Search result for

paper

(165 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paper-, *paper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paper[N] กระดาษ, See also: แผ่นกระดาษ, Syn. lamina, sheet
paper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, daily journal, tabloid
paper[N] สิ่งพิมพ์, See also: เอกสาร, รายงาน, Syn. document, essay, newsprint
paper[N] ข้อสอบ
paper[N] กระดาษบุฝาผนัง, See also: วอลเปเปอร์, Syn. wallpaper
paper[VT] ติดกระดาษบุฝาผนัง, See also: ติดวอลเปเปอร์
paper[VT] ห่อด้วยกระดาษ, See also: ปิดด้วยกระดาษ
papers[N] เอกสาร, Syn. documents, report
paper bag[N] กระเป๋าสตางค์, See also: กระเป๋าเงิน, Syn. carryall
paperback[N] หนังสือปกอ่อน, Syn. softcover, pocketbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paper(เพ'เพอะ) n. กระดาษ, See also: papery adj.
paper clipn. ลวดหนีบกระดาษ
paper currencyn. ธนบัตร
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
paper moneyn. ธนบัตร
paper pulpn. เยื่อกระดาษ
paper shreddern. เครื่องฉีกกระดาษ
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
paper tape punchเครื่องเจาะแถบกระดาษเครื่องเจาะเทปกระดาษหมายถึง เครื่องเจาะแถบกระดาษให้เป็นรู เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องเจาะนี้จะต้องได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วในการเจาะประมาณ 15 - 150 แถวต่อวินาที ดู paper tape ประกอบ
paper tape readerเครื่องอ่านแถบกระดาษเครื่องอ่านเทปกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการอ่านรูที่เจาะบนแถบกระดาษ แล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านี้ ทำได้โดยใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหารประมวลผลต่อไปดู paper tape ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
paper(adj) ทำด้วยกระดาษ
paper(n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์
paper(vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ
PAPER paper clip(n) ลวดหนีบกระดาษ
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
sandpaper(n) กระดาษทราย
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper elementไส้กรองชนิดกระดาษ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper jamการติดขัดของกระดาษ, กระดาษติดขัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper, tigerเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper, whiteสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper-dimensionมิติกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paperกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper airplanesเครื่องบินกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper bag industryอุตสาหกรรมผลิตถุงกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper box industryอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper industryอุตสาหกรรมกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper productsผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ [TU Subject Heading]
Paper workศิลปะงานกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper, Handmadeกระดาษผลิตด้วยมือ [TU Subject Heading]
Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paper towel (n ) กระดาษเช็ดหน้าแผ่นใหญ่หนา
papermarche[เปเปอร์มาร์เช่] (n) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า papier-mache เป็นการใช้กระดาษที่ไม่ใช้ทำงานประดิษฐ์ (molding materialof waste paper)
See also: S. งานปะติดที่ทำด้วยเศษกระดาษ, A. n/a, R. papier-marche

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of the paper?กระดาษนะหรอ? New Haven Can Wait (2008)
You know on paper you're not yale material.เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เข้ากับเยลเลย New Haven Can Wait (2008)
I was 9 years old, selling papers out front.ตอนนั้นฉันแค่ 9 ขวบ กำลังขายกระดาษอยู่หน้าร้าน Chuck in Real Life (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
"A photo and planting it in an obscurecollege paper" type either."a photo and planting it in an obscurecollege paper" type either. Adverse Events (2008)
Your first wife had just served you with papers.เมียนายคนแรกก็ให้ใบหย่านาย Birthmarks (2008)
Can you just sign the paperwork?คุณแค่เซ็นเอกสาร Joy (2008)
I want his signature on the paperwork.ผมต้องการให้เขาเซ็นต์รับรองบนเอกสาร Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
All I did was throw a paperweight,because she cut me off.เท่าที่ผมทำก็แค่ขว้างที่ทับกระดาษ เธอตัดบทผม And How Does That Make You Kill? (2008)
- What are these books and papers?หนังสือกับกระดาษพวกนี้คืออะไร? The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paperLet the paper be signed.
paperThis paper does not absorb ink.
paperLet me read the paper when you have finished with it.
paperThe reporter filed his story just before the paper went to press.
paperWho put this paper here?
paperWhy don't you take your time in finishing your paper?
paperHe is busy correcting test papers.
paperShe laid the paper out on the table.
paperI traded old newspapers for toilet paper.
paperMy aunt wears glasses when she reads the papers.
paperI need a pair of scissors to cut this paper.
paperPlease hand in your papers by the last day of this month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลิปหนีบกระดาษ[N] paper clip
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
เอกสาร[N] document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
เสือกระดาษ[N] paper tiger, Example: จเรตำรวจจะล้างภาพเสือกระดาษออกไปได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมาก แต่ความจริงไม่มี, Notes: (ปาก)
ถุงกระดาษ[N] paper bag, Example: ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนี้ เขาจะจัดใส่ถุงกระดาษ กระชุ หรือกระสอบวางขายตามร้านเครื่องชำทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงที่พับด้วยกระดาษ
ปกอ่อน[ADJ] paperback, See also: paperbound, softcover, Example: หนังสือปกอ่อนมีราคาถูกกว่าหนังสือปกแข็ง, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่หุ้มด้วยกระดาษอ่อน
กระดาษ[N] paper, Example: ชาวบ้านใช้เยื่อสามาทำกระดาษ, Count unit: แผ่น, Thai definition: วัตถุเป็นแผ่นบางๆ โดยมากทำจากใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า หรือ เศษผ้า เป็นต้น ใช้เขียนหรือพิมพ์หนังสือ หรือห่อของและอื่นๆ
กระดาษข่อย[N] paper made from the fibres of streblus asper, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ทำจากเปลือกข่อย
กระดาษแข็ง[N] cardboard, See also: paper board, pulp board, millboard, Example: ฉันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสัตว์หลายชนิดให้น้องเป็นของเล่น, Count unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อาร์ต[n.] (āt) EN: art paper   
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรหมาย[n. exp.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers   
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPER    P EY1 P ER0
PAPERY    P EY1 P ER0 IY0
PAPERS    P EY1 P ER0 Z
PAPER'S    P EY1 P ER0 Z
PAPERED    P EY1 P ER0 D
PAPERS'    P EY1 P ER0 Z
PAPERING    P EY1 P ER0 IH0 NG
PAPERBOY    P EY1 P ER0 B AO2 Y
PAPERNICK    P EY1 P ER0 N IH2 K
PAPERBACK    P EY1 P ER0 B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paper    (v) (p ei1 p @ r)
papers    (v) (p ei1 p @ z)
papered    (v) (p ei1 p @ d)
papering    (v) (p ei1 p @ r i ng)
paperback    (n) (p ei1 p @ b a k)
paperclip    (n) (p ei1 p @ k l i p)
paperless    (j) (p ei1 p @ l i s)
papermill    (n) (p ei1 p @ m i l)
paperwork    (n) (p ei1 p @ w @@ k)
paperbacks    (n) (p ei1 p @ b a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenklammer {f}paper clip [Add to Longdo]
Briefbeschwerer {m}paper weight [Add to Longdo]
Lochstreifen {m}paper tape [Add to Longdo]
Lochstreifenleser {m}paper tape reader [Add to Longdo]
Lochstreifenstanzer {m}paper tape puncher [Add to Longdo]
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness [Add to Longdo]
Papierherstellung {f}paper production [Add to Longdo]
Papiermesser {n}paper knife [Add to Longdo]
Papierofen {m}paper kiln [Add to Longdo]
Papierrolle {f}paper roll [Add to Longdo]
Papierserviette {f}paper napkin [Add to Longdo]
Papiersorte {f}; Papierqualität {f}paper grade [Add to Longdo]
Papierstau {m}paper jam; jam [Add to Longdo]
Papiertüte {f}; Papiersack {m}paper bag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut [Add to Longdo]
回纹针[huí wén zhēn, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ ㄓㄣ, / ] paper clip [Add to Longdo]
报童[bào tóng, ㄅㄠˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] paperboy [Add to Longdo]
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, / ] paper prayers for the dead burnt at funerals [Add to Longdo]
折纸[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, / ] paper folding [Add to Longdo]
曲别针[qū bié zhēn, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ ㄓㄣ, / ] paperclip [Add to Longdo]
板纸[bǎn zhǐ, ㄅㄢˇ ㄓˇ, / ] paperboard; board [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] paper mulberry tree [Add to Longdo]
无纸化办公[wú zhǐ huà bàn gōng, ˊ ㄓˇ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] paperless office [Add to Longdo]
碎纸机[suì zhǐ jī, ㄙㄨㄟˋ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] paper shredder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper [Add to Longdo]
ロール用紙[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paper \Pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), n. [F. papier, fr. L. papyrus
   papyrus, from which the Egyptians made a kind of paper, Gr.
   pa`pyros. Cf. {Papyrus}.]
   1. A substance in the form of thin sheets or leaves intended
    to be written or printed on, or to be used in wrapping. It
    is made of rags, straw, bark, wood, or other fibrous
    material, which is first reduced to pulp, then molded,
    pressed, and dried.
    [1913 Webster]
 
   2. A sheet, leaf, or piece of such substance.
    [1913 Webster]
 
   3. A printed or written instrument; a document, essay, or the
    like; a writing; as, a paper read before a scientific
    society.
    [1913 Webster]
 
       They brought a paper to me to be signed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A printed sheet appearing periodically; a newspaper; a
    journal; as, a daily paper.
    [1913 Webster]
 
   5. Negotiable evidences of indebtedness; notes; bills of
    exchange, and the like; as, the bank holds a large amount
    of his paper.
    [1913 Webster]
 
   6. Decorated hangings or coverings for walls, made of paper.
    See {Paper hangings}, below.
    [1913 Webster]
 
   7. A paper containing (usually) a definite quantity; as, a
    paper of pins, tacks, opium, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. A medicinal preparation spread upon paper, intended for
    external application; as, cantharides paper.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Documents establishing a person's identity, or status,
    or attesting to some right, such as the right to drive a
    vehicle; as, the border guard asked for his papers.
    [PJC]
 
   Note: Paper is manufactured in sheets, the trade names of
      which, together with the regular sizes in inches, are
      shown in the following table. But paper makers vary the
      size somewhat.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   Note: In the manufacture of books, etc., a sheet, of whatever
      size originally, is termed, when folded once, a folio;
      folded twice, a quarto, or 4to; three times, an octavo,
      or 8vo; four times, a sextodecimo, or 16mo; five times,
      a 32mo; three times, with an offcut folded twice and
      set in, a duodecimo, or 12mo; four times, with an
      offcut folded three times and set in, a 24mo.
      [1913 Webster]
 
   Note: Paper is often used adjectively or in combination,
      having commonly an obvious signification; as, paper
      cutter or paper-cutter; paper knife, paper-knife, or
      paperknife; paper maker, paper-maker, or papermaker;
      paper mill or paper-mill; paper weight, paper-weight,
      or paperweight, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Business paper}, checks, notes, drafts, etc., given in
    payment of actual indebtedness; -- opposed to
    accommodation paper.
 
   {Fly paper}, paper covered with a sticky preparation, -- used
    for catching flies.
 
   {Laid paper}. See under {Laid}.
 
   {Paper birch} (Bot.), the canoe birch tree ({Betula
    papyracea}).
 
   {Paper blockade}, an ineffective blockade, as by a weak naval
    force.
 
   {Paper boat} (Naut.), a boat made of water-proof paper.
 
   {Paper car wheel} (Railroad), a car wheel having a steel
    tire, and a center formed of compressed paper held between
    two plate-iron disks. --Forney.
 
   {Paper credit}, credit founded upon evidences of debt, such
    as promissory notes, duebills, etc.
 
   {Paper hanger}, one who covers walls with paper hangings.
 
   {Paper hangings}, paper printed with colored figures, or
    otherwise made ornamental, prepared to be pasted against
    the walls of apartments, etc.; wall paper.
 
   {Paper house}, an audience composed of people who have come
    in on free passes. [Cant]
 
   {Paper money}, notes or bills, usually issued by government
    or by a banking corporation, promising payment of money,
    and circulated as the representative of coin.
 
   {Paper mulberry}. (Bot.) See under Mulberry.
 
   {Paper muslin}, glazed muslin, used for linings, etc.
 
   {Paper nautilus}. (Zool.) See {Argonauta}.
 
   {Paper reed} (Bot.), the papyrus.
 
   {Paper sailor}. (Zool.) See Argonauta.
 
   {Paper stainer}, one who colors or stamps wall paper. --De
    Colange.
 
   {Paper wasp} (Zool.), any wasp which makes a nest of
    paperlike material, as the yellow jacket.
 
   {Paper weight}, any object used as a weight to prevent loose
    papers from being displaced by wind, or otherwise.
 
   {on paper}.
    (a) in writing; as, I would like to see that on paper.
    (b) in theory, though not necessarily in paractice.
    (c) in the design state; planned, but not yet put into
      practice.
 
   {Parchment paper}. See {Papyrine}.
 
   {Tissue paper}, thin, gauzelike paper, such as is used to
    protect engravings in books.
 
   {Wall paper}. Same as {Paper hangings}, above.
 
   {Waste paper}, paper thrown aside as worthless or useless,
    except for uses of little account.
 
   {Wove paper}, a writing paper with a uniform surface, not
    ribbed or watermarked.
 
   {paper tiger}, a person or group that appears to be powerful
    and dangerous but is in fact weak and ineffectual.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 paper \pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), a.
   1. Of or pertaining to paper; made of paper; resembling
    paper.
    [1913 Webster]
 
   2. Existing only on paper; unsubstantial; having very
    overrated power; as, a paper box; a paper army; a paper
    tiger.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 paper \pa"per\, v. t. [imp. & p. p. {papered} (p[=a]"p[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {papering}.]
   1. To cover or line with paper, especially with wallpaper; to
    furnish with paper hangings; to wallpaper; as, to paper a
    room or a house.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To fold or inclose in paper.
    [1913 Webster]
 
   3. To put on paper; to make a memorandum of. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poonah painting \Poo"nah paint`ing\ [From Poona, in Bombay
   Province, India.]
   A style of painting, popular in England in the 19th century,
   in which a thick opaque color is applied without background
   and with scarcely any shading, to thin paper, producing
   flowers, birds, etc., in imitation of Oriental work.
 
   Note: Hence:
 
   {Poonah brush},
 
   {paper},
 
   {painter}, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paper
   n 1: a material made of cellulose pulp derived mainly from wood
      or rags or certain grasses
   2: an essay (especially one written as an assignment); "he got
     an A on his composition" [syn: {composition}, {paper},
     {report}, {theme}]
   3: a daily or weekly publication on folded sheets; contains news
     and articles and advertisements; "he read his newspaper at
     breakfast" [syn: {newspaper}, {paper}]
   4: a medium for written communication; "the notion of an office
     running without paper is absurd"
   5: a scholarly article describing the results of observations or
     stating hypotheses; "he has written many scientific papers"
   6: a business firm that publishes newspapers; "Murdoch owns many
     newspapers" [syn: {newspaper}, {paper}, {newspaper
     publisher}]
   7: the physical object that is the product of a newspaper
     publisher; "when it began to rain he covered his head with a
     newspaper" [syn: {newspaper}, {paper}]
   v 1: cover with paper; "paper the box"
   2: cover with wallpaper [syn: {wallpaper}, {paper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top