Search result for

flap

(93 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flap-, *flap*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flap    [VT] กระพือปีก, See also: ตีปีก, โบกปีกขึ้นลง, ขยับปีก, Syn. flutter
flap    [VI] กระพือปีก, See also: โบกขึ้นโบกลง, ขยับปีก, Syn. flutter
flap    [N] การขยับขึ้นลง, See also: การกระพือปีก
flap    [VI] สะบัด, See also: แกว่ง
flap    [N] ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
flap    [VI] ตื่นเต้น (แสลง), See also: วิตกกังวล, สับสน, Syn. become excited
flap    [N] สิ่งที่เปิดปิดได้ เช่น ปากกระเป๋า (ผ้า, กระดาษ, โลหะ)
flap    [N] ปีกของเครื่องบินส่วนที่ขยับขึ้นลงได้
flaps    [SL] อวัยวะเพศหญิง
flap about    [PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flapแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flap๑. แผ่นเหงือก๒. แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operationการผ่าตัดเปิดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, apically repositionedการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, coronally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, laterally repositioned; graft pedicleการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap sound; flapเสียงลิ้นสะบัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap; flap soundเสียงลิ้นสะบัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flapping sound๑. เสียงสะบัด, เสียงกระพือ๒. เสียงสะบัดปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flapping tremor; asterixisอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flap gateflap gate, บานชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flap Tearฝาที่ปิดรูขาด [การแพทย์]
Flap Thenarผิวหนังปลูกชนิดบริเวณเนินโคนหัวแม่มือ [การแพทย์]
flap valveflap valve, ลิ้นชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flap, Pedicled, Singleขั้วเดียว [การแพทย์]
Flapsเยื่อบางๆ,แผ่นเนื้อเยื่อชนิดมีขั้ว [การแพทย์]
Flaps, Avulsionผิวหนังชิ้นใหญ่ฉีกออก [การแพทย์]
Flaps, Bipedicledขั้ว2ข้าง [การแพทย์]
Flaps, Bridgingใช้เนื้อส่วนอื่นมาเป็นสะพาน [การแพทย์]
Flaps, Cross-Fingerการปลูกผิวหนังข้ามนิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flapThe bird flapped its wings.
flapHe flapped the flies away.
flapShe flapped at the fly with a newspaper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flap-earedadj. ซึ่งมีหูยานลงซึ่งมีหูลู่ลง
flapper(แฟลพ'เพอะ) n. ที่ตบแมลงวัน,ลูกนกที่เพิ่งหัดบิน,หญิงวัยรุ่น, See also: flapperdom n. flapperish adj.
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.

English-Thai: Nontri Dictionary
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
flap(vi) กระพือ,โบกสะบัด,พับขึ้นลง
flapjack(n) ขนมแป้งจี่
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขยิบขยาบ    [V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
เผยิบผยาบ [ADV] flap slowly, Syn. พะเยิบพะยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, เผยิบ, Example: ผิวน้ำบางตอนไหวเผยิบผยาบขึ้นลงคล้ายมีตัวอะไรขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
เผยิบ [ADV] flap slowly, Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ, Example: ผีเสื้อโบกปีกเผยิบขึ้นลงเพื่อดิ้นรนจะบินหนีจากอันตราย, Thai definition: อาการที่ปลิวข้นลงหรือกระพือขึ้นกระพือลงอย่างช้าๆ
เผยิบ [V] flap slowly, Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาเต๊นท์เผยิบขึ้นลงเมื่อถูกลมพัด, Thai definition: ปลิวขึ้นลงหรือกระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
เผยิบ [V] flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
พนัง    [N] screen, See also: flap, Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น, Example: แม่เลือกผ้าสีตัดกับตัวหมอนเพื่อทำพนังฝีมือจับจีบพนังหมอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: เครื่องกำบัง
พะเยิบ    [ADV] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: แมลงผีเสื้อโบยปีกบินพะเยิบไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
พะเยิบพะยาบ    [ADV] flutter, See also: flap, Syn. เผยิบผยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, Example: ช้างยืนโบกใบหูพะเยิบพะยาบ, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
พะเยิบๆ    [V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบ, Example: ลมพัดแรงจนหลังคาจากพะเยิบๆ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
ฟะฟัด    [V] swing, See also: flap, Syn. ฟัด, ฟาด, Thai definition: เหวี่ยงหรือสะบัดไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
กระพือ[v.] (krapheū) EN: fan ; blow ; flap   
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   
ไม้ตียุง [n. exp.] (māi tī yung) EN: flyflap   
พนัง[n.] (phanang) EN: screen ; flap   
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft   FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ปก[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket   FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap   FR: battre ; frapper
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from   FR: se débarrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAP    F L AE1 P
FLAPS    F L AE1 P S
FLAPPED    F L AE1 P T
FLAPPER    F L AE1 P ER0
FLAPLIKE    F L AE1 P L AY2 K
FLAPPERS    F L AE1 P ER0 Z
FLAPPING    F L AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flap    (v) (f l a1 p)
flaps    (v) (f l a1 p s)
flapped    (v) (f l a1 p t)
flapper    (n) (f l a1 p @ r)
flapjack    (n) (f l a1 p jh a k)
flappers    (n) (f l a1 p @ z)
flapping    (v) (f l a1 p i ng)
flapjacks    (n) (f l a1 p jh a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlag {m} | Schläge {pl}flap | flaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
フラッパー[, furappa-] (n) flapper [Add to Longdo]
フラップ[, furappu] (n) flap; (P) [Add to Longdo]
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket [Add to Longdo]
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flap \Flap\, v. t. [imp. & p. p. {Flapped}; p. pr. & vb. n.
   {Flapping}.] [Prob. of imitative origin; cf. D. flappen, E.
   flap, n., flop, flippant, fillip.]
   1. To beat with a flap; to strike.
    [1913 Webster]
 
       Yet let me flap this bug with gilded wings. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To move, as something broad and flaplike; as, to flap the
    wings; to let fall, as the brim of a hat.
    [1913 Webster]
 
   {To flap in the mouth}, to taunt. [Obs.] --W. Cartwright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flap \Flap\, n. [OE. flappe, flap, blow, bly-flap; cf. D. flap,
   and E. flap, v.]
   Anything broad and limber that hangs loose, or that is
   attached by one side or end and is easily moved; as, the flap
   of a garment.
   [1913 Webster]
 
      A cartilaginous flap upon the opening of the larynx.
                          --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
   2. A hinged leaf, as of a table or shutter.
    [1913 Webster]
 
   3. The motion of anything broad and loose, or a stroke or
    sound made with it; as, the flap of a sail or of a wing.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Far.) A disease in the lips of horses.
    [1913 Webster]
 
   5. (Aeronautics) a movable part of an airplane wing, used to
    increase lift or drag, especially when taking off or
    landing. used often in the plural.
    [WordNet 1.5]
 
   {Flap tile}, a tile with a bent up portion, to turn a corner
    or catch a drip.
 
   {Flap valve} (Mech.), a valve which opens and shuts upon one
    hinged side; a clack valve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flap \Flap\, v. i.
   1. To move as do wings, or as something broad or loose; to
    fly with wings beating the air.
    [1913 Webster]
 
       The crows flapped over by twos and threes. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall and hang like a flap, as the brim of a hat, or
    other broad thing. --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flap
   n 1: any broad thin and limber covering attached at one edge;
      hangs loose or projects freely; "he wrote on the flap of
      the envelope"
   2: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
     was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
     {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   3: the motion made by flapping up and down [syn: {flap},
     {flapping}, {flutter}, {fluttering}]
   4: a movable piece of tissue partly connected to the body
   5: a movable airfoil that is part of an aircraft wing; used to
     increase lift or drag [syn: {flap}, {flaps}]
   v 1: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion;
      "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the
      beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}]
   2: move noisily; "flags flapped in the strong wind"
   3: move with a thrashing motion; "The bird flapped its wings";
     "The eagle beat its wings and soared high into the sky" [syn:
     {beat}, {flap}]
   4: move with a flapping motion; "The bird's wings were flapping"
     [syn: {beat}, {flap}]
   5: make a fuss; be agitated [syn: {dither}, {flap}, {pother}]
   6: pronounce with a flap, of alveolar sounds

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flap
  vt.
 
   1. [obs.] To unload a DECtape (so it goes flap, flap, flap...). Old-time
   hackers at MIT tell of the days when the disk was device 0 and DEC
   microtapes were 1, 2,... and attempting to flap device 0 would instead
   start a motor banging inside a cabinet near the disk.
 
   2. By extension, to unload any magnetic tape. Modern cartridge tapes no
   longer actually flap, but the usage has remained. (The term could well be
   re-applied to DEC's TK50 cartridge tape drive, a spectacularly
   misengineered contraption which makes a loud flapping sound, almost like an
   old reel-type lawnmower, in one of its many tape-eating failure modes.)
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 flap [flɑp]
   blow
   tear
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top