ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pap

P AE1 P   
177 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pap-, *pap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pap[N] หัวนม (คำไม่เป็นทางการ), See also: หัวนมเทียม, สิ่งที่คล้ายหัวนม, Syn. nipple, dap, udder
pap[N] อาหารอ่อนสำหรับเด็กหรือคนไข้, Syn. sustenance
papa[N] คุณพ่อ, See also: พ่อ, Syn. dad, father
papal[ADJ] เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา, Syn. pontifical, ecclesiastical
papaw[N] ผลของต้น Asumina Triloba
paper[N] กระดาษ, See also: แผ่นกระดาษ, Syn. lamina, sheet
paper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, daily journal, tabloid
paper[N] สิ่งพิมพ์, See also: เอกสาร, รายงาน, Syn. document, essay, newsprint
paper[N] ข้อสอบ
paper[N] กระดาษบุฝาผนัง, See also: วอลเปเปอร์, Syn. wallpaper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pap(แพพ) n. หัวนม,อาหารอ่อนสำหรับทารกหรือคนไข้,สิ่งที่ไร้แก่นสาร
pap smearn. การทดสอบมะเร็งจากน้ำคัดหลั่ง (secretions) ของร่างกาย (โดยเฉพาะที่มีดลูกและช่องคลอด), Syn. Pap test
papa(พา'พะ,พะพา') n. คุณพ่อ,พ่อ,ป๋า,สันตะปาปา
papacy(เพ'พะซี่) n. ตำแหน่งของสันตะปาปา
papainn. น้ำย่อยที่พบในต้นมะละกอ
papal(เพ'พัล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
papaveraceaen. ชตระกูลพืชฝิ่น,
papaw(พอ'พอ,พะพอ') n. ต้นและผลAsimina triloba
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pap(n) อาหารอ่อน,อาหารเหลว
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา
papaya(n) มะละกอ
paper(adj) ทำด้วยกระดาษ
paper(n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์
paper(vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ
PAPER paper clip(n) ลวดหนีบกระดาษ
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
papilla(n) ตุ่ม,หูด,สิว,ปลายลิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pap test; Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pap; test, Pap; test, Papanicolaou; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papal encyclicalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Papanicolaou test; Pap; test, Pap; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper elementไส้กรองชนิดกระดาษ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper jamการติดขัดของกระดาษ, กระดาษติดขัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper, tigerเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paparazziปาปารัซซี่ [TU Subject Heading]
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]
Paperกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper airplanesเครื่องบินกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper bag industryอุตสาหกรรมผลิตถุงกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper box industryอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper industryอุตสาหกรรมกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper productsผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper workศิลปะงานกระดาษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papanicolaou (Pap)ขั้นตอนที่แปรงขนาดเล็กหรือไม้พายที่ใช้ในการกำจัดเซลล์จากปากมดลูกอย่างเบาๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับมะเร็งปากมดลูกหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก
paper towel (n ) กระดาษเช็ดหน้าแผ่นใหญ่หนา
papermarche[เปเปอร์มาร์เช่] (n) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า papier-mache เป็นการใช้กระดาษที่ไม่ใช้ทำงานประดิษฐ์ (molding materialof waste paper)
See also: S. งานปะติดที่ทำด้วยเศษกระดาษ, A. n/a, R. papier-marche

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He does no work, he does no cleaning, and he is always asking for more beer, more pap and more meat.พ่อไม่ทำงานพ่อไม่ทำความสะอาด และเขาขอเบียร์ฉันเพิ่มตลอด ขออาหารเพิ่มขอเนื้อสัตว์เพิ่ม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Those paps aren't gonna smear themselves.แพปสเมียร์มันตรวจเองได้ซะที่ไหนกัน The Psychology of Letting Go (2010)
Does our pap know about this?พ่อพวกเรารู้เรื่องนี้มั้ย Episode #1.1 (2012)
People forget Hatfields killed our pap too.ทุกคนลืมไปแล้ว ว่าแฮตฟิลด์ฆ่าพ่อเราด้วย Episode #1.2 (2012)
The last guy who saw me naked told me not to wait so long between pap smears.ผู้ชายคนสุดท้ายที่เห็นฉันโป๊น่ะ บอกว่าอย่านิ่งนอนใจนัก ให้รีบไปตรวจภายใน Is This What You Call Love? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
papA book is made of paper.
papA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
papAccording to the paper, it will snow tomorrow.
papAccording to the papers, the man has finally confessed.
papAccording to the papers, there was a big fire in the town.
papAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
papAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
papAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
papAccording to the paper, there was an earthquake last night.
papAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
papAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
papAccording to today's paper, there was a fire in the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลิปหนีบกระดาษ[N] paper clip
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document
มะละกอ[N] papaya, See also: Carica papaya Linn., Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ, Example: ชาวบ้านมักมีที่ดินเหลือและมักใช้ปลูกมะละกอกับกล้วย, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Carica papaya Linn. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบๆ ก้านยาว ผลกินได้
ส้มตำ[N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
คุณพ่อ[N] father, See also: papa, daddy, Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า, Ant. คุณแม่, Example: คุณพ่อมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเสมอ, Count unit: คน
เอกสาร[N] document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
สิว[N] pimple, See also: papule, pustule, Example: พี่สาวฉันจะไปกดสิวที่คลินิกทุกอาทิตย์เลย, Count unit: เม็ด, Thai definition: ตุ่มเม็ดเล็กๆ ที่มีหนองเป็นไตสีขาวๆ อยู่ข้างใน ขึ้นตามหน้า
เสือกระดาษ[N] paper tiger, Example: จเรตำรวจจะล้างภาพเสือกระดาษออกไปได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมาก แต่ความจริงไม่มี, Notes: (ปาก)
ถุงกระดาษ[N] paper bag, Example: ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนี้ เขาจะจัดใส่ถุงกระดาษ กระชุ หรือกระสอบวางขายตามร้านเครื่องชำทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงที่พับด้วยกระดาษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อาร์ต[n.] (āt) EN: art paper   
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรหมาย[n. exp.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers   
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAP P AE1 P
PAPA P AA1 P AH2
PAPP P AE1 P
PAPO P AE0 P OW1
PAPE P EY1 P
PAPAL P EY1 P AH0 L
PAPAW P AO1 P AO0
PAPAY P AE1 P EY0
PAPUA P AE1 P Y UW0 AH0
PAPER P EY1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pap (n) pˈæp (p a1 p)
papa (n) pˈəpˈaː (p @1 p aa1)
Papua (n) pˈæpjuəʳ (p a1 p y u@)
papal (j) pˈɛɪpl (p ei1 p l)
papas (n) pˈəpˈaːz (p @1 p aa1 z)
papaw (n) pˈɔːpɔː (p oo1 p oo)
paper (v) pˈɛɪpər (p ei1 p @ r)
Papuan (n) pˈæpjuəʳn (p a1 p y u@ n)
papacy (n) pˈɛɪpəsiː (p ei1 p @ s ii)
papaws (n) pˈɔːpˈɔːz (p oo1 p oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, / ] paper, #1,412 [Add to Longdo]
论文[lùn wén, ㄌㄨㄣˋ ㄨㄣˊ, / ] paper; treatise; thesis, #4,126 [Add to Longdo]
证件[zhèng jiàn, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] paperwork; credentials, #6,819 [Add to Longdo]
钞票[chāo piào, ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, / ] paper money; a bill (e.g. 100 yuan), #11,578 [Add to Longdo]
木瓜[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #12,158 [Add to Longdo]
造纸[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
纸张[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]
纸浆[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brei {m} | Breie {pl}pap | paps [Add to Longdo]
Papagei {m} [ornith.] | Papageien {pl}parrot | parrots [Add to Longdo]
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw [Add to Longdo]
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree [Add to Longdo]
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Papierbogen {m} | Papierbögen {pl}sheet of paper | sheets of paper [Add to Longdo]
Papierbogen {m}piece of paper [Add to Longdo]
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness [Add to Longdo]
Papierfabrik {f}papermill [Add to Longdo]
Papierfetzen {m}scrap of paper [Add to Longdo]
Papiergeld {n}rag money [Add to Longdo]
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]
Papierherstellung {f}paper production [Add to Longdo]
Papierklemmbrett {n}clipboard [Add to Longdo]
Papierkorb {m} | Papierkörbe {pl}wastebasket | wastebaskets [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper [Add to Longdo]
ロール用紙[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
書類[しょるい, shorui] Papiere, Akten, Dokumente [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
法王[ほうおう, houou] Papst [Add to Longdo]
短冊[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
[かみ, kami] Papier [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
紙袋[かみぶくろ, kamibukuro] Papiertuete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pap \Pap\, n. [Cf. D. pap, G. pappe, both perh. fr. L. papa,
   pappa, the word with which infants call for food: cf. It.
   pappa.]
   1. A soft food for infants, made of bread boiled or softened
    in milk or water.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any speech, writing, or idea lacking substance, or
    of trivial content; oversimplified, trite, or worthless
    ideas.
 
   Syn: pablum, drivel, twaddle.
     [PJC]
 
   3. Nourishment or support from official patronage; as,
    treasury pap. [Colloq. & Contemptuous]
    [1913 Webster]
 
   4. The pulp of fruit. --Ainsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pap \Pap\, v. t.
   To feed with pap. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pap \Pap\, n. [Cf. OSw. papp. Cf. {Pap} soft food.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) A nipple; a mammilla; a teat. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The paps which thou hast sucked.   --Luke xi. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. A rounded, nipplelike hill or peak; anything resembling a
    nipple in shape; a mamelon. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pap
   n 1: worthless or oversimplified ideas [syn: {pap}, {pablum}]
   2: a diet that does not require chewing; advised for those with
     intestinal disorders [syn: {soft diet}, {pap}, {spoon food}]
   3: the small projection of a mammary gland [syn: {nipple},
     {mammilla}, {mamilla}, {pap}, {teat}, {tit}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAP
     Password Authentication Protocol (RFC 1334)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAP
     Printer Access Protocol (AppleTalk)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAP
     ProgrammAblaufPlan (DIN 66001)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pap /pɑp/
  gruel; mess; mush

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top