ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

papa

P AA1 P AH2   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papa-, *papa*
Possible hiragana form: ぱぱ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papa[N] คุณพ่อ, See also: พ่อ, Syn. dad, father
papal[ADJ] เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา, Syn. pontifical, ecclesiastical
papaw[N] ผลของต้น Asumina Triloba
papacy[N] ตำแหน่งหรืออำนาจของสันตะปาปา, See also: การสืบตำแหน่งของสันตะปาปา, Syn. popedom, papalism
papaya[N] มะละกอ, Syn. pawpaw
paparazzo[N] ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว, See also: ปาปาราซโซ, Syn. candid camera, shutterbug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papa(พา'พะ,พะพา') n. คุณพ่อ,พ่อ,ป๋า,สันตะปาปา
papacy(เพ'พะซี่) n. ตำแหน่งของสันตะปาปา
papainn. น้ำย่อยที่พบในต้นมะละกอ
papal(เพ'พัล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
papaveraceaen. ชตระกูลพืชฝิ่น,
papaw(พอ'พอ,พะพอ') n. ต้นและผลAsimina triloba
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา
papaya(n) มะละกอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papal encyclicalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Papanicolaou test; Pap; test, Pap; test, smearการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paparazziปาปารัซซี่ [TU Subject Heading]
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papanicolaou (Pap)ขั้นตอนที่แปรงขนาดเล็กหรือไม้พายที่ใช้ในการกำจัดเซลล์จากปากมดลูกอย่างเบาๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับมะเร็งปากมดลูกหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It was my papa made me leave.มันเป็นพ่อของฉันทำให้ฉัน ออก The Old Man and the Sea (1958)
Papa never talked business at the table.พ่อไม่เคยพูดคุยธุรกิจที่โต๊ะ The Godfather (1972)
You waited until Papa died, so nobody could stop you.You waited until Papa died, so nobody could stop you. The Godfather (1972)
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
# Suddenly Papa #ทันใดนั้น พ่อก็เจอกับ An American Tail (1986)
Papa told me. Everyone knows it.พ่อผมบอกไว้ ทุกคนก็รู้ดิ An American Tail (1986)
why doesn't Papa come back?ทำไมพ่อไม่เห็นกลับมาซะทีล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
Papa won't come back, and I know why.พ่อไม่กลับมาหรอก, และผมรู้ว่าทำไม. Cinema Paradiso (1988)
If I don't get money, I go home to Mama and Papa a failure.ถ้าไม่มีเงิน ฉันก็กลับบ้านด้วยความล้มเหลว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Papa Tomato, Mama Tomato and Baby Tomato.มะเขือเทศพ่อแม่และเด็กมะเขือเทศมะเขือเทศ Pulp Fiction (1994)
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
papaMy papa said no.
papaPapa had a classical education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะละกอ[N] papaya, See also: Carica papaya Linn., Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ, Example: ชาวบ้านมักมีที่ดินเหลือและมักใช้ปลูกมะละกอกับกล้วย, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Carica papaya Linn. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบๆ ก้านยาว ผลกินได้
ส้มตำ[N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
คุณพ่อ[N] father, See also: papa, daddy, Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า, Ant. คุณแม่, Example: คุณพ่อมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเสมอ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower   FR: fleur de papayer [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya   FR: papaye [f]
มะละกอดิบ[n. exp.] (malakø dip) EN: green papaya   FR: papaye verte [m]
มะละกอสด [n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya   FR: papaye fraîche [f]
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy   FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad ; daddy ; papa   FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle   
ส้มตำไข่เค็ม [n. exp.] (somtam khai khem) EN: papaya with salted egg   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPA P AA1 P AH2
PAPAY P AE1 P EY0
PAPAL P EY1 P AH0 L
PAPAW P AO1 P AO0
PAPAS P AA1 P AA2 Z
PAPAS P AA1 P AH0 Z
PAPAGO P AA1 P AH0 G OW2
PAPACY P EY1 P AH0 S IY0
PAPALE P AA0 P AA1 L IY0
PAPA'S P AA1 P AA2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papa (n) pˈəpˈaː (p @1 p aa1)
papal (j) pˈɛɪpl (p ei1 p l)
papas (n) pˈəpˈaːz (p @1 p aa1 z)
papaw (n) pˈɔːpɔː (p oo1 p oo)
papacy (n) pˈɛɪpəsiː (p ei1 p @ s ii)
papaws (n) pˈɔːpˈɔːz (p oo1 p oo1 z)
papaya (n) pˈəpˈaɪə (p @1 p ai1 @)
papayas (n) pˈəpˈaɪəz (p @1 p ai1 @ z)
papacies (n) pˈɛɪpəsɪz (p ei1 p @ s i z)
Papandreou (n) pˈæpəndriːou (p a1 p @ n d r ii ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木瓜[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #12,158 [Add to Longdo]
番木瓜[fān mù guā, ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #50,837 [Add to Longdo]
棒约翰[bàng Yuē hàn, ㄅㄤˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Papa John's (a pizza chain) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papagei {m} [ornith.] | Papageien {pl}parrot | parrots [Add to Longdo]
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw [Add to Longdo]
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree [Add to Longdo]
Papa {m}dad; daddy; pa [Add to Longdo]
Papageitaucher {m} [ornith.]Atlantic Puffin (Fratercula arctica) [Add to Longdo]
Papageischnabeltaube {f} [ornith.]Thick-billed Green Pigeon [Add to Longdo]
Papageibreitrachen {n} [ornith.]Long-tailed Broadbill [Add to Longdo]
Papageischnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Large Insectivorous Tree Finch [Add to Longdo]
Papageitangare {f} [ornith.]Grass-green Tanager [Add to Longdo]
Papageischnabelsaltator [ornith.]Black-throated Grosbeak [Add to Longdo]
Papageischnabelpfäffchen {n} [ornith.]Parrot-billed Seedeater [Add to Longdo]
Papageischnabelgimpel {m} [ornith.]Maui Parrotbill [Add to Longdo]
Papageischnabelsperling {m} [ornith.]Parrot-billed Sparrow [Add to Longdo]
Papageienfisch {m} [zool.]Parrotfish [Add to Longdo]
Papageienplaty {m} (Xiphphorus variatus) [zool.]variatus platy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
パパ[, papa] (n) Papa; (P) [Add to Longdo]
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P) [Add to Longdo]
パパイン[, papain] (n) papain [Add to Longdo]
パパベリン[, papaberin] (n) papaverine [Add to Longdo]
パパラッチ[, paparacchi] (n) paparazzi [Add to Longdo]
ポポー;ポーポー[, popo-; po-po-] (n) papaw; pawpaw [Add to Longdo]
虞美人草[ぐびじんそう, gubijinsou] (n) field poppy; Papaver rhoeas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Papa \Pa*pa"\, n. [F. papa, L. papa; cf. Gr. ?, ?, a child's
   word meaning father. Cf. {Pope}.]
   [1913 Webster]
   1. A child's word for father.
    [1913 Webster]
 
   2. A parish priest in the Greek Church. --Shipley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 papa
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 papa /papa/ 
  dad; daddy

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 papa
  pope

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Papa /papaː/ 
  dad; daddy; pa

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 papa /pɑpa/
  dad; daddy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top