ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rash

R AE1 SH   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rash-, *rash*
English-Thai: Longdo Dictionary
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
rash[ADJ] ผื่นคัน, Syn. eruption, prickly heat
rasher[N] ชิ้นเนื้อหั่นบางๆ, Syn. slice, piece

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
parashootvt. ยิงทหารพลร่มของข้าศึก
parashootern. มือยิงป้องกันทหารพลร่ม
parashotn. มือยิงป้องกันทหารพลร่ม
purpuric rashเป็นจ้ำเลือด
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail

English-Thai: Nontri Dictionary
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
rash(n) ผื่น,การระบาด,ความแพร่หลาย
rasher(n) หมูชิ้นบางๆ
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
crash(vi) เกิดเสียงแตก,เกิดเสียงระเบิด,เกิดเสียงดังโครม
crash(vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rashผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ eruption ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, caterpillarผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, diaperผื่นแพ้ผ้าอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, drug; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, heatผด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, medicinal; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, nettleผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, serum; eruption, serumผื่นแพ้เซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, vaccineผื่นแพ้วัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, wandering; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์ The Blues Brothers (1980)
Bob developed this rash under his arms.Bob มีผื่นแบบนี้ขึ้นใต้แขน Squeeze (1993)
-Don't be rash now, girl.- อย่าเพิ่งโมโหอย่างนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Apparently, you get a really bad rash on your...อธิบายง่ายๆ ว่า เธอจะมีผื่นน่ากลัวบน... Legally Blonde (2001)
The recent rash of sinister crimes... must be your doing.การฆาตรกรรมที่เกิดขึ้น? เป็นฝีมือนายใช่มั๊ย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
My, my, there comes a fool, rash and proud!โอ้โฮ โอ้โฮ คนโง่ ใจร้อน และหยิ่งทนงกำลังขึ้นมา The King and the Clown (2005)
My, my, there's a fool, rash and proud!โอ้ โอ้ เจ้าช่างโง่ หุนหันและถือดี The King and the Clown (2005)
But why did you made such a rash decision about the Human resources problem?แต่ทำไมคุณถึงตัดสินใจไม่รอบคอบ เกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรล่ะ? Sweet Spy (2005)
WITH A WEIRD RASH ON YOUR BUTT?เพราะผื่นประหลาด \ อยู่บนก้นแก? Family/Affair (2007)
-I made a rash decision.- เคซี่ย์รู้ได้ไง Chuck Versus the Nemesis (2007)
Not without a rash and a fever.โดยที่ไม่มีผื่น ไม่มีไข้เนี่ยนะ The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rashA rash appeared on his face.
rashA rash broke out on her neck.
rashI got a rash from cosmetics.
rashI got a rash from poison ivy.
rashI got a rash on my hands from dishwasher detergent.
rashI have a rash around my anus.
rashI have a rash on my neck.
rashThe rash is, um, also incredibly contagious.
rashWe should not be rash now; we should wait for a good chance.
rashWhat about the rash?
rashYou will soon regret your rash conduct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทะลุ[ADV] impetuously, See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เขาทำไปอย่างมุทะลุ, Thai definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
บุ่มบ่าม[ADV] rashly, See also: imprudently, bunglingly, rudely, precipitously, Example: ถ้าขืนตัดสินใจบุ่มบ่ามไปตอนนี้ อาจต้องมาเสียดายทีหลังก็ได้, Thai definition: อย่างขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร
ความใจร้อน[N] rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RASH R AE1 SH
RASHAD R AH0 SH AA1 D
RASHES R AE1 SH IH0 Z
RASHID R AH0 SH IY1 D
RASHID R AA0 SH IY1 D
RASHEED R AH0 SH IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rash (n) rˈæʃ (r a1 sh)
Rashid (n) ræʃˈiːd (r a sh ii1 d)
rasher (n) rˈæʃər (r a1 sh @ r)
rashes (n) rˈæʃɪz (r a1 sh i z)
rashly (a) rˈæʃliː (r a1 sh l ii)
rashers (n) rˈæʃəz (r a1 sh @ z)
rashest (j) rˈæʃɪst (r a1 sh i s t)
rashness (n) rˈæʃnəs (r a1 sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂躁[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, ] rash; impetuous; irritable, #39,124 [Add to Longdo]
疹子[zhěn zi, ㄓㄣˇ ㄗ˙, ] rash, #69,100 [Add to Longdo]
操切[cāo qiè, ㄘㄠ ㄑㄧㄝˋ, ] rash; hasty [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voreilig; vorschnell; überstürzt {adj} | voreiliger; vorschneller; überstürzter | voreiligst; am vorschnellsten; am überstürztestenrash | rasher | rashest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お漏らし[おもらし, omorashi] (n,vs) (col) peeing [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive [Add to Longdo]
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
羅針[らしん, rashin] Kompassnadel [Add to Longdo]
羅針盤[らしんばん, rashinban] Kompass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\ (r[a^]sh), v. t. [For arace.]
   1. To pull off or pluck violently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To slash; to hack; to cut; to slice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rashing off helms and riving plates asunder.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, n. [OF. rasche an eruption, scurf, F. rache; fr.
   (assumed) LL. rasicare to scratch, fr. L. radere, rasum, to
   scrape, scratch, shave. See {Rase}, and cf. {Rascal}.] (Med.)
   A fine eruption or efflorescence on the body, with little or
   no elevation.
   [1913 Webster]
 
   {Canker rash}. See in the Vocabulary.
 
   {Nettle rash}. See {Urticaria}.
 
   {Rose rash}. See {Roseola}.
 
   {Tooth rash}. See {Red-gum}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, n. [Cf. F. ras short-nap cloth, It. & Sp. raso
   satin (cf. {Rase}); or cf. It. rascia serge, G. rasch,
   probably fr. Arras in France (cf. {Arras}).]
   An inferior kind of silk, or mixture of silk and worsted.
   [Obs.] --Donne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, a. [Compar. {Rasher} (-[~e]r); superl. {Rashest}.]
   [Probably of Scand. origin; cf. Dan. & Sw. rask quick, brisk,
   rash, Icel. r["o]skr vigorous, brave, akin to D. & G. rasch
   quick, of uncertain origin.]
   1. Sudden in action; quick; hasty. [Obs.] "Strong as aconitum
    or rash gunpowder." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Requiring sudden action; pressing; urgent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I scarce have leisure to salute you,
       My matter is so rash.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Esp., overhasty in counsel or action; precipitate;
    resolving or entering on a project or measure without due
    deliberation and caution; opposed to prudent; said of
    persons; as, a rash statesman or commander.
    [1913 Webster]
 
   4. Uttered or undertaken with too much haste or too little
    reflection; as, rash words; rash measures.
    [1913 Webster]
 
   5. So dry as to fall out of the ear with handling, as corn.
    [Prov. Eng.] --Grose.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Precipitate; headlong; headstrong; foolhardy; hasty;
     indiscreet; heedless; thoughtless; incautious; careless;
     inconsiderate; unwary.
 
   Usage: {Rash}, {Adventurous}, {Foolhardy}. A man is
      adventurous who incurs risk or hazard from a love of
      the arduous and the bold. A man is rash who does it
      from the mere impulse of his feelings, without
      counting the cost. A man is foolhardy who throws
      himself into danger in disregard or defiance of the
      consequences.
      [1913 Webster]
 
         Was never known a more adventurous knight.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Her rash hand in evil hour
         Forth reaching to the fruit, she plucked, she
         eat.               --Milton.
      [1913 Webster]
 
         If any yet be so foolhardy
         To expose themselves to vain jeopardy;
         If they come wounded off, and lame,
         No honor's got by such a maim.  --Hudibras.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\ (r[a^]sh), v. t.
   To prepare with haste. [Obs.] --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rash
   adj 1: imprudently incurring risk; "do something rash that he
       will forever repent"- George Meredith
   2: marked by defiant disregard for danger or consequences;
     "foolhardy enough to try to seize the gun from the hijacker";
     "became the fiercest and most reckless of
     partisans"-Macaulay; "a reckless driver"; "a rash attempt to
     climb Mount Everest" [syn: {foolhardy}, {heady}, {rash},
     {reckless}]
   n 1: any red eruption of the skin [syn: {rash}, {roseola},
      {efflorescence}, {skin rash}]
   2: a series of unexpected and unpleasant occurrences; "a rash of
     bank robberies"; "a blizzard of lawsuits" [syn: {rash},
     {blizzard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top