ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

papst

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papst-, *papst*
German-Thai: Longdo Dictionary
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papst {m}Pope [Add to Longdo]
Papstfink {m} [ornith.]Painted Bunting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法王[ほうおう, houou] Papst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Papst /paːpst/ 
   pope

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top