ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลุม

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลุม-, *หลุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุม[N] hole, See also: pit, hollow, Syn. ช่อง, รู, Example: ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง, Thai definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก
หลุมดำ[N] black hole, Example: เชื่อกันว่าหลุมดำเกิดจากการหดตัวของดวงดาวซึ่งมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็น, Count unit: หลุม, Thai definition: สถานที่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ หายเข้าไปโดยไม่อาจนำกลับคืนมาได้
หลุมดำ[N] black hole, Thai definition: สถานที่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ หายเข้าไปโดยไม่อาจนำกลับคืนมาได้
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
หลุมพราง[N] trap, Syn. กับดัก, Example: เขาฉลาดพอที่จะหลบหลีกหลุมพรางต่างๆ พ้น
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม
หลุมอากาศ[N] air pocket, Example: อากาศหนาบางไม่เท่ากันทำให้เครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยๆ
หลุมหลบภัย[N] air raid shelter, Syn. ที่กำบังภัย, Example: หลุมหลบภัยแห่งนี้ขุดไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: หลุม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลุม(หฺลุม) น. ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อ มักมีขนาดเล็กและตื้น, ที่ซึ่งขุดลงไปในพื้นดิน มีลักษณะตามต้องการเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลุมเสา หลุมเผาถ่าน.
หลุมพรางน. หลุมที่ทำลวงไว้
หลุมพรางโดยปริยายหมายความว่า เล่ห์กล หรือ อุบาย.
หลุมพอน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Intsia palembanicaMiq. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามป่าดิบทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง, กะลำพอ หรือ ตะลุมพอ ก็เรียก.
หลุมพีน. ต้นกะลุมพี. (ดู กะลุมพี).
หลุมหลบภัยน. หลุมที่ใช้สำหรับกำบังภัยทางอากาศ.
หลุมอากาศน. บริเวณอากาศบางเป็นเหตุให้เครื่องบินเสียระดับโดยกะทันหัน.
หลุมเสือกน. หลุมที่ตรงปากใช้โคลนหรือดินเหนียวทำให้ลื่นเพื่อให้ปลาเสือกตัวลงไป.
หลุมโจนน. หลุมสำหรับลวงให้ปลากระโดดลงไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitหลุม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
central pitหลุมกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ponorหลุมขอบชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kettle holeหลุมรูปกาต้มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boreholeหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง
หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Development Wellหลุมพัฒนา
หมายถึง หลุมที่เจาะเพื่อต้องการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หลังจากที่ได้ทำการเจาะหลุมประเมินผลเพื่อพิสูจน์ว่ามีปริมาณสำรองมากเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขต
หลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Wildcatหลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อน [ปิโตรเลี่ยม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ
โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Black holes (Astronomy)หลุมดำ (ดาราศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Black holes.หลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Sinkhole.หลุมยุบ This Is the End (2013)
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The latrines and their surroundings.ส้วมหลุมเหล่านี้เป็นที่เอาไว้ปลดทุกข์ Night and Fog (1956)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
What happened to the knife?เกิดอะไรขึ้นกับมีดหรือไม่ เขาอ้างว่ามันตกลงไปในหลุมในกระเป๋าของเขา 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
- And pop-ups are fallin' for base hits.- และป๊อปอัพจะตกหลุมรักฐานยิง 12 Angry Men (1957)
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped.และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด The Old Man and the Sea (1958)
I think he's still down there, in the coal hole.ในหลุมถ่านหิน Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
หลุม ๆ บ่อ ๆ[adj.] (lum-lum bø-bø) EN: full of ruts and holes   
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: black hole   FR: trou noir [m]
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
หลุมฝังศพ[n.] (lum fang sop) EN: grave ; tomb   FR: tombe [f] ; sépulture [f] ; tombeau [m]
หลุมพราง[n.] (lumphrāng) EN: trap   FR: trappe [f]
หลุมศพ [n.] (lumsop) EN: grave ; tomb ; sepulcher   
หลุมหลบภัย[n.] (lumlopphai) EN: airraid shelter   

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
foxhole(n) หลุมหลบภัย
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air hole[N] หลุมอากาศ, Syn. air pocket
air pocket[N] หลุมอากาศ, Syn. air hole
air-raid shelter[N] หลุมหลบภัย
borehole[N] หลุมลึกที่เจาะลงดินเพื่อหาน้ำหรือน้ำมัน
bunker[N] หลุมหลบภัย, See also: ที่กำบัง
catacomb[N] หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง, Syn. underground cemetery
cavity[N] หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole
chuckhole[N] หลุมหรือแอ่งบนถนน
cup[N] หลุมกอล์ฟ, Syn. hole
dent[N] แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air pocketหลุมอากาศ., Syn. air hole
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
cairn(แคร์น) กองหินที่เป็นสัญลักษณ์หรือปักบนหลุมฝังศพ, See also: cairny adj. ดูcairn, Syn. carn
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
crypt(n) ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน
eddy(n) น้ำวน,หลุมอากาศ,การหมุนวน,การไหลวน
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

German-Thai: Longdo Dictionary
graben(vt) |gräbt, grub, hat gegraben| กลบหลุมฝัง

French-Thai: Longdo Dictionary
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top