Search result for

แกว่งไปมา

(35 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกว่งไปมา-, *แกว่งไปมา*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
the Dow will be on an upswing.ตลาดดาวโจนส์ อยู่ในช่วงการแกว่งไปมา No More Good Days (2009)
We captured still images as the hand moved.เรายังตามดึงภาพทุก การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มือแกว่งไปมา Believe (2009)
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)
Mr. Plastic Man has hammocks between underpants' man chop...มิสเตอร์พลาสติกแกว่งไปมา ระหว่างกางเกงใน Everything Is Illumenated (2010)
All I've got to show for my summer with the Graysons is a gun-wielding psychotic ex-boyfriend who made out with you.ทั้งหมดที่ฉันได้รับคือแสดง ทั้งหน้าร้อนกับพวกเกร์ยสัน กับปืนที่แกว่งไปมากับแฟนเก่าโรคจิต คนที่มีอะไรกับคุณ Commitment (2012)
♪ Jingle bells swing and jingle bells ring ♪# เสียงกระดิ่งแกว่งไปมา และเสียงกระดิ่งดัง # Glee, Actually (2012)
I'm sorry, I see an ape, I come out swinging.ฉันขอโทษฉันเห็นลิง ฉันออกมาแกว่งไปมาScary Movie 5 (2013)
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
You won't see us later if you don't stop bopping around here.เราอาจไม่เจอกัน ถ้าเดินแกว่งไปมาอย่างนี้ Casualties of War (1989)
was going around swinging a knife,ถือมีด เดินแกว่งไปมา Fly, Daddy, Fly (2006)
No ventilator means no cabg.ไม่ช่วยหายใจหหมายความว่าไม่ทำแคบจี ห้องนั่นไม่มีที่พอให้แกว่งไปมานะ Kung Fu Fighting (2007)
A chainsaw wielding man flew down the sky?มีคนถือเลื่อยไฟฟ้าแกว่งไปมาลอยลงมาจากฟ้า? Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
flap about[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
loll[VI] เอนห้อย, See also: แกว่งไปมา
loll[VT] เอนห้อย, See also: แกว่งไปมา
oscillate between[PHRV] แกว่งไปมาระหว่าง
oscillate[VI] แกว่งไปมา, See also: ส่ายไปมา, Syn. sway, waver, Ant. stay, stand
pendulous[ADJ] แกว่งไปมา, See also: ซึ่งห้อยอยู่, Syn. swaying, swinging, dangling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
pendulum(เพน'ดิวลัม) n. ลูกตุ้ม,สิ่งที่แกว่งไปมา
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก,กระดานหก,การเล่นกระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง vi.,vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง,ผลัดกันนำ,หันไปหันมา,แกว่งไปมา, Syn. alternate,teeter,shuttle
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
waggly(แวก'ลี) adj. แกว่งไปมา,ไม่แน่นอน
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
wag(vt) กระดิก,แกว่งไปมา,ชี้นิ้ว,สั่นหัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top