ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชิงช้า

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิงช้า-, *ชิงช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิงช้า[N] swing, Example: อุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วนทั้งกระดานลื่น ชิงช้า ม้าหมุน และไม้กระดก, Thai definition: ที่นั่งผูกด้วยเชือกเป็นต้น 2 ข้าง แขวนตามกิ่งไม้หรือที่สูง สำหรับนั่งหรือยืนไกวไปมา
ชิงช้าสวรรค์[N] Ferris wheel, See also: Big Wheel, Syn. กระเช้าสวรรค์, Example: งานวัดส่วนใหญ่จะมีชิงช้าสวรรค์ทุกงาน, Thai definition: อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิงช้าน. ที่นั่งผูกด้วยเชือกเป็นต้น ๒ ข้าง แขวนตามกิ่งไม้หรือที่สูง สำหรับนั่งหรือยืนไกวไปมา.
ชิงช้าชาลีน. ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora baenzigeriForman ในวงศ์ Menispermaceae คล้ายบอระเพ็ด แต่เถาค่อนข้างเกลี้ยง ใช้ทำยาได้.
ชิงช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, กระเช้าสวรรค์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were playing on those swings, weren't you? Those swings are dangerous.ลูกเล่นชิงช้านั่นอีกเเล้วใช่มั้ย Jaws (1975)
Stay off there. I haven't fixed them yet.ชิงช้านั่นมันอันตราย อย่าไปเล่น พ่อยังไม่ได้ซ่อมมัน Jaws (1975)
Are you sure you wanna go on this, son?งั้นกดเลย เดี๋ยวเราเจอกัน ตรงชิงช้าสวรรค์นะ Big (1988)
It was a really stupid thing to do... crawl up a Ferris wheel to talk to somebody.มันเป็นเรื่องงี่เง่าที่สุด / ที่ผมเคยทำ... ไต่ขึ้นไปอยู่บนชิงช้าสวรรค์ / เพียงเพื่อจะคุยกับใครคนหนึ่ง The Notebook (2004)
I come here hoping to meet other swingers.ผมมาที่นี่เพื่อจะหาคนเล่นชิงช้าด้วย The Forgotten (2004)
-Sure. You want my swing?-แน่นอน คุณต้องการชิงช้าของผมไม่ใช่หรือ? The Forgotten (2004)
I always pushed you on this swing here. You really loved it.ฉันมักแกว่งชิงช้าใหเธอเสมอ และเธอก็ชอบมันด้วย My Little Bride (2004)
But one day, you fell off the swing while I was pushing.แต่วันหนึ่ง เธอตกลงมาจากชิงช้าที่ฉันแกว่ง My Little Bride (2004)
- The girl who was swinging with me.-เด็กผู้หญิงที่เล่นชิงช้ากับฉัน An American Haunting (2005)
My arm hurts, should I continue pushing?แขนข้าเจ็บ ข้าจะผลักชิงช้าให้ท่านต่อได้อย่างไร Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Tanya had broken her arm falling from a swing,แทนย่าหล่นจากชิงช้าแขนหัก Cashback (2006)
The fence? That swing?รั้วเหรอ หรือชิงช้านี่ Art Isn't Easy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
ชิงช้าชาลี[n.] (chingchāchālī) EN: Flower Swing   
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsawan) EN: Ferris wheel ; Big Wheel   FR: grande roue [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ferris wheel[N] ชิงช้าสวรรค์, See also: กระเช้าลอยฟ้า, Syn. ferris wheel, big wheel
ferris wheel[N] ชิงช้าสวรรค์, See also: กระเช้าลอยฟ้า, Syn. Ferris wheel
swing[N] ชิงช้า, See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา, Syn. hanging seat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trapeze(เทรพีซ') n. ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม,รูปบันได,รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

English-Thai: Nontri Dictionary
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top