ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spitzname

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spitzname-, *spitzname*
German-Thai: Longdo Dictionary
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitzname {m} | Spitznamen {pl} | Spitznamen gebendnickname | nicknames | nicknaming [Add to Longdo]
Spitzname {m}cognomen [Add to Longdo]
Spitzname {m}moniker [Add to Longdo]
Spitzname {m} | Spitznamen {pl}sobriquet | sobriquets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Spitzname /ʃpitsnaːmə/ 
   cognomen; moniker; nickname; sobriquet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top