,249 [Add to Longdo]
兴义[Xīng yì, ㄒㄧㄥ ㄧˋ, / ] Xing'yi city in Guizhou, capital of Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔西南布依族苗族自治州|黔西南布依族苗族自治州, #43,317 [Add to Longdo]
兴亡[xīng wáng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, / ] to flourish and decay; rise and fall, #47,938 [Add to Longdo]
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ, / ] fashionable; popular, #48,104 [Add to Longdo]
兴安[Xīng ān, ㄒㄧㄥ ㄢ, / ] (N) Xing'an (place in Guangxi); Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia, #48,769 [Add to Longdo]
兴宁[Xīng níng, ㄒㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] Xingning county level city in Meizhou 梅州, Guangdong, #49,454 [Add to Longdo]
德兴[Dé xīng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ, / ] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #51,094 [Add to Longdo]
兴化[Xīng huà, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] (N) Xinghua (city in Jiangsu), #51,595 [Add to Longdo]
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] out of fashion; outmoded; impermissible; can't, #52,945 [Add to Longdo]
兴义市[Xīng yì shì, ㄒㄧㄥ ㄧˋ ㄕˋ, / ] Xing'yi city in Guizhou, capital of Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔西南布依族苗族自治州|黔西南布依族苗族自治州, #55,006 [Add to Longdo]
黄兴[Huáng Xīng, ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, / ] Huang Xing (1874-1916), revolutionary politician, close collaborator of Sun Yat-sen, prominent in the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命, murdered in Shanghai in 1916, #55,679 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Japanese-English: EDICT Dictionary
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
もしそれが奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
イスラム復[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
ヨーロッパ復開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD [Add to Longdo]
[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment [Add to Longdo]
引退[いんたいこうぎょう, intaikougyou] (n) farewell performance [Add to Longdo]
家を[いえをおこす, iewookosu] (exp,v5s) to raise the reputation of one's family; to found a house [Add to Longdo]
[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond [Add to Longdo]
[かんきょう, kankyou] (n) interest; fun; inspiration [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) [Add to Longdo]
がる[きょうがる, kyougaru] (v5r,vi) to be amused or interested in [Add to Longdo]
が有る[きょうがある, kyougaaru] (exp) to be fun; to be interesting [Add to Longdo]
し;起こし[おこし, okoshi] (suf) development; revitalization [Add to Longdo]
し;;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry [Add to Longdo]
[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P) [Add to Longdo]
ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See じる) to amuse oneself; to make merry [Add to Longdo]
[おこる, okoru] (v5r,vi) to rise; to flourish [Add to Longdo]
を冷ます[きょうをさます, kyouwosamasu] (exp,v5s) to be a wet-blanket; to spoil a person's pleasure [Add to Longdo]
[こうあ, koua] (n) Asia development [Add to Longdo]
亜語[こうあご, kouago] (n) Manchukuo dialect [Add to Longdo]
[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] (n,vs) industrial enterprise; (P) [Add to Longdo]
業銀行[こうぎょうぎんこう, kougyouginkou] (n) industrial bank [Add to Longdo]
[こうぎん, kougin] (n) (abbr) (See 業銀行) industrial bank [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] (n,vs) entertainment industry; show business; (P) [Add to Longdo]
行化[こうぎょうか, kougyouka] (n,vs) staging or filming a story [Add to Longdo]
行界[こうぎょうかい, kougyoukai] (n) entertainment world [Add to Longdo]
行権[こうぎょうけん, kougyouken] (n) promotional or production rights [Add to Longdo]
行師[こうぎょうし, kougyoushi] (n) showman; show manager [Add to Longdo]
行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer [Add to Longdo]
行収入[こうぎょうしゅうにゅう, kougyoushuunyuu] (n) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
行成績[こうぎょうせいせき, kougyouseiseki] (n) box-office record [Add to Longdo]
[こうこく, koukoku] (n,vs) (1) making a country prosperous; prosperous country; (2) Koukoku era (of the Southern Court) (1340.4.28-1346.12.8) [Add to Longdo]
[こうさん, kousan] (n) industry; industries [Add to Longdo]
[きょうしゅ, kyoushu] (n) interest (in something) [Add to Longdo]
[こうしゅう, koushuu] (n) (abbr) (See 行収入) box-office takings; box-office revenue [Add to Longdo]
信所[こうしんじょ, koushinjo] (n) detective agency; (P) [Add to Longdo]
信録[こうしんろく, koushinroku] (n) directory [Add to Longdo]
醒し[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket [Add to Longdo]
醒まし[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) spoiling the fun; a wet-blanket [Add to Longdo]
醒め;ざめ;冷め(iK);覚め(iK)[きょうざめ, kyouzame] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket; skeleton at the feast [Add to Longdo]
醒める[きょうざめる, kyouzameru] (v1,vi) to lose interest [Add to Longdo]
[こうたい, koutai] (n) rise and fall (of nations) [Add to Longdo]
敗;[こうはい, kouhai] (n,vs) rise and fall (of nations); destiny [Add to Longdo]
奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P) [Add to Longdo]
奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
奮剤[こうふんざい, koufunzai] (n) stimulant [Add to Longdo]
奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state [Add to Longdo]
[こうぼう, koubou] (n) rise and fall; ups and downs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.1つには私は忙しいし、もう1つには味もない。
They are both very excited.2人ともたいへん奮している。
I am interested in Asian history.アジアの歴史に味があります。
I was interested in your remark.あなたのおっしゃった事に味を持ちました。
Your site appeals to people who are interested in cats.あなたのサイトは、猫に味のある人達にとって魅力的です。
Read such books as interest you.あなたの味を引くような本を読みなさい。
I suggest you keep out of this.あなたはこのことには味をもたないようにしてください。
To what degree are you interested in baseball?あなたはどの程度野球に味があるのですか。
Are you interested in music?あなたは音楽に味がありますか。
Are you interested in flowers?あなたは花に味がありますか。
Are you interested in politics?あなたは政治に味がありますか。
I am no more excited than you are.あなた同様私は奮などしていない。
That girl just drives me wild.あの子には奮させられるぜ。 [M]
The lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.あの女性は100万ドルの賞金を得たと知ってものすごく奮した。
It is not too much to say that a man's interests are a sure guide to the real man.ある人が何に味を持つかということは、その人が本当にどんな人間であるかを知る確実な手がかりになるとも言えよう。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の味を引かないからといって、その原因がその本にあるということにはならない。
I don't care what your names are. Once this job's over, I'm out of here.あんたらの名前なんか味ないね。どうせこの仕事が終わるとお別れだ。
I had never seen such an exciting baseball game before.あんなに奮する野球の試合は見たことがなかったよ。
The Incas had a wide range of interests.インカ族は幅広い味を持っていた。
Wendy was not always interested in Japanese festival.ウェンディは必ずしも日本の祭りに味があるとはかぎりませんでした。
Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.エミリーは茶道と花道にたいへん味を持っています。
Find mutual interests, and you will get along with each other.お互いが味を持てる物を見つければ、旨くやっていけるよ。
A good many people have an interest in things American.かなり大勢の学生がアメリカの風物に味をもっている。
Cuzco is one of the most interesting places in the world.クスコは世界でもっとも味深い場所のひとつである。
This kind of picture does not appeal to me.こういう種類の絵は私には味がない。
Gordon is interested in Japanese way of life.ゴードンは日本の生活様式に味を持っている。
This movie is very interesting to me.この映画は、わたしにはとても味があります。
This movie is very interesting to me.この映画はとても味があります。
What's all this fuss about?この奮はいったいどうしたのか。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復開発銀行、関税・貿易一般協定である。
The novel is very exciting.この小説はとても奮する。
Few students are interested in reading this novel.この小説を読むことに味のある生徒はほとんどいません。
This book is so absorbing that I can't put it down.この本は味津々たるものがあって飽きない。
What an interesting novel this is!これはなんて味深い小説なんでしょう。
This is an interesting case where there is no principal determining element.これは主要な決定要素が存在していない味深い例である。
Jane will be excited to see the flowers.ジェーンはその花を見て奮するだろう。
Jane is interested in flower arrangement.ジェーンは生け花に味をもっている。
But it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.しかし、誰もが、宗教関係者でさえも、その競技に強い味を抱いていたので、長くはうまくいかなかったのです。
But he was excited too.しかし彼はまた奮していた。
John and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.ジョンとキャシーは味も性格も違う。その二人を一緒にさせようとするのは丸穴に角釘を打つようなものだ。
John is interested in golf.ジョンはゴルフに味がある。
There were a lot of excited people in the stadium.スタジアムにはたくさんの奮した人々がいた。
Sorry, but I'm not very interested in that subject.すみませんが、その件に関してはあまり、味がないんです。
Sit down and take it easy for a while.そう奮しないでお座り下さい。
The residents were curious about other people's business.そこの住民達は他人の事にやたらと味を持つ人たちだった。
The game excited lots of people.そのゲームはたくさんの人を奮させた。
The project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.そのプロジェクトはよく計画されていて味深いが、当面の利益には大した結果をもたらさないと見られている。
I was excited by the movie.その映画に奮した。
The movie was interesting to all of us.その映画は私達みんなにとって味深かった。
The teacher aroused our interest.その教師は我々の味をかき立てた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kick'er up, honey.[CN] 高點兒,甜心 Applause (1929)
I'm not interested.[CN] 我沒 Applause (1929)
I was just curious.[JA] ちょっと味がわいてね Hollow Triumph (1948)
For police work is not all glamour, excitement, and glory.[JA] 警察の仕事は 魅力や奮や栄光だけで語れない He Walked by Night (1948)
What's wretched and laughable is an old man begging for love![CN] 一把年紀了 女人對你毫無趣 還在尋花問柳 那才是十足傻瓜 Les Visiteurs du Soir (1942)
It pays well, very well, for interesting material.[JA] 内容に味があれば 稿料は十分に支払う The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Please, Baron? It'd make me so happy.[CN] 雨果男爵 請讓我高點... Les Visiteurs du Soir (1942)
You certainly take a lot of interest in Dr. Bartok.[JA] バートック先生に いやに味示すわね Hollow Triumph (1948)
- just to satisfy some curiosity.[JA] 味本位と違う D.O.A. (1949)
- You don't get your kicks outta this, do you?[JA] 奮しないの? 特に味ないな D.O.A. (1949)
Don't get excited, Blore.[JA] まあ奮しないで And Then There Were None (1945)
Oh, what a bore.[CN] 真掃 The Uninvited (1944)
- I shall go to Windward whenever I please.[CN] -我可以隨自己高就去溫德沃 The Uninvited (1944)
Cheer up.[CN] 高點兒吧。 Applause (1929)
- These are the pictures I thought you might be interested in.[JA] 味深い写真ですよ The Manster (1959)
Glad to see it.[CN] 我很高看見 Ride the Pink Horse (1947)
She'll be glad to see you.[CN] 她見到你會高 Ride the Pink Horse (1947)
We're just mildly interested. Mildly.[CN] 我們只是稍感趣,稍稍 The Uninvited (1944)
Took a while before he answered... but, like he says in the letter, he wasn't interested.[JA] しばらく経って 返事が来た... だが書いてある通り 味ないって He Walked by Night (1948)
Glad to see you.[CN] 很高見到你 Ride the Pink Horse (1947)
- I'm glad to find you here.[CN] -很高見到你在這裏 The Uninvited (1944)
I can see right now that your case would be most interesting.[JA] 味深い症例だ 私の名刺だ The Manster (1959)
How glad this house must be to be lived in again.[CN] 真高這房子能再有人住進來 The Uninvited (1944)
He had no interest in anything but electronics.[JA] 電子のこと以外 味なさそうだった He Walked by Night (1948)
Listen, funny one, do you want to make a man happy?[CN] 嘿, 你想讓一個人高嗎? Grand Hotel (1932)
I mean, it had a lot of interest for me.[JA] とても味深い 12 Angry Men (1957)
If you would honour me and make me happy, Lord Attila, then summon my brothers as guests to your court![CN] 要是你當真想要讓我高! 匈奴王,你就邀請我的兄弟們來你的宮殿做客吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
As a fellow member of The Link, I'm interested in you.[JA] 君に味を 持ったからだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Look, just to make me happy.[CN] 看他們 只看一會 讓我高 Les Visiteurs du Soir (1942)
- What's interesting about it? Interesting![JA] 何が味深いんだ? 12 Angry Men (1957)
Well didn't they tell you, don't you know?[JA] なに奮してんの? D.O.A. (1949)
It was nice meeting you.[CN] 見到你很高 Ride the Pink Horse (1947)
- I'm glad you're here, Miss Flaemm.[CN] - 很高你回來, 弗蘭牡小姐. Grand Hotel (1932)
You see, my brother was interested in psychoanalysis.[JA] 弟は精神分析に 味があった Hollow Triumph (1948)
I'm glad to see you, Mr. Gagin.[CN] 很高見到你, 甘寧先生 Ride the Pink Horse (1947)
I don't believe in them, really... and I'd be interested, not scared, wouldn't you?[CN] 我最多只是感趣,不會怕 你會怕嗎? The Uninvited (1944)
I'm a... pretty excitable person.[JA] そりゃ おれは 奮しやすいが 12 Angry Men (1957)
I'm grateful to you, Mr. Hugo--thanks.[CN] 我為你感到高, 雨果先生 謝謝 Ride the Pink Horse (1947)
Forget it. I was just curious to see how he handled his patients.[JA] どんな治療してるか 味があっただけ Hollow Triumph (1948)
For a dame you couldn't stand the sight of a few days ago... you seem to be taking a big interest in April and her sex-appeal.[CN] 你從很久之前就看夠了人老珠黃了 看來你對"性感"的April有很大趣嘛 Applause (1929)
It was pretty interesting. - Yeah?[JA] 味深い裁判でした 12 Angry Men (1957)
- I was never so happy in my life.[CN] -我這輩子都沒這麼高 The Uninvited (1944)
I think you'll be interesed[JA] いろいろです 味おありと存じます The Intruder (1962)
How very nice to see you, Mrs. Marcasson.[CN] 真高見到你 馬克森太太 Adam's Rib (1949)
Rejoice, Gilles! It seems you're miserable no more![CN] 開心點 吉勒 我聽說你並不高 Les Visiteurs du Soir (1942)
He told me I looked like Bartok. I was curious.[JA] バートックに似てると言われ 味がわいた Hollow Triumph (1948)
- I'm glad you're better.[CN] -我很高你身體好多了 The Uninvited (1944)
You have lost the calm.[JA] 奮してんのは あんたの方よ Scarlet Street (1945)
Can't you take a little interest in what I'm trying to teach you?[CN] 你就不能對我正在教你的提起點趣麼? Applause (1929)
- It burns my goat. - Your what?[CN] 我覺得好 Adam's Rib (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日本電子工業振協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
[ふっこう, fukkou] Wiederaufbau, Wiederaufleben [Add to Longdo]
[しんこう, shinkou] Aufschwung, Foerderung [Add to Longdo]
[こう, kou] Interesse, Unterhaltung, Belebung, Gedeihen [Add to Longdo]
[こう, kou] Interesse, Unterhaltung, Belebung, Gedeihen [Add to Longdo]
[おこす, okosu] wiederbeleben [Add to Longdo]
[おこる, okoru] bluehen, gedeihen [Add to Longdo]
信所[こうしんじょ, koushinjo] Auskunftsbuero, Detektivbuero [Add to Longdo]
[きょうみ, kyoumi] Interesse [Add to Longdo]
味津津[きょうみしんしん, kyoumishinshin] sehr_interessant [Add to Longdo]
味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] sehr_interessant [Add to Longdo]
[こうふん, koufun] Aufregung, Erregung [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Auffuehrung, Schau [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] Aufschwung, Gedeihen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top