Search result for

hang

(184 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang-, *hang*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n vt ) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
shangri-la(n) สวนสวรรค์, S. Eden, Arcady,
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang[VT] แขวน, See also: ห้อย, Syn. dangle, suspend
hang[VT] ฆ่าด้วยการแขวนคอ
hangar[N] โรงเก็บเครื่องบิน, See also: โรงซ่อมเครื่องบิน
hang by[PHRV] ห้อยอยู่กับ, See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ, Syn. hang from
hang in[PHRV] ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hang it[PHRV] คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
hang on[PHRV] ถือสายไว้ก่อน, See also: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on[PHRV] ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on[PHRV] สู้ต่อไป, See also: ทนต่อไป, Syn. hold on, last out, stick out
hang on[PHRV] กด, See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง, Syn. hold onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hangar(แฮง'การ์) n. โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ,ที่พัก,ที่เก็บ, Syn. shed,shelter
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
hangfiren. ความด้านของวัตถุระเบิด
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฌฆาต

English-Thai: Nontri Dictionary
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hanging(n) การแขวนคอ,การห้อย,สิ่งที่แขวน
hangman(n) เพชฌฆาต
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang; hang upค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hangoverเมาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hanging plantsไม้แขวน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hang himself to deathผูกคอตาย
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
hang tough (slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,
See also: S. withstand, resist,
hanger[แฮงเกอ] (n ) ไม้แขวนเสื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hang onทนไว้ GTO (1999)
- Hang up.- วางสาย Entanglement (2012)
Hang on!อึดไว้! Furious 7 (2015)
But you and I both know you prefer to hang out with girls.แต่เรารู้ดีว่าพี่หนะเหมาะจะไปกับผู้หญิงมากกว่า Chuck in Real Life (2008)
Dan, we hang out at yale, we played soccer once. So what?แดนเราสนุกกันที่เยล เราเคยเล่นบอลกันครั้งนึง แล้วไง? Chuck in Real Life (2008)
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
I-i was hoping we could hang out tonight, but...ฉันแค่คิดว่า เราอาจจะออกไปข้างนอกคืนนี้ แต่ . . Pret-a-Poor-J (2008)
We're gonna hang out and do mother-daughter things.พวกเราจะใช้เวลาและใช้เวลาด้วยกันเหมือนที่แม่-ลูกสาวทำกัน There Might be Blood (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
By hanging out with cameron,โดยยึดมือคาเมรอน Not Cancer (2008)
Then say good night and hang up.แล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์แล้วก็พักมันไว้ก่อน Adverse Events (2008)
You mind hanging this up when you're done?You mind hanging this up when you're done? Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hangThe boughs that bear most hang lowest. [Quote, Garrick]
hangThe life of the patient hangs in the balance.
hangSome people were hanging around at the entrance.
hang3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
hangHang on till I get to you.
hangIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!
hangTo be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.
hangHang your hat on the hook.
hangYour job hangs by a thread.
hangA crystal chandelier was hanging over the table.
hangDon't hang up yet, please.
hangHang your coat and hat up on the rack over there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมาค้าง[V] hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
วางสาย[V] hang up, Syn. วางสายโทรศัพท์, Ant. ยกสาย, Example: ทางโน้นบอกให้ฉันวางสายก่อนแล้วจะมีสัญญาณเรียกกลับมาเอง, Thai definition: วางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นวางโทรศัพท์
วางโทรศัพท์[V] ring off, See also: hang up, Syn. วางหูโทรศัพท์, Ant. ยกหูโทรศัพท์, Example: ลูกค้าวางโทรศัพท์ไปก่อนที่เธอจะเดินมารับเมื่อครู่นี้เอง, Thai definition: วางหูโทรศัพท์ลงกับเครื่องเพื่อเลิกการติดต่อ
ย้อย[V] droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
วางหูโทรศัพท์[V] hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
โหน[V] swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ห้อย[V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
แขวน[V] hang, See also: suspend, Syn. ห้อย, ติด, Example: พ่อค้าแขวนโคมไฟรูปปลาปักเป้าเอาไว้หน้าร้าน, Thai definition: เกี่ยวห้อยอยู่
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
เพชฌฆาต[N] executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkplīen) EN: exchange rate ; rate of exchange   FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoen yūrō) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer   FR: bière Chang [f]
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng praden) EN: change the issue   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANG    HH AE1 NG
HANGS    HH AE1 NG Z
HANGER    HH AE1 NG ER0
HANGEN    HH AE1 NG AH0 N
HANGED    HH AE1 NG D
HANGUP    HH AE1 NG G AH2 P
HANGAR    HH AE1 NG ER0
HANGUPS    HH AE1 NG G AH2 P S
HANGIN'    HH AE1 NG G AH0 N
HANGING    HH AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hang    (v) (h a1 ng)
hangs    (v) (h a1 ng z)
hangar    (n) (h a1 ng @ r)
hanged    (v) (h a1 ng d)
hanger    (n) (h a1 ng @ r)
hang-up    (n) - (h a1 ng - uh p)
hangars    (n) (h a1 ng @ z)
hangdog    (j) (h a1 ng d o g)
hangers    (n) (h a1 ng @ z)
hanging    (v) (h a1 ng i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น
abhängig(adj, adv) |von etw./jmdm.| ขึ้นอยู่กับ, ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Es gab schon sehr viele Studien über das Thema "Suchtgefahr bei Computerspielen", und alle haben ergeben, dass Computerspiele nicht abhängig machen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hang {m} (zu); Neigung {f} (zu); Anfälligkeit {f} (für)liability (to) [Add to Longdo]
Hang {m}; Neigung {f}; Tendenz {f}leaning [Add to Longdo]
Hang {m}addiction [Add to Longdo]
Hang {m}addictiveness [Add to Longdo]
Hang {m} | Hänge {pl}hillside | hillsides [Add to Longdo]
Hang {m}penchant [Add to Longdo]
Hang {m}; Abhang {m} | Hänge {pl}; Abhänge {pl}slope | slopes [Add to Longdo]
Hangterrasse {f}lynchet [Add to Longdo]
Überhang {m}hang over [Add to Longdo]
Hangzhou (Stadt in China)Hangzhou (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional, #381 [Add to Longdo]
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business, #492 [Add to Longdo]
杭州[Háng zhōu, ㄏㄤˊ ㄓㄡ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #1,753 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
[háng, ㄏㄤˊ, ] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail, #3,067 [Add to Longdo]
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] aviation, #3,275 [Add to Longdo]
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, ] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship, #4,809 [Add to Longdo]
航天[háng tiān, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ, ] space flight, #5,243 [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company, #6,386 [Add to Longdo]
杭州市[Háng zhōu shì, ㄏㄤˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Hangzhou prefectural city and capital of Zhejiang province in southeast China, #6,473 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs) [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半減[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]
半額[はんがく, hangaku] halber_Betrag, halber_Preis [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
版画[はんが, hanga] Holzschnitt [Add to Longdo]
藩学[はんがく, hangaku] Samurai-Schule [Add to Longdo]
飯ごう[はんごう, hangou] Kochgeschirr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hang \Hang\, v. i.
   1. To be suspended or fastened to some elevated point without
    support from below; to dangle; to float; to rest; to
    remain; to stay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be fastened in such a manner as to allow of free motion
    on the point or points of suspension.
    [1913 Webster]
 
   3. To die or be put to death by suspension from the neck.
    [R.] "Sir Balaam hangs." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold for support; to depend; to cling; -- usually with
    on or upon; as, this question hangs on a single point.
    "Two infants hanging on her neck." --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   5. To be, or be like, a suspended weight.
    [1913 Webster]
 
       Life hangs upon me, and becomes a burden. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To hover; to impend; to appear threateningly; -- usually
    with over; as, evils hang over the country.
    [1913 Webster]
 
   7. To lean or incline; to incline downward.
    [1913 Webster]
 
       To decide which way hung the victory. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His neck obliquely o'er his shoulder hung. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. To slope down; as, hanging grounds.
    [1913 Webster]
 
   9. To be undetermined or uncertain; to be in suspense; to
    linger; to be delayed.
    [1913 Webster]
 
       A noble stroke he lifted high,
       Which hung not, but so swift with tempest fell
       On the proud crest of Satan.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cricket, Tennis, etc.) Of a ball: To rebound
     unexpectedly or unusually slowly, due to backward spin on
     the ball or imperfections of ground.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Baseball) to fail to curve, break, or drop as intended;
     -- said of pitches, such as curve balls or sliders.
     [PJC]
 
   12. (Computers) to cease to operate normally and remain
     suspended in some state without performing useful work;
     -- said of computer programs, computers, or individual
     processes within a program; as, when using Windows 3.1,
     my system would hang and need rebooting several times a
     day.
 
   Note: this situation could be caused by bugs within an
      operating system or within a program, or
      incompatibility between programs or between programs
      and the hardware.
      [PJC]
 
   {To hang around}, to loiter idly about.
 
   {To hang back}, to hesitate; to falter; to be reluctant. "If
    any one among you hangs back." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To hang by the eyelids}.
     (a) To hang by a very slight hold or tenure.
     (b) To be in an unfinished condition; to be left
       incomplete.
 
   {To hang in doubt}, to be in suspense.
 
   {To hang on} (with the emphasis on the preposition), to keep
    hold; to hold fast; to stick; to be persistent, as a
    disease.
 
   {To hang on the lips} {To hang on the words}, etc., to be
    charmed by eloquence.
 
   {To hang out}.
     (a) To be hung out so as to be displayed; to project.
     (b) To be unyielding; as, the juryman hangs out against
       an agreement; to hold out. [Colloq.]
     (c) to loiter or lounge around a particular place; as,
       teenageers tend to hang out at the mall these days.
       
 
   {To hang over}.
     (a) To project at the top.
     (b) To impend over.
 
   {To hang to}, to cling.
 
   {To hang together}.
     (a) To remain united; to stand by one another. "We are
       all of a piece; we hang together." --Dryden.
     (b) To be self-consistent; as, the story does not hang
       together. [Colloq.]
 
   {To hang upon}.
     (a) To regard with passionate affection.
     (b) (Mil.) To hover around; as, to hang upon the flanks
       of a retreating enemy.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hang \Hang\, n.
   1. The manner in which one part or thing hangs upon, or is
    connected with, another; as, the hang of a scythe.
    [1913 Webster]
 
   2. Connection; arrangement; plan; as, the hang of a
    discourse. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp or steep declivity or slope. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To get the hang of}, to learn the method or arrangement of;
    hence, to become accustomed to. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hang \Hang\ (h[a^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Hanged} (h[a^]ngd)
   or {Hung} (h[u^]ng); p. pr. & vb. n. {Hanging}.
 
   Usage: The use of hanged is preferable to that of hung, when
      reference is had to death or execution by suspension,
      and it is also more common.] [OE. hangen, hongien, v.
      t. & i., AS. hangian, v. i., fr. h[=o]n, v. t. (imp.
      heng, p. p. hongen); akin to OS. hang[=o]n, v. i., D.
      hangen, v. t. & i., G. hangen, v. i, h[aum]ngen, v.
      t., Icel. hanga, v. i., Goth. h[=a]han, v. t. (imp.
      ha['i]hah), h[=a]han, v. i. (imp. hahaida), and perh.
      to L. cunctari to delay. [root]37. ]
   1. To suspend; to fasten to some elevated point without
    support from below; -- often used with up or out; as, to
    hang a coat on a hook; to hang up a sign; to hang out a
    banner.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten in a manner which will allow of free motion upon
    the point or points of suspension; -- said of a pendulum,
    a swing, a door, gate, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit properly, as at a proper angle (a part of an
    implement that is swung in using), as a scythe to its
    snath, or an ax to its helve. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. To put to death by suspending by the neck; -- a form of
    capital punishment; as, to hang a murderer.
    [1913 Webster]
 
   5. To cover, decorate, or furnish by hanging pictures,
    trophies, drapery, and the like, or by covering with paper
    hangings; -- said of a wall, a room, etc.
    [1913 Webster]
 
       Hung be the heavens with black.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And hung thy holy roofs with savage spoils.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To paste, as paper hangings, on the walls of a room.
    [1913 Webster]
 
   7. To hold or bear in a suspended or inclined manner or
    position instead of erect; to droop; as, he hung his head
    in shame.
    [1913 Webster]
 
       Cowslips wan that hang the pensive head. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. To prevent from reaching a decision, esp. by refusing to
    join in a verdict that must be unanimous; as, one
    obstinate juror can hang a jury.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To hang down}, to let fall below the proper position; to
    bend down; to decline; as, to hang down the head, or,
    elliptically, to hang the head.
 
   {To hang fire} (Mil.), to be slow in communicating fire
    through the vent to the charge; as, the gun hangs fire;
    hence, to hesitate, to hold back as if in suspense.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang
   n 1: a special way of doing something; "he had a bent for it";
      "he had a special knack for getting into trouble"; "he
      couldn't get the hang of it" [syn: {bent}, {knack}, {hang}]
   2: the way a garment hangs; "he adjusted the hang of his coat"
   3: a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar
     or parallel bars when the gymnast's weight is supported by
     the arms
   v 1: be suspended or hanging; "The flag hung on the wall"
   2: cause to be hanging or suspended; "Hang that picture on the
     wall" [syn: {hang}, {hang up}]
   3: kill by hanging; "The murderer was hanged on Friday" [syn:
     {hang}, {string up}]
   4: let drop or droop; "Hang one's head in shame"
   5: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
     long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall},
     {flow}]
   6: be menacing, burdensome, or oppressive; "This worry hangs on
     my mind"; "The cloud of suspicion hangs over her"
   7: give heed (to); "The children in the audience attended the
     recital quietly"; "She hung on his every word"; "They
     attended to everything he said" [syn: {attend}, {hang},
     {advert}, {pay heed}, {give ear}]
   8: be suspended or poised; "Heavy fog hung over the valley"
   9: hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's
     hands"; "The child clung to his mother's apron" [syn:
     {cling}, {hang}]
   10: be exhibited; "Picasso hangs in this new wing of the museum"
   11: prevent from reaching a verdict, of a jury
   12: decorate or furnish with something suspended; "Hang
     wallpaper"
   13: be placed in position as by a hinge; "This cabinet door
     doesn't hang right!"
   14: place in position as by a hinge so as to allow free movement
     in one direction; "hang a door"
   15: suspend (meat) in order to get a gamey taste; "hang the
     venison for a few days"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hang
  v.
 
   1. [very common] To wait for an event that will never occur. ?The system is
   hanging because it can't read from the crashed drive?. See {wedged},
   {hung}.
 
   2. To wait for some event to occur; to hang around until something happens.
   ?The program displays a menu and then hangs until you type a character.?
   Compare {block}.
 
   3. To attach a peripheral device, esp. in the construction ?hang off?:
   ?We're going to hang another tape drive off the file server.? Implies a
   device attached with cables, rather than something that is strictly inside
   the machine's chassis.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hang [haŋ] (n) , s.(m )
   addiction; addictiveness; hillside; penchant; slope
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top