ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warily-, *warily*, wary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warily(adv) อย่างระมัดระวัง, See also: โดยระมัดระวัง, Syn. alertly, cautiously, watchfully, Ant. carelessly, unguardedly, unvigilantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warily(แว'ริลี) adj. อย่างระมัดระวัง, ด้วยความระมัดระวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶¶Steve walks warily down the street ¶¶ ¶¶With the brim pulled way down low ¶¶# สตีฟเดินไปตามถนน พร้อมหมวกปิดบังหน้าตา # Funk (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
warily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warily

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warily \Wa"ri*ly\, adv.
   In a wary manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warily
   adv 1: in a wary manner; "the sailor watched the sky warily"
       [ant: {unwarily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top