ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daddy

D AE1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daddy-, *daddy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daddy(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
daddy longlegs(n) แมลงบินได้มีขายาว, Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
daddy(n) พ่อ, บิดา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก Help! (1965)
Daddy loves Froggie. Froggie love Daddy?ป๋ารักกบน้อย กบน้อยรักป๋าไหม Blazing Saddles (1974)
Go back to Mommy and Daddy and listen. Maybe you'll hear one in your dreams.กลับไปเป็นลูกแหง่ให้พ่อแม่โอ๋เถอะไป ฝันไปเถอะว่าจะได้ยินคำขอโทษ Dirty Dancing (1987)
I don't see you fightin' so hard, tellin' Daddy I'm your guy.ผมไม่เห็นคุณจะกล้าบอกพ่อคุณเลย ว่าผมเป็นแฟนคุณ Dirty Dancing (1987)
I promised Daddy I would think about it and I have.แม่สัญญาว่าแม่จะคิดดู แล้วแม่ก็คิดแล้ว Punchline (1988)
Daddy took the wrong roadพ่อพาเราหลงค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
How nice Daddy is talking to the doctorคุณพ่อกำลังคุยกับหมออยู่ My Neighbor Totoro (1988)
Daddy forgot his umbrellaพ่อลืมเอาร่มไป My Neighbor Totoro (1988)
Daddy wasn't on itพ่อไม่ได้ขึ้นคันนี้มา My Neighbor Totoro (1988)
I'll be here until Daddy comes back, okay?คุณยายจะอยู่จนกว่าคุณพ่อเธอจะกลับมานะ My Neighbor Totoro (1988)
Your mama and your daddy are crying.พ่อแม่ร้องไห้ขี้มูกโป่ง Casualties of War (1989)
Daddy never went out at all, Ma! Keep out of it.พ่อไม่เคยออกจากบ้านด้วยซ้ำ พอเถอะ แม่ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daddyDaddy loves to say funny things.
daddyDaddy passed gas.
daddyDaddy was in his office, under our flat.
daddyGive me a ride on your shoulders, Daddy.
daddyHang onto Daddy!
daddyI'll tell Daddy on you.
daddyJane's dream was to find herself a sugar daddy.
daddyMummy and Daddy are very nervous.
daddyWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป๋า[pā] (n) EN: father ; daddy  FR: papa [ m ] ; père [ m ]
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [ m ] ; papa [ m ] ; paternel (fam.) [ m ] ; vieux (fam.) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DADDY D AE1 D IY0
DADDY'S D AE1 D IY0 Z
DADDY-O D AE1 D IY0 OW0
DADDY-O'S D AE1 D IY0 OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daddy (n) dˈædiː (d a1 d ii)
daddy-longlegs (n) dˌædɪ-lˈɒŋlɪgz (d a2 d i - l o1 ng l i g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
のっぽ[noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
ダディー;ダディ[dadei-; dadei] (n) daddy [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者, 旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean [Add to Longdo]
座頭虫[ざとうむし, zatoumushi] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
大蚊[ががんぼ;かがんぼ, gaganbo ; kaganbo] (n) (uk) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae) [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) { Buddh } (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越, 檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daddy \Dad"dy\, n.
   Diminutive of {Dad}. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daddy
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top