ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剪纸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剪纸-, *剪纸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are all these cutouts for?[CN] 这些剪纸是干嘛的? Without Limits (1998)
Michael could cut paper.[CN] 他就会剪纸 Left Back (1999)
Is it just the scissor thing?[CN] 只有剪纸是这样吗? Left Back (1999)
Go upstairs and here, practice cutting.[CN] 好了,麦克 上楼去继续剪纸 Left Back (1999)
Michael just doesn't know how to hold the scissors properly and he seems a little reluctant to try.[CN] 麦克只是不懂怎样正确地拿剪刀 而且他好像不太喜欢剪纸 Left Back (1999)
Scissors beats paper.[CN] 用剪刀剪纸 Feeling Minnesota (1996)
I think it's better if he doesn't associate cutting paper with you foaming at the mouth.[CN] -没事的 我觉得还是不要勉强他剪纸比较好 尤其是你唾沫星子乱飞的时候 Left Back (1999)
Turned out that Boo was sitting in the living room cutting up the paper for his scrapbook, and when his daddy come by, he reached over with his scissors, stabbed him in his leg, pulled them out and went right on cutting the paper.[CN] 结果是 布 坐在客厅里剪他的草稿本 当他的爸爸路过时 他伸手要拿剪刀 插进他的腿里,拔出来 然后继续剪纸 To Kill a Mockingbird (1962)
Do I have to cut paper now?[CN] 我现在非得剪纸吗? Left Back (1999)
I remember you couldn't even cut paper.[CN] 我还记得你连剪纸都不会 Left Back (1999)
This is a test where the child is asked to cut with scissors on the line.[CN] 这是个测试,要求孩子们用剪刀剪纸 Left Back (1999)
You think I am a suspect?[CN] 我用它为我的设计剪纸 Giallo a Venezia (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top