Search result for

โหดเหี้ยม

(40 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหดเหี้ยม-, *โหดเหี้ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหดเหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหดเหี้ยมว. ดุร้ายทารุณ, เหี้ยมโหด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But none of you know how to fight. The more of us there are, the better chance we stand.คาเน็นจะมาพรุ่งนี้พร้อมความโหดเหี้ยม The Moment of Truth (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
I have heard loud and clear, you guys are ruthlessข้าได้ยินชัดเจน พวกเจ้าน่ะมันโหดเหี้ยม Iljimae (2008)
Put her heads on first"โหดเหี้ยม The Eye (2008)
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม Inkheart (2008)
"Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with."คาปริคอร์นเป็นผู้นำกองทัพอันโหดเหี้ยม... ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว ในจิตใจของผู้คนที่พวกเขาพบปะ Inkheart (2008)
"guilty on all counts of murder in the first degree;"มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม Changeling (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He was killed by a rogue federal agent not one hour ago, tragically.เขาถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ที่แสนเลว เมื่อชั่วโมงที่แล้ว อย่างโหดเหี้ยม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Awful.โหดเหี้ยม Orphan (2009)
It's amazing how far you can get with some costume jewelry and a cut-throat attitude.อะเมซซื่งมาก ที่คุณใช้แค่เครื่องประดับ กับทัศนคติที่โหดเหี้ยม Zombieland (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutthroat[ADJ] โหดเหี้ยม, Syn. ruthless, cruel
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
grim[ADJ] ร้ายกาจ, See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย, Syn. strict, harsh
ruthless[ADJ] ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
cattishadj. คล้ายแมว,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต

English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
flagitious(adj) เลวทราม,ชั่วร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top