ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความผันผวน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผันผวน-, *ความผันผวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผันผวน[N] fluctuation, See also: undulation, swing, oscillation, Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง, Ant. ความแน่นอน, Example: สถานการณ์ในรัสเซียยังคงมีความผันผวนอยู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา GTO (1999)
Always had a weakness for volatility, risk and easy women.เพื่อประเมินความผันผวนและความเสี่ยง ของหุ้นที่เหมือนกับผู้หญิงง่ายๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
WE CAN INFER THE COMPOSITION OF THE LAKE, OR THE EARLY UNIVERSE.สอบสวน ดับลยูแมป ช้าสร้างขึ้น กระเบื้องโมเสคของลูกน้อยของจักรวาล อ่านความผันผวนของเล็ก ๆ Beyond the Darkness (2010)
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี Does Time Really Exist? (2011)
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ Is There an Edge to the Universe? (2011)
- Will he be able to get this extremely volatile situation under control.- เขาจะสามารถที่จะได้รับสถานการณ์ที่มีความผันผวนอย่างมากภายใต้การควบคุม White House Down (2013)
Its varied and seemingly random symptoms, its resistance to both traditional and new age medicine, why Changnesia affects the memory but not the ability to make forced puns...มันมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ทั้งการแพทย์แผนโบราณ และสมัยใหม่ก็ใช้รักษาไม่ได้ ทำไมแชงนีเชียถึงส่งผลกระทบต่อความทรงจำ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
This is a good example of the extreme contingency the chance nature of existence.นี่คือตัวอย่างที่ดี ของความผันผวนมาก ธรรมชาติโอกาสของการดำรงอยู่ Standing Up in the Milky Way (2014)
My friend's meandering represents the short-term fluctuations, that's weather.หมายถึงระยะสั้นความผันผวน ที่สภาพอากาศ มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์ The World Set Free (2014)
Psychological spikes, morally questionable behavior?ความผันผวนทางจิต พฤติกรรมน่าสงสัยด้านคุณธรรม Delta Force (2014)
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก The Big Short (2015)
90%. 85%. Fluctuating...90% 85% มีความผันผวน Arrival (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผันผวน[n.] (khwām phanphūan) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change   FR: fluctuation [f]
ความผันผวนของตลาด[n. exp.] (khwām phanphūan khøng talāt) EN: volatility of the market   FR: volatilité du marché [f]
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen) EN: foreign currency volatility   FR: volatilité des changes [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluctuation[N] ความผันผวน, See also: การผันแปร, Syn. oscillation, swing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top