ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โหน

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหน-, *โหน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหน[V] swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
โหน[ADJ] protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai definition: นูนยื่นออกมา
โหนกแก้ม[N] cheekbone, Example: คนเป็นโรคไซนัสอักเสบจะมีอาการปวดบริเวณดั้งจมูกและโหนกแก้ม, Thai definition: ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหน(โหนฺ) ก. เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
โหนประจบประแจง เช่น เขามีนิสัยชอบโหนผู้บังคับบัญชา.
โหน(โหฺนก) ว. นูนยื่นออกมา เช่น หน้าผากโหนก.
โหนกแก้มน. ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา.
โหน่ง(โหฺน่ง) ว. มีเสียงอย่างเสียงตีฆ้องวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal tuber; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal eminence; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, parietal; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuber, parietal; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraciliary arch; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superciliary arch; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital arch; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malar Complexโหนกแก้มที่หักยุบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as far as it takes us.- ต้องโหนรถบัสไปอีกไกลมั้ย? - ไปไกลเท่าที่จะไปได้ Spies Like Us (1985)
Give me cheekbones, or give me death!ทำให้ฉันเห็นโหนกแก้มพวกเธอหน่อยสิ เอาแบบสุดๆเลยนะ Mannequin: On the Move (1991)
I ain't never been mad.ฉันไม่เคยโมโหนาย Of Mice and Men (1992)
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
His own fingers locked around the lever of the air-tight door.เขาพยายามโหนคานนั่นไว้ The Cement Garden (1993)
So does he have a hump and a hair piece?เขามีโหนกไหม โหนกที่มีขนเพียบด้วย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I was dumped by someone I love That's why I had a little tantrum.ผมถูกคนที่ผมรักทิ้ง มันทำให้ผมโมโหนิดหน่อย Romance of Their Own (2004)
Oh, I could hang here, I could hang here.โอ้ ฉันสามารถโหนตรงนี้, ฉันโหนตรงนี้ Madagascar (2005)
Once again, you shouldn't mumble. It's starting to bum me out.เอาอีกแล้วอย่าพูดงึมงึมซิ ทำให้โมโหนะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Don't yell about it.น่า อย่าโมโหนักสิ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Why does she get so mad?ทำไมยัยนั่นถึงทำให้ฉันโมโหนะ? Boys Over Flowers (2005)
- I'm cursed.อย่าให้ฉันโมโหนะ Golden Door (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
โหน[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump   FR: bosse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheekbone[N] โหนกแก้ม, Syn. jugal bone, malar bone
hump[N] โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
malar[N] กระดูกโหนกแก้ม, See also: โหนกแก้ม, Syn. cheekbone, zygomatic bone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
mons(มอนซฺ) n. ส่วนนูน,ปุ่มตุ่ม,โหนก pl. montes
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
protrusion(โพรทรู'เ?ิน) n. การยื่นออก,การถลน,การโผล่ออก,สิ่งที่โผล่ออก,ส่วนนูน,โหนก, See also: protrusive adj. protrusiveness n., Syn. projection

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหน
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหน
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top