ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纸巾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纸巾-, *纸巾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You broke my heart. Tissue won't fix it.[CN] 你伤透了我的心,纸巾是弄不好的 200 Pounds Beauty (2006)
Can I have a tissue?[CN] 可否给我一张纸巾? Can I have a tissue? My Blueberry Nights (2007)
-Have a tissue.[CN] - 拿着纸巾 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
- Oh,darn,i forgot the napkins.[CN] - Darn 我忘记带纸巾 Art Isn't Easy (2007)
Just open the car door, Daniel, I need a tissue.[CN] 快开车门 丹尼尔 我需要纸巾 The Jane Austen Book Club (2007)
You are not a portion of weave in the belly of your mother.[CN] 也不是你母亲腹中的一片纸巾 Jesus Camp (2006)
[ David ] Well, I found two black pens... an owner's manual, a tool kit... some tissues, a road map... rubber bands and cough drop wrappers.[CN] 我找到两支黑色钢笔 ・本用户手册,一个工具包 些纸巾一张地图 Prey (2007)
I jacked off in a tissue.[CN] 只能拿张纸巾打手枪 The Second Coming (2007)
I gotta drive to greendale to picout napkins.[CN] 不 亲爱的 我得开车到Greendale挑选纸巾 Not While I'm Around (2007)
Grab a napkin, homey, you just got served.[CN] 喔! 拿张纸巾吧 哥们 你被尬舞了 (Tears: 详见南方公园804) The Big Bran Hypothesis (2007)
Are those sad tissues or happy tissues?[CN] 那些是伤心用的纸巾还是高兴时用的? Forgetting Sarah Marshall (2008)
Somebody with access to your office or house... must have lifted a tissue or a glass...[CN] 一定是有人进了 你的办公室或住宅... 偷了你用的纸巾或杯子... The Dark Knight (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top